Chi bộ Viên chức Hành chính 1 tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Phát huy vai trò của Đảng viên trong việc nhân rộng các gương điển hình, gương tiêu biểu chào mừng 30 năm thành lập Cơ sở II”

296

Thực hiện kế hoạch của Chi bộ Viên chức hành chính 1 về tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2023; nhằm nâng cao nhận thức và vai trò của đảng viên về việc nhân rộng các gương điển hình và đề cao vai trò nêu gương của đảng viên hướng đến chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Cơ sở II, ngày 15/3/2023, Chi bộ Viên chức hành chính 1 đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề với nội dung “Phát huy vai trò của Đảng viên trong việc nhân rộng các gương điển hình, gương tiêu biểu chào mừng 30 năm thành lập Cơ sở II”.

cbvchc1-phat-huy-vai-tro-dang-vien-guong-tieu-bieu-chao-mung-30-nam-thanh-lap-co-so-ii-1
Tập thể Chi bộ VCHC1 tham gia buổi sinh hoạt chuyên đề

Để giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của tổ chức Đảng, bảo đảm luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, một vấn đề thường xuyên hết sức quan trọng, có ý nghĩa quyết định đó là: vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, viên chức. Hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập Cơ sở II, điều này càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để tất cả Đảng viên, viên chức Cơ sở II cùng nhìn lại quá trình thành lập, phát triển để cùng phát huy, tôn vinh, nhân rộng hơn nữa những gương điển hình, tiêu biểu đã và đang có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của Nhà trường nói chung, Cơ sở II nói riêng; đồng thời, thông qua đó, tăng cường xây dựng tinh thần đoàn kết, gắn bó và cống hiến trong tập thể Chi bộ Viên chức Hành chính 1.

Tại buổi sinh hoạt, Đ/c Nguyễn Thị Huỳnh Giao – Đảng viên Chi bộ Viên chức hành chính 1, báo cáo viên của chuyên đề đã lần lượt trình bày các nội dung liên quan về tầm quan trọng và ý nghĩa của việc nhân rộng, tuyên dương các gương tiêu biểu, điển hình nhằm thiết thực chào mừng 30 năm thành lập Cơ sở II và đặc biệt nhấn mạnh vai trò tiên phong của người đảng viên trong việc nêu gương. Nêu gương là một phẩm chất nhất thiết phải có ở tất cả đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu: từ tư tưởng đến hành động, từ suy nghĩ đến lời nói và đến việc làm. Sự nêu gương của người đảng viên càng lớn, sự lan tỏa sẽ càng rộng và càng cao.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Bí thư Đảng bộ bộ phận, Giám đốc Cơ sở II đã nhấn mạnh: “Phát huy truyền thống vẻ vang của Nhà trường, những thành tích tập thể Cơ sở II đạt được trong gần 30 năm qua là sự kết tinh của nhiều tấm gương điển hình qua nhiều thế hệ. Những tấm gương tiêu biểu không chỉ đơn thuần đến từ các lãnh đạo, viên chức quản lý của Cơ sở II mà còn ở trong mỗi cá nhân người đảng viên, viên chức. Mỗi đảng viên cần tự ý thức về vai trò tiên phong của mình để luôn có những hành động gương mẫu; dù ở cương vị nào cũng phải luôn “tự soi, tự sửa, tự rèn” để có thể phát huy vai trò, trách nhiệm ở mọi lúc, mọi nơi, trong mọi công việc; đem hết tinh thần trách nhiệm để thực hiện công việc một cách tự giác khi được giao bất cứ một công việc gì, dù to hay nhỏ, dễ hay khó.”

Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên Chi bộ Viên chức Hành chính 1 đã có những trao đổi, thảo luận tích cực và sôi nổi xoay quanh nội dung chuyên đề, là tiền đề tích cực để các đảng viên tiếp tục nâng cao nhận thức, phấn đấu trở thành những gương điển hình tiêu biểu thiết thực chào mừng 30 năm thành lập Cơ sở II.

Sau đây là một số hình ảnh nổi bật tại buổi sinh hoạt:

cbvchc1-phat-huy-vai-tro-dang-vien-guong-tieu-bieu-chao-mung-30-nam-thanh-lap-co-so-ii-2
Đ/c Nguyễn Thị Huỳnh Giao – Đảng viên Chi bộ Viên chức Hành chính 1, báo cáo viên của buổi sinh hoạt
cbvchc1-phat-huy-vai-tro-dang-vien-guong-tieu-bieu-chao-mung-30-nam-thanh-lap-co-so-ii-3
Chi bộ thảo luận sôi nổi tại buổi sinh hoạt