Ban Đào tạo quốc tế tổ chức tập huấn nâng cao năng lực Đổi mới sáng tạo cho viên chức

213

* To implement Plan No. 1371/KH-CSII on organizing training programs related to innovation and creativity for employees in Campus II of Foreign Trade University, on June 5th, 2023, International Education Department organized a training session to enhance innovation competency for lecturers and staffs.

Thực hiện Kế hoạch số 1371/KH-CSII về tổ chức chương trình tập huấn nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo cho viên chức của Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP.HCM, vừa qua vào ngày 13 tháng 6 năm 2023, Ban Đà tạo quốc tế đã tổ chức buổi tập huấn nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo dành cho các toàn thể viên chức của Ban.

Chương trình tập huấn được tổ chức với mục tiêu hỗ trợ viên chức chủ động xây dựng năng lực cần thiết để tổ chức phát triển theo hướng đổi mới sáng tạo vì xã hội, tham gia có hiểu biết sâu hơn về đổi mới sáng tạo mở, đồng thời bồi dưỡng năng lực cần có cho viên chức, mang đến không gian tách rời với nhịp độ công việc và cuộc sống hàng ngày, tạo động lực thay đổi và cởi mở, thích với những điều mới mẻ và lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo mở vì cộng đồng, xã hội trong đơn vị, tổ chức và trong hệ sinh thái giáo dục.

Với các nội dung của buổi tập huấn: trò chơi warm-up, hoạt động Lắng nghe 3 cấp độ, hoạt động Một bức tranh bằng cả ngàn lời nói và “Bàn tròn” Tình yêu Ngoại thương, các thành viên tham gia tập huấn đã được luyện tập thực hiện khả năng lắng nghe thông đối thoại – lắng nghe, giúp tôn trọng các quan điểm/góc nhìn khác nhau, gia tăng sự thấu cảm, tôn trọng các quan điểm/góc nhìn khác nhau, qua đó lan tỏa sự gắn kết với Cơ sở II và với đơn vị.

Buổi tập huấn đã giúp cho toàn thể viên chức Ban Đào tạo quốc tế hiểu rõ về hoạt động đổi mới sáng tạo, mục tiêu và chiến lược phát triển của Nhà trường trong giai đoạn tới, đồng thời xây dựng động lực để thay đổi và cởi mở, lan tỏa tinh thần, kỹ năng và thúc đẩy năng lực đổi mới sáng tạo.

Dưới đây là một số hình ảnh nổi bật của buổi tập huấn: