Bộ môn Ngoại ngữ tổ chức tập huấn chủ đề “Vận dụng tiếng Anh chuyên ngành trong phân tích tài chính và ngân hàng”

510

The department of foreign languages organized training session on Applying specialied english in financial analysis and banking on June 18th, 2022. The training session was led by Director Võ Hoàng Hải from Nam Á Bank. The major objective of the training program is to help lecturers to update practical knowledge to improve teaching quality.

Thực hiện kế hoạch số 234/KH-BMNN về tổ chức mời báo cáo viên SHCM HKII năm học 2021-2022; đồng thời nhằm giúp giảng viên nâng cao trình độ, cập nhật nội dung giảng dạy và nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà Trường, ngày 18/06/2022 vừa qua, Bộ môn Ngoại ngữ Trường Đại học Ngoại thương CSII tại TP.HCM đã tổ chức tập huấn với chủ đề “Vận dụng tiếng Anh chuyên ngành trong phân tích tài chính và ngân hàng”. Buổi tập huấn được diễn ra với phần trình bày của báo cáo viên ThS Võ Hoàng Hải – Giám đốc khối Tài chính kiêm Trưởng phòng Quản trị vốn và Tài sản Nam Á Bank, cùng với sự tham dự của toàn thể giảng viên Bộ môn Ngoại ngữ và một số sinh viên có quan tâm.

Theo Báo cáo viên, việc nắm vững các thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành trong phân tích tài chính và ngân hàng sẽ giúp hoạch định các kế hoạch tài chính doanh nghiệp, hiểu và có khả năng cung cấp thông tin tài chính quản trị phục vụ chức năng quản lý tài chính trong doanh nghiệp.

Tại buổi tập huấn, Báo cáo viên cũng cập nhật và chia sẻ cách đọc và phân tích các công bố kết quả tài chính năm 2021 của các ngân hàng Việt Nam được xếp hạng, cho thấy kết quả được cải thiện trong năm 2021. Cụ thể, mặc dù chịu sự ảnh hưởng từ việc bùng phát virus corona, doanh thu các ngân hàng tăng đáng kể khi tỷ suất lợi nhuận ròng tăng, dẫn đến lợi nhuận trên tài sản của các ngân hàng tăng. Tỷ lệ cho vay có vấn đề đã giảm, nhờ các biện pháp quản lý hỗ trợ người vay, trong khi vốn hóa được cải thiện.

Bên cạnh đó, Báo cáo viên cũng cung cấp và giải thích cách dùng cụ thể một số thuật ngữ chuyên ngành như:

+ NIMs – tỷ lệ thu nhập lãi thuần (net interest margins)
+ ROA – tỷ suất lợi nhuận ròng trên tài sản (Return on asset)
+ ROE – tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (Return on common equyty);
+ CAR – hệ số an toàn vốn (capital adequacy ratio)
+ OMO – nghiệp vuh thị trường mở (open market operation)
+ fiscal positions: Vị thế tài chính

Các giảng viên bộ môn và các bạn sinh viên đã tích cực tham gia trải nghiệm các hoạt động mà Báo cáo viên đưa ra, tương tác qua những câu hỏi thảo luận cùng Báo cáo viên, đồng thời chia sẻ về việc vận dụng tiếng Anh chuyên ngành trong phân tích tài chính và ngân hàng.

Buổi tập huấn diễn ra sôi nổi, bổ ích và đã tạo cơ hội cho các giảng viên trong Bộ môn cập nhật những kiến thức mới, thực tế nhằm hỗ trợ cho quá trình nâng cao chất lượng giảng dạy tại Cơ sở II, đáp ứng nhu cầu của người học.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi tập huấn: bo-mon-ngoai-ngu-tap-huan-van-dung-tieng-anh-chuyen-nganh-trong-phan-tich-tai-chinh-ngan-hang-1bo-mon-ngoai-ngu-tap-huan-van-dung-tieng-anh-chuyen-nganh-trong-phan-tich-tai-chinh-ngan-hang-2bo-mon-ngoai-ngu-tap-huan-van-dung-tieng-anh-chuyen-nganh-trong-phan-tich-tai-chinh-ngan-hang-3