Thông báo về tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam

605
 1. Mục đích – yêu cầu
  – Nhằm nâng cao nhận thức về văn hóa đọc, khơi dậy lòng ham mê đọc sách, hình thành thói quen đọc, ý thức tự học và phát triển văn hóa đọc;
  – Tổ chức với hình thức, nội dung thiết thực, hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế về nhân sự và cơ sở vật chất của Thư viện Cơ sở II;- Ngày sách được tổ chức nhằm giới thiệu tài liệu thư viện; tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để Thư viện tổ chức hướng dẫn kỹ năng tìm sách, để Viên chức và người học có điều kiện giao lưu, tương tác.
 1.  Nội dung triển khai
  2.1 Thời gian, địa điểm, hình thức, tiêu chí:
  – Thời gian: từ ngày 19/04/2021 đến hết ngày 28/04/2021
  – Địa điểm: Thư viện Cơ sở II
  – Hình thức: Trưng bày trên 2 Cây Tri thức tại Thư viện
  – Tiêu chí:
  + Sách có hình thức mới, đẹp
  + Có giá trị theo chuyên ngành đào tạo hoặc có giá trị tham khảo,
  + Có năm xuất bản trong 5 năm trở lại,
  + Ưu tiên sách của ĐH Ngoại thương và Cơ sở II.
  2.2 Đối tượng: học viên cao học, nghiên cứu sinh và sinh viên đang theo học tại Trường, viên chức…
  Ban TT-TV kính mời quý thầy cô và người học đến tham khảo
  Trân trọng./.
  Thư viện Cơ sở II