Danh mục tài liệu mới bổ sung học kỳ II (2018-2019)

784

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản Năm xuất bản SL
BỘ MÔN NGHIỆP VỤ
1 Thuế Phạm Tấn Anh, Khúc Đình Nam, Nguyễn Thị Bình Minh Kinh tế 2018 2
2 Dự báo trong kinh doanh Đinh Bá Hùng Anh Kinh tế 2016 2
3 Quản trị chuỗi cung ứng TS. Đinh Bá Hùng Anh Kinh tế 2017 2
4 Kiểm toán Khoa Kế toán Kiểm tóan – ĐHKT ĐH Kinh tế 2017 2
5 Thống kê trong kinh tế và kinh doanh= Statistics for business and economic David R.Anderson Cengage 2017 2
6 Giáo trình Kế toán Tài chính (Quyển 3) tái bản lần 6 Khoa Kế toán – Kiểm toán – Đại học kinh tế TP.HCM Kinh Tế Tp. HCM 2017 2
7 Bài tập Kế toán Tài chính – cập nhật theo thông tư 200/2014/BTC (125 BT & 220 câu hỏi trắc nghiệm ) Đại học kinh tế TP.HCM – ĐH Tôn Đức Thắng ( Võ Văn Nhị: chủ biên ) Kinh Tế Tp. HCM 2016 2
8 Kế toán hợp nhất kinh doanh và lập báo cáo tài chính hợp nhất Nguyễn Trí Tri, Vũ Hữu Đức Kinh Tế Tp. HCM 2014 2
9 Principles of Group Accounting under IFRS Andreas Krimpmann Wiley 2015 1
10 Consolidation: Preparing and Understanding Consolidated Financial Statements Under IFRS Carlo Maria Gallimberti , Antonio Marra McGraw Hill 2013 1
BỘ MÔN CƠ SỞ – CƠ BẢN
1 Quản trị khởi nghiệp PGS.TS Nguyễn Thị Liên Diệp ĐH Kinh tế 2017 2
2 Nhập môn kinh tế lượng T1:cách tiếp cận hiện đại (Introductory Economic: A modern approach) Jeffrey M.Wooldridge Cengage; ĐH Kinh tế 2017 2
3 Nhập môn kinh tế lượng T2:cách tiếp cận hiện đại (Introductory Economic: A modern approach) Jeffrey M.Wooldridge Cengage; ĐH Kinh tế 2017 2
BỘ MÔN TIẾNG NHẬT
1 Từ điển Nhật – Việt Hoàng Anh Thi, Lê Thanh Kim, Nguyễn Văn Khang ĐH Quốc gia Hà Nội 2018 1
2 みんなの日本語中級 Minna No Nihongo Chukyu 1 Honyaku Bunpou Kaisetsu Eigo Ban   3A Corporation 2009 1
3 みんなの日本語中級 Minna No Nihongo Chukyu 2 Honyaku Bunpou Kaisetsu Eigo Ban   Kinokuniya 2012 1
4 みんなの日本語中級 Minna No Nihongo Chuukyuu 1 Hyoujun Mondai Shuu   Kinokuniya 2012 1
5 みんなの日本語中級 Minna No Nihongo Chuukyuu 2 Honsatsu   Kinokuniya 2012 1
6 みんなの日本語中級 Minna No Nihongo Intermediate Lever 1 Textbook   3A Corporation 2010 1