Chi bộ sinh viên Cơ sở II tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quý I/2024 và sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

186

Chiều ngày 08/3/2024, Chi bộ Sinh viên Cơ sở II đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề định kỳ tháng 3 với nội dung tìm hiểu tập 3 trong bộ sách “Vang vọng lời nước non” với chủ đề “Đảng cần phải mạnh hơn bao giờ hết” và sinh hoạt chuyên đề Quý I/2024 chủ đề: “Phát huy vai trò của Đảng viên sinh viên trong việc nhân rộng các gương điển hình, gương tiêu biểu sinh viên ngoại thương tiên phong, xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”.

Thay mặt Ban Chi uỷ, đồng chí Hồ Ngọc Tuyền – Bí thư Chi bộ Sinh viên Cơ sở II đã tóm tắt các nội dung của tập 3 “Đảng cần phải mạnh hơn bao giờ hết” trong bộ sách “Vang vọng lời nước non”. Trong tập này, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại của chúng ta đã nói về Đảng Cộng sản Việt Nam, về vị trí, vai trò và bản chất của Đảng, mục tiêu, lý tưởng và phương thức lãnh đạo của Đảng, nội dung xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh. Nhưng tư tưởng của Bác về Đảng là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam trong quá trình xây dựng Đảng ta xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân, thực hiện mục tiêu phát triển Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa “Dân giàu – Nước mạnh – Dân chủ – Công bằng – Văn minh”.

Tác phẩm đã nhấn mạnh Chủ trương của Đảng ta là: Trong nội bộ thì mở rộng dân chủ, tự phê bình và phê bình. Nguyên tắc tổ chức thì cực kỳ nghiêm, tức là bất kỳ ở hoàn cảnh nào, mọi đảng viên và cán bộ cũng phải thật thà và triệt để chấp hành chính sách và nghị quyết của Đảng, phải làm đúng chế độ gửi báo cáo và xin chỉ thị; Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hoá, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân; Đảng cần phải phát triển và củng cố. Cần phải phát triển thêm thành phần công nhân, cần phải giáo dục những đảng viên mới cần phải cải tạo tư tưởng cho đảng viên nông dân và tiểu tư sản trí thức; Đảng giáo dục đảng viên phải gần gũi nhân dân, cán bộ ngoài Đảng; phải thật thà, không lên mặt, biết sao nói vậy; không biết, phải học hỏi quần chúng nhân dân, không giấu dốt. Đối với mọi người, phải thật thà chân thành, không khách sáo, ngoại giao. Làm như thế thì cán bộ trong Đảng và ngoài Đảng tin nhau, đoàn kết, học hỏi lẫn nhau để cùng tiến bộ; Đảng không che giấu những khuyết điểm của mình, không sợ phê bình. Đảng phải nhận khuyết điểm của mình mà tự sửa chữa, để tiến bộ, và để dạy bảo cán bộ và đảng viên.

Trong phần tiếp theo, Chi bộ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quý I năm 2024, chủ đề: “Phát huy vai trò của Đảng viên sinh viên trong việc nhân rộng các gương điển hình, gương tiêu biểu sinh viên ngoại thương tiên phong, xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” do đồng chí Phạm Văn Lực – Phó Bí thư Chi bộ, Bí thư Đoàn Thanh niên làm báo cáo viên. Tại buổi sinh hoạt, báo cáo viên đã lần lượt trình bày về chủ đề năm 2024 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là “Năm thanh niên tình nguyện”, chủ đề của Tháng Thanh niên năm 2024 tại Cơ sở II là “Tuổi trẻ Ngoại thương tiên phong, xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, đồng thời giải thích thêm về khái niệm “tình nguyện” trong giai đoạn hiện nay, chủ trương tình nguyện gắn với phát huy chuyên môn, thế mạnh của sinh viên Ngoại thương để đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội, văn hoá của Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước. Đồng thời, đồng chí Phạm Văn Lực cũng chia sẻ một số chương trình, hoạt động trọng điểm trong Tháng Thanh niên năm 2024 do Đoàn Trường triển khai tổ chức, hoạt động hướng tới phát huy và nhân rộng các gương điển hình sinh viên tiêu biểu trong công tác tình nguyện, tiên phong xung kích vì cuộc sống cộng đồng.

cbsv-sinh-hoat-chuyen-de-hoc-tap-phong-cach-hcm-1
Đồng chí Phạm Văn Lực – Phó Bí thư Chi bộ, Bí thư Đoàn Thanh niên làm báo cáo viên Sinh hoạt chuyên đề Quý I/2024 (Comrade Pham Van Luc – Deputy Secretary of the Party Cell, Secretary of the Youth Union as a reporter for thematic activities in the first quarter of 2024)

Tại phần thảo luận của buổi sinh hoạt, các đồng chí Đảng viên đã có những thảo luận, trao đổi sôi nổi về tập 3 của bộ sách “Vang vọng lời nước non” và nội dung sinh hoạt chuyên đề Quý I năm 2024, qua đó tạo ra một không khí hết sức sôi nổi, dân chủ và cùng học tập, phát triển.

Một số hình ảnh khác: cbsv-sinh-hoat-chuyen-de-hoc-tap-phong-cach-hcm-2cbsv-sinh-hoat-chuyen-de-hoc-tap-phong-cach-hcm-3cbsv-sinh-hoat-chuyen-de-hoc-tap-phong-cach-hcm-4