Ban KT&ĐBCL tổ chức hoạt động “Đổi mới sáng tạo” năm học 2023-2024 về trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác kiểm định chất lượng chương trình đào tạo tại các Trường Đại học

157

* Testing and Quality Assurance Department organized the “Innovation and Creation” activity for the academic year 2023-2024 to share experience in implementing quality accreditation of training programs at Universities.

Implement Plan No. 269/KH-KT&ĐĐCL dated October 25th 2023 and continue to promote the implementation of “Innovation and Creation” activities, improve the quality of work of the Testing and Quality Assurance Department for the academic year 2023-2024 according to the policy approved by the Director, from November 7th 2023 to November 30th 2023, the Testing and Quality Assurance Department organized meetings to connect and exchange experience on training program quality accreditation with the departments in charge of quality assurance at University of Economics and Law (VNU-HCMC, University of Finance and Marketing and Phan Thiet University.

Thực hiện Kế hoạch số 269/KH-KT&ĐBCL ngày 25/10/2023 và tiếp tục đẩy mạnh triển khai các hoạt động “Đổi mới sáng tạo”, nâng cao chất lượng công tác của Ban KT&ĐBCL năm học 2023-2024 theo chủ trương đã được Giám đốc duyệt, từ ngày 07/11/2023 đến ngày 16/11/2023, Ban KT&ĐBCL đã tổ chức các buổi giao lưu, kết nối và trao đổi kinh nghiệm về kiểm định chất lượng chương trình đào tạo với các đơn vị phụ trách công tác ĐBCL của Trường Đại học Kinh tế – Luật (ĐHQG TP.HCM), Trường Đại học Tài chính Marketing và Trường Đại học Phan Thiết.

Mục tiêu của các buổi trao đổi kinh nghiệm nhằm nghiên cứu, thảo luận, thu thập thông tin, chia sẻ kinh nghiệm để nâng cao chất lượng trong công tác chuẩn bị tổ chức và triển khai thực hiện công tác liên quan về kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo các Bộ tiêu chuẩn MOET, AUN-QA, FIBAA ban hành kèm theo Kế hoạch số 359/KH-ĐHNT ngày 23/11/2022 về kiểm định chất lượng giai đoạn 2023-2028 của Nhà trường; Kế hoạch số 2624/KH-CSII ngày 25/8/2023 về kiểm định chất lượng giai đoạn 2023-2028 tại Cơ sở II.

Các buổi trao đổi có sự tham dự của đại diện Lãnh đạo đơn vị và viên chức phụ trách công tác ĐBCL của các Trường, Trưởng Ban KT&ĐBCL và các viên chức phụ trách công tác ĐBCL của Ban KT&ĐBCL Cơ sở II. Tại các buổi trao đổi thảo luận, Lãnh đạo và viên chức phụ trách công tác ĐBCL của các Trường đã nhiệt tình chia sẻ những kinh nghiệm quý báu về công tác kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo các Bộ tiêu chuẩn AUN-QA, MOET, FIBAA như: Cách thức triển khai tổ chức thực hiện, cách thu thập minh chứng, viết báo cáo tự đánh giá, khảo sát sơ bộ, khảo sát chính thức và các công tác liên quan phục vụ cho công tác kiểm định theo yêu cầu.

Các buổi trao đổi đã diễn ra thành công tốt đẹp trong không khí sôi nổi và cởi mở, viên chức Ban KT&ĐBCL tham gia đã chủ động thảo luận, tích cực nghiên cứu tài liệu, cập nhật thêm kiến thức bổ ích để trang bị các kỹ năng, kinh nghiệm thiết thực cần thiết nhằm chuẩn bị và phục vụ tốt công tác kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo triển khai tại Cơ sở II theo kế hoạch của Nhà trường trong thời gian tới.

Dưới đây là hình ảnh của các buổi làm việc:
Below are some pictures at the training sessions:

ban-kt-dbcl-to-chuc-trao-doi-kinh-nghiem-kiem-dinh-chat-luong-chuong-trinh-dao-tao-1
Thành viên tham dự chụp hình lưu niệm với Phòng Bảo đảm chất lượng
của Trường Đại học Kinh tế – Luật (ĐHQG TP.HCM)
ban-kt-dbcl-to-chuc-trao-doi-kinh-nghiem-kiem-dinh-chat-luong-chuong-trinh-dao-tao-2
Thành viên tham dự chụp hình lưu niệm với Phòng Khảo thí – Quản lý chất lượng
của Trường Đại học Tài chính Marketing
ban-kt-dbcl-to-chuc-trao-doi-kinh-nghiem-kiem-dinh-chat-luong-chuong-trinh-dao-tao-3
Thành viên tham dự chụp hình lưu niệm với Phòng KT-ĐBCL-TT&PC
của Trường Đại học Phan Thiết