Thông báo về chia sẻ nguồn tài liệu giáo dục mở và cơ sở dữ liệu từ Thư viện RMIT

1436

Kính gửi: Quý thầy cô viên chức và các bạn sinh viên, học viên

Nhằm đa dạng hóa nguồn học liệu nhằm phục vụ tốt nhu cầu ngày càng cao của giảng viên, sinh viên về học tập và nghiên cứu, đặc biệt trong công tác phục vụ cơ sở dữ liệu và tài liệu điện tử, Thư viện trân trọng giới thiệu link Cơ sở dữ liệu mở và Tài liệu nội sinh của RMIT đã được RMIT chia sẻ phục vụ học tập, nghiên cứu cho viên chức, sinh viên Đại học Ngoại thương CSII:

Cơ sở dữ liệu giáo dục mở: là các cơ sở dữ liệu cung cấp tài liệu học tập và giảng dạy, được xuất bản rộng rãi với quyền truy cập mở, cho phép việc nhân bản, sử dụng, thay đổi và chia sẻ lại nội dung tài liệu hoàn toàn miễn phí và hợp pháp, đa ngành về kinh doanh, thương mại, quản trị, giáo dục….

Tài liệu nội sinh của đại học RMIT, chia sẻ quyền truy cập và kho tài liệu và các xuất bản phẩm nghiên cứu thuộc sở hữu của RMIT.

Thư viện hy vọng đây sẽ là nguồn thông tin được khai thác sử dụng hiệu quả và trân trọng những đóng góp, đề xuất của quý thầy cô và các bạn học viên sinh viên để tiếp tục bổ sung những nguồn tài liệu có giá trị và phục vụ nhu cầu học tập, giảng dạy của Quý bạn đọc ngày càng tốt hơn.

Chân thành cảm ơn./.