Thông báo về giới thiệu danh mục sách pháp luật bổ sung năm 2019 tại Thư viện Cơ sở II

643

Nhằm đáp ứng nhu cầu tham khảo tài liệu về pháp luật của Giảng viên, Sinh viên tại Cơ sở II,  Ban Thông tin – Thư viện trân trọng giới thiệu tới quý Thầy /cô và  Sinh viên: Danh mục sách pháp luật hiện có tại Thư viện (Vui lòng xem danh mục phía dưới). Quý Thầy/cô và các bạn sinh viên vui lòng liên hệ trực tiếp tại Thư viện để được phục vụ.

TT Tên sách Giới thiệu  Hình ảnh
1 Bộ luật hàng hải Việt Nam/Quốc Hội/Chính trị Quốc gia/2016 Nội dung sách bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động hàng hải, bao gồm các quy định về tàu biển, thuyền bộ, cảng biển, luồng hàng hải, vận tải biển, an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường và các hoạt động khác liên quan đến việc sử dụng tàu biển vào mục đích kinh tế, văn hoá, xã hội, thể thao, công vụ và nghiên cứu khoa học.
2 Bộ Nguyên tắc của Unidroit về hợp đồng thương mại quốc tế năm 2004/Nguyễn Minh Hằng/ĐHQG Hà Nội/2014 Bộ nguyên tắc UNIDROIT bao gồm 185 điều, được bố cục thành 10 chương, đề cập đếu hầu hết các vấn đề pháp lý trong quá trình giao kết và thực hiện hợp đồng thương mại quốc tế: giao kết hợp đồng, hiệu lực của hợp đồng, giải thích hợp đồng, nội dung của hợp đồng, thực hiện hợp đồng, các biện pháp áp dụng khi không thực hiện hợp đồng, quyền yêu cầu thực hiện hợp đồng, hủy hợp đồng, bồi thường thiệt hại…

Bộ nguyên tắc này cũng điều chỉnh các vấn đề liên quan đến việc giao kết và thực hiện hợp đồng như thẩm quyền đại diện, quyền của người thứ ba, chuyển giao quyền, chuyển giao nghĩa vụ, chuyển giao hợp đồng. Một số lý thuyết mới trong pháp luật hợp đồng hiện đại cũng được đưa vào ví dụ như lý thuyết về hardship (tạm dịch là “hoàn cảnh khó khăn”.

3 Giáo trình Công pháp quốc tế tập I/ĐH Luật TPHCM/Hồng Đức- Hội Luật Gia Việt Nam/2016

 

Nội dung của Giáo trình Công pháp quốc tế (tập 1) bao gồm: lý luận chung về luật quốc tế, nguồn của luật quốc tế, chủ thể của luật quốc tế, lãnh thổ và biên giới quốc gia, luật biển quốc tế, dân cư trong luật quốc tế, luật ngoại giao và lãnh sự.
4 Giáo trình Công pháp quốc tế tập II/ĐH Luật TPHCM/Hồng Đức- Hội Luật Gia Việt Nam/2016

 

Nội dung của Giáo trình Công pháp quốc tế (tập 2) bao gồm: luật về các tổ chức quốc tế liên chính phủ, luật quốc tế về quyền con người, luật hình sự quốc tế, luật môi trường quốc tế, luật kinh tế quốc tế, giải quyết tranh chấp trong luật quốc tế, trách nhiệm pháp lý quốc tế.
5 Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam tập I/ĐH Luật HN/Công an nhân dân/2017

 

Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Dân sự, gồm: khái niệm; quan hệ pháp luật dân sự; giao dịch dân sự, đại diện, thời hạn, thời hiệu; quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản; quyền thừa kế.
6 Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam tập II/ĐH Luật HN/Công an nhân dân/2017

 

Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Dân sự, gồm: nghĩa vụ dân sự, hợp đồng dân sự; hứa thưởng, thi có giải; nghĩa vụ hoàn trả do chiếm hữu, sử dụng tài sản, được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật; trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.
7 Giáo trình Luật thuế Việt nam/ ĐH Luật HN/Công an nhân dân/2018

 

Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Thuế Việt Nam, gồm: những vấn đề chung; pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; thuế tiêu thụ đặc biệt; thuế giá trị gia tăng; thuế thu nhập; pháp luật thuế đối với đất đai; xử lí vi phạm và giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực thuế.
8 Giáo trình Luật thương mại quốc tế tập I /ĐH Luật TPHCM/Hồng Đức- Hội Luật Gia Việt Nam/2016

 

Nội dung cơ bản của giáo trình, ngoài chương nhập môn về Luật thương mại quốc tế, Phần I bao gồm 7 chương nói về các nội dung của Luật tổ chức thương mại thế giới như: hệ thống thương mại đa phương GATT/WTO; các nguyên tắc cơ bản của Luật WTO; Luật WTO trong lĩnh vực thương mại hàng hóa và thương mại dịch vụ; Luật  WTO trong lĩnh vực thương mại liên quan tới quyền sở hữu trí tuệ; pháp luật về về các biện pháp phòng vệ thương mại, giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ WTO.
9 Giáo trình Luật thương mại quốc tế tập II/ĐH Luật TPHCM/Hồng Đức- Hội Luật Gia Việt Nam/2016

 

Nội dung cơ bản của giáo trình: Khái quát về luật kinh doanh quốc tế; Hợp đồng thương mại quốc tế; Pháp luật về mua bán hàng hóa quốc tế; Pháp luật vận tải quốc tế; Pháp luật về nhượng quyền thương mại quốc tế; Thanh toán quốc tế;  Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh quốc tế.

 

10 Giáo trình lý luận về Nhà nước và pháp luật/ Nguyễn Minh Đoan/ Chính trị Quốc gia Sự thật/2017

 

Xuất phát từ nhu cầu tìm hiểu nghiên cứu lý luận chung về nhà nước và pháp luật của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là của học sinh, sinh viên. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia-sự thật tái bản lần thứ hai cuốn Giáo trình lý luận về nhà nước và pháp luật, gồm ba phần với những nội dung cơ bản sau: Phần I: Các vấn đề chung, Phần II: Các kiểu nhà nước và pháp luật, Phần III: Các yếu tố của cơ chế điều chỉnh pháp luật. Giáo trình được cập nhật thêm những nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, do PGS.TS. Nguyễn Minh Đoan giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội biên soạn. Trân trọng giới thiệu tới bạn đọc nghiên cứu, tham khảo.
11 Giáo trình tư pháp quốc tế/ĐH Luật TPHCM/Hồng Đức- Hội Luật Gia Việt Nam/2016

 

Giáo trình Tư pháp quốc tế được xây dựng bởi các giảng viên kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư pháp quốc tế của Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh. Giáo trình giúp cho người học tiếp cận được những vấn đề nền tảng của khoa học Tư pháp quốc tế nói chung và Tư pháp quốc tế Việt Nam nói riêng đối với các vấn đề về xung đột pháp luật – một trong vấn đề cơ bản đặc thù của Tư pháp quốc tế; vấn đề về giải quyết xung đột pháp luật (chọn luật) để từ đó cơ quan có thẩm quyền xác định được hệ thống pháp luật cần phải được áp dụng để giải quyết cho các quan hệ dân sự theo nghĩa rộng có yếu tố nước ngoài; vấn đề về thẩm quyền của Tòa án quốc gia đối với vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài và vấn đề về công nhận và cho thi hành các bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài, phán quyết của trọng tài nước ngoài. Những vấn đề nền tảng này sau đó được thể hiện cụ thể thông qua một số những lĩnh vực điển hình trong Tư pháp quốc tế như quan hệ sở hữu, quyền thừa kế, hợp đồng, hôn nhân và gia đình… có yếu tố nước ngoài.
12 Policy and Politics in State budgeting (Bureaucracies, Public Administration and public policy)/Kurt M.Thurmaier/Routledge/2001

 

States are the key to contemporary government reform efforts in the United States, but we know very little about their relative effectiveness at resource allocation and their actual capacity to absorb additional fiscal and managerial responsibilities. This path-breaking study examines state budget offices as institutional actors, with special attentio to the role of budget examiners. Drawing on empirical findings from field studies of eleven states in the American heartland, the authors demonstrate how budgeting at the state level has become more policy-oriented, requiring complex decision making by budget analysts. The incrementalist model of budgetary decision-making thus gives way to a multiple rationalities model. The authors illustrate the decision-making model with the story of two office examiners who have distinctly different orientations as they begin their work, and contrast the different decision nationalities that come into play for them at different points in a typical budget cycle. The book includes a comprehensive bibliography of historical and modern writings on state budgeting operations, activities, and decision-making; state budgeting cycles; and the state-level policy development process.
13 Law and Practice of International Finance/Philip Wood/Thompson/2008

 

Introduction amd legal families. Insolvency policies and international finance.  International loans and bonds.