Thông báo danh mục sách mới từ Trung tâm Thư viện Trụ sở chính Hà Nội

845

STT

Tên sách

Tác giả

SL

1

Cẩm nang 280 quy tắc kiểm tra chứng từ thanh toán theo L/C tuân thủ UCP 600

Đinh Xuân Trình

25

2

Khủng hoảng nợ công: từ  lý thuyết đến thực tiễn

Hoàng Xuân Bình

25

3

Khu vực kinh tế tư nhân của Ôxtrâylia và kinh nghiệm cho Việt Nam

Đào Thu Giang

25

4

Bộ Tập quán quốc tế về L/C của ICC và Quy định của Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc về một số vấn đề lien quan đến việc xét xử các tranh chấp L/C

Đinh Xuân Trình

25

5

Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập kinh tế học vi mô Phần II

Cao Thúy Xiêm

25

6

Công ước quốc tế về chuyên chở hàng hóa về đường biển

Hoàng Văn Châu

25

7

Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử

 

Phạm Thu Hương

20

8

Thị trường dịch vụ du lịch thế giới…

 

Đỗ Hương Lan

25

9

Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP

 

Hoàng Văn Châu

25

10

Rào cản kỹ thuật trong thương mại quốc tế: lý thuyết và thực hành

 

Nguyễn Hữu Khải

25

11

Các yếu tố tác động đến đầu tư trực tiếp nước ngoài trong bối cảnh khủng hoảng tài chính

 

Lý Hoàng Phú

25

12

Chính sách tỷ giá hối đoái cho nền kinh tế chuyển đổi Việt Nam

Mai Thu Hiền

23

13

Quản trị tinh gọn trong hoạt động ngân hàng: kinh nghiệm từ các ngân hàng trên thế giới

Phạm Thu Hương

25

14

Môi trường pháp lý trong thanh toán quốc tế

Đặng Thị Nhàn

25

15

Luật tư pháp quốc tế hướng đến xây dựng mô hình luật pháp ở Việt Nam

Ngô Quốc Chiến

20

16

Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và quá trình tái cơ cấu kinh tế tại các quốc gia Đông Nam Á

Trần Thị Ngọc Quyên

25

17

Financial liberalization

Mai Thu Hiền

25

18

Hướng dẫn ôn luyện kỹ năng nói và viết để đạt chuẩn Tiếng Anh bậc 2 và bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Hoàng Thị Hòa

8

19

Cẩm nang giúp sinh viên đạt chuẩn tiếng Anh bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Hoàng Thị Hòa

30

20

Phòng chống trục lợi bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển cho Việt Nam

Trần Sĩ Lâm

25

21

Hội nhập giáo dục đại học Châu Âu. Kinh nghiệm cho Asean và Việt Nam

Phạm Thị Hồng Yến

25

22

Từ điển thuật ngữ  Kinh tế thị trường Nga – Anh – Việt

Đàm Quang Chiểu

50

23

Mua lại và sáp nhập & tái cấu trúc doanh nghiệp

Nguyễn Thu Thủy

25

24

Chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài theo hướng phát triển bền vững…

Trần Thị Ngọc Quyên

25

25

Đánh giá ảnh hưởng của hiệp định thương mại tự do VN – EU..

Nguyễn Bình Dương

25

26

Hoạt động TNXH của các DN Nhật Bản và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Nguyễn Thu Thủy

25

27

Giáo trình nguyên lý thống kê và thống kê doanh nghiệp

Nguyễn Trọng Hải

100

28

Giáo trình kinh tế phát triển

Vũ Hoàng Nam

95

29

Giáo trình tài chính tiền tệ

Nguyễn Thị Hiền

100

30

Giáo trình thương mại dịch vụ và thị trường dịch vụ quốc tế

Nguyễn Quang Minh

100

31

Giáo trình tiếng Nhật chuyên ngành quan hệ kinh tế quốc tế

Nguyễn Thanh An

100

32

Giáo trình tiếng Nhật chuyên ngành Nhập môn tài chính Ngân hàng

Trần Thị Thu Thủy

98

33

Giáo trình ngữ âm tiếng Nhật

Nguyễn Thị BÍch Hà

100

34

Tỷ lệ thâm nhập, thâm hụt cán cân thương mại và sự cạnh tranh của hàng hóa Trung Quốc trên thị trường Việt nam

Nguyễn Bình Dương

25

35

Động từ tri giác

Hoàng Thị Hòa

14

36

Tin học đại cương

Tô Thị Hải Yến

20