Ban Thư viện tham dự các hội thảo thuộc lĩnh vực khoa học thông tin thư viện

343

* Library Department participates in workshops about library and information science

Library Department of FTU – HCMC Campus (Library Department) attends specialized seminars on Library and Information to update information, share and open up many opportunities to connect with other libraries in the future.

Ban Thư viện CSII (Ban Thư viện) tham dự các Hội thảo chuyên ngành Thông tin Thư viện để cập nhật thông tin, chia sẻ và mở ra nhiều cơ hội kết nối, liên thông thư viện trong tương lai. (Dịch TA)

Từ ngày 09/06/2022 đến ngày 11/06/2022, Ban Thư viện tham dự hai hội thảo thuộc lĩnh vực Khoa học Thông tin Thư viện: Hội thảo “Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu cho hoạt động của Thư viện Đại học” diễn ra vào ngày 09/06/2022 tại Đại học Nguyễn Tất Thành và Hội thảo “Luật thư viện, luật sở hữu trí tuệ và ứng dụng công nghệ trong phát triển Thư viện Đại học” do Liên chi hội Thư viện Đại học phía Nam tổ chức. Ban Thư viện đã tham dự các hội thảo với tư cách khách mời để giao lưu, kết nối và học hỏi kinh nghiệm phát triển thư viện đại học từ nhiều đơn vị. Qua đó, Thư viện nắm bắt được các xu hướng phát triển của thế giới nói chung và hệ thống thư viện đại học tại Việt Nam nói riêng.

ban-thu-vien-tham-du-hoi-thao-thuoc-linh-vuc-khoa-hoc-thong-tin-thu-vien-1
Các thành viên tham dự Hội thảo “Luật thư viện, luật sở hữu trí tuệ và ứng dụng công nghệ trong phát triển Thư viện Đại học”
The members attended Workshop “Library Law, Intellectual Property Law and Technology Application in University Library Development”

Tại hai Hội thảo, các chuyên gia thông tin, các nhà quản lý thư viện đã có nhiều chia sẻ giá trị. Điển hình, tại hội thảo “Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu cho hoạt động của Thư viện Đại học”, Chuyên gia Lê Trung Nghĩa trình bày về “nền tảng xây dựng năng lực khoa học mở của Unesco”. Từ đó, ông đề xuất các thư viện nên nghiên cứu và khai thác các module từ nền tảng này nói chung và tài nguyên giáo dục mở nói riêng nhằm cải thiện chất lượng phục vụ của thư viện trong thế giới số. Bên cạnh đó, các thư viện cần tham gia vào các dự án xây dựng thư viện số liên thông ở Việt Nam.

ban-thu-vien-tham-du-hoi-thao-thuoc-linh-vuc-khoa-hoc-thong-tin-thu-vien-2
Tham dự hội thảo “Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu cho hoạt động của Thư viện Đại học”
The members attended Seminar “Building a database system for the operation of the University Library”

Tiếp theo đó, tại hội thảo “Luật thư viện, luật sở hữu trí tuệ và ứng dụng công nghệ trong phát triển Thư viện Đại học”, Ông Bùi Nguyên Hùng, chủ tịch Hiệp hội sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam cũng trình bày tham luận “Thực thi bản quyền tác giả trong hoạt động thư viện”. Nhiều văn bản Luật liên quan đã được ông đề cập nhằm làm sáng tỏ các vấn đề đang tồn tại trong hoạt động thư viện hiện nay. Đồng thời, ông cũng gợi ý các hoạt động thư viện có thể triển khai trong điều kiện tuân thủ Luật Sở hữu trí tuệ hiện nay.

Cũng tại Hội thảo này, Nguyên Giám đốc Thư viện Trung tâm Đại học Quốc gia TP. HCM, TS Hoàng Thị Thục cũng đã đề cập đến hai mô hình phát triển thư viện thông minh tại Trường Đại học Quốc tế Miền Đông và Trường Đại học Kinh tế TP. HCM mà bà có tham gia với tư cách là chuyên gia tư vấn. Bà chia sẻ lý do nhiều dự án chuyển đổi số không thành công vì “con người thiếu tư duy đúng để thay đổi, các lỗ hổng trong tổ chức chưa được giải quyết, dẫn đến quá trình chuyển đổi số làm khếch đại các lỗ hổng đó”. Vì vậy, bà phân tích sâu vào các yếu tố cơ bản của một thư viện thông minh để từ đó các thư viện có thể tự xem xét lại tình hình hoạt động và có phương hướng đúng đắn trong hoạch định kế hoạch chuyển đổi số trong hoạt động thư viện.

Thông qua hai hội thảo, các thành viên tham dự của Ban Thư viện đã học hỏi được nhiều kiến thức, kinh nghiệm hữu ích để áp dụng ngay trong thực tế và hình thành nhiều ý tưởng rõ nét về kế hoạch phát triển trong tương lai. Bên cạnh đó, các thành viên của Ban Thư viện tham dự hội thảo cũng có những thảo luận, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm làm việc với các nhóm thành viên tại nhiều đơn vị và một số nhà phân phối giải pháp công nghệ, sản phẩm thông tin khác. Các cuộc gặp gỡ, giao lưu này mở ra nhiều cơ hội kết nối và tạo lập quan hệ chia sẻ, hợp tác giữa Thư viện Cơ sở II và các thư viện trong phạm vi TP. HCM nói riêng và toàn bộ khu vực phía nam nói chung.

Dưới đây là một số hình ảnh tham dự hội thảo.
Below are some pictures at the workshops

ban-thu-vien-tham-du-hoi-thao-thuoc-linh-vuc-khoa-hoc-thong-tin-thu-vien-3
Đoàn tham quan triễn lãm Vietnam ICT COMM 2022 ngày 11/06/2022
The members at Vietnam ICT COMM 2022 Exhibition on June 11th, 2022