Chi bộ Viên chức Hành chính 1 tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý II năm 2024 và sinh hoạt định kỳ về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

148

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong đó, sinh hoạt chuyên đề định kỳ là nhiệm vụ quan trọng nhằm giữ gìn kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, bảo đảm tính giáo dục và là một nhân tố quyết định vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Thời gian qua, Chi bộ Viên chức hành chính 1 (CBVCHC1) luôn chú trọng đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ, đặc biệt là sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề gắn với nhiệm vụ chính trị, nâng cao chuyên môn, năng lực cho đội ngũ đảng viên.

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc quán triệt, thực hiện các Nghị quyết, văn bản chỉ đạo của cấp trên là nội dung thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ, trong quý II năm 2024 vừa qua, bên cạnh nội dung sinh hoạt định kỳ theo quý, CBVCHC1 còn tổ chức chuỗi sinh hoạt chuyên đề định kỳ hàng tháng là các nội dung trong bộ sách “Vang vọng Lời Nước non”. Các hoạt động sinh hoạt chuyên đề định kỳ của Chi bộ nhằm thực hiện kế hoạch công tác năm 2024, đồng thời giúp tiếp tục nâng cao nhận thức và hành động của đảng viên trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề tháng 4/2024, Đ/c Huỳnh Tấn Giàu – Đảng viên Chi bộ đã lần lượt trình bày các nội dung của tập 4 “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân” trong bộ sách “Vang vọng lời nước non”. Tác phẩm đã nêu ra, trong tư tưởng và di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh, có thể nói chữ “dân”, chữ “nước” có giá trị thiêng liêng và bền vững. Trong hàng trăm luận điểm về “dân chủ” của Người thì chữ “dân” là điểm xuất phát (của dân, do dân, vì dân; thực hành dân chủ, thực hành dân vận, thực hành đại đoàn kết toàn dân tộc; dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát,…). Cả cuộc đời cách mạng 79 mùa xuân, Bác chỉ xoay quanh hai chữ “dân” và “nước”. “Yêu nước là phải yêu dân”, đấy chính là triết lý sâu xa mà Bác đã truyền lại cho chúng ta ngày nay như một lẽ sống.

Tập thể Chi bộ VCHC1 tham gia buổi sinh hoạt chuyên đề định kỳ về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tháng 04/2024

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề tháng 5/2024 do Đ/c Nguyễn Văn Hương – Đảng viên Chi bộ làm báo cáo viên, CBVCHC1 đã cùng tìm hiểu nội dung tập 5 “Phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân” trong bộ sách “Vang vọng lời nước non”. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị; về vị trí, vai trò của người cán bộ, đảng viên trong sự nghiệp cách mạng; về tiêu chuẩn người cán bộ, đảng viên. Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác cán bộ gồm: Tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện cán bộ, bố trí sử dụng cán bộ; yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, vững mạnh, “vừa hồng, vừa chuyên”.

Đ/c Nguyễn Văn Hương – Đảng viên CBVCHC1, báo cáo viên sinh hoạt chuyên đề định kỳ về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tháng 05/2024
Tập thể CBVCHC1 tham gia buổi sinh hoạt chuyên đề định kỳ về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tháng 05/2024

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề tháng 6/2024, Đ/c Nguyễn Thanh Trà – Đảng viên CBVCHC1, báo cáo viên đã trình bày về nội dung tập 6 của bộ sách “Vang vọng lời nước non” – “Thang thuốc hay nhất là thiết thực phê bình và tự phê bình”. Ở tập này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề cập về vị trí, vai trò, tính chất, nội dung, ý nghĩa tự phê bình và phê bình; về sự trung thực, thẳng thắn, thành khẩn, nghiêm túc và khéo léo trong tự phê bình và phê bình để mỗi cán bộ, đảng viên làm tròn nghĩa vụ trước Đảng và nhân dân. Với nhân sinh quan rộng mở, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra rằng: Người đời không phải là thánh thần, không ai tránh khỏi khuyết điểm, điều quan trọng là phải mạnh dạn nhận khuyết điểm và quyết tâm sửa chữa. Người ví việc che giấu khuyết điểm giống như “giấu giếm tật bệnh trong mình, không dám uống thuốc, để bệnh ngày càng nặng thêm, nguy đến tính mạng”, bởi vậy “thang thuốc hay nhất là tự phê bình và phê bình”, trong đó phải phê bình mình trước rồi phê bình người sau, như người xưa đã dạy: “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”. Phê bình và tự phê bình phải xuất phát từ tình đồng chí yêu thương lẫn nhau. Càng yêu thương thì càng phải thẳng thắn phê bình, có như vậy mới thực sự giúp nhau tiến bộ. Trong tình đồng chí thương yêu thì phê bình chính là sự tiếp sức cho đồng chí của mình sau một lần vấp ngã.

Tập thể CBVCHC1 tham gia buổi sinh hoạt chuyên đề định kỳ về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tháng 06/2024
Đ/c Trần Quốc Đạt – Ủy viên BCH ĐBBP CSII, Bí thư CBVCHC1 phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt chuyên đề định kỳ về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tháng 06/2024

Đối với nội dung sinh hoạt chuyên đề quý II năm 2024 – “Nâng cao ý thức chính trị của sinh viên Việt Nam hiện nay”, CBVCHC1 đã cùng nhau làm rõ các khái niệm về “ý thức chính trị” và “sinh viên Việt Nam”, cùng thảo luận tìm ra đặc điểm của sinh viên Việt Nam hiện nay, từ đó đưa ra các nhóm giải pháp nhằm giúp nâng lực ý thức chính trị, góp phần củng cố lập trường tư tưởng, giáo dục lý tưởng cách mạng, rèn luyện bản lĩnh chính trị cho sinh viên, có ý thức và kỹ năng trong đấu tranh phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Đ/c Nguyễn Thúy Đoan – Đảng viên CBHCHC1, báo cáo viên sinh hoạt chuyên đề định kỳ quý II năm 2024 với chủ đề “Nâng cao ý thức chính trị của sinh viên Việt Nam hiện nay”
Tập thể Chi bộ VCHC1 tham gia buổi sinh hoạt chuyên đề định kỳ quý II năm 2024

Thông qua hoạt động sinh hoạt chuyên đề giúp cho đảng viên nhìn nhận, đánh giá được công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ, cấp ủy đối với hoạt động của đơn vị; đồng thời, đánh giá được việc chọn chuyên đề sinh hoạt hàng qúy và hàng tháng phải sát với thực tế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao để xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện cho phù hợp đối với từng đảng viên, tránh hình thức, xa rời thực tiễn, phù hợp để bồi dưỡng lý luận chính trị cho các đồng chí đảng viên Chi bộ. Qua các buổi sinh hoạt chuyên đề đã giúp cho các đồng chí đảng viên trong chi bộ chủ động cập nhật kiến thức, các vấn đề quan trọng, cần thiết do cấp ủy cấp trên triển khai, tạo được sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng và hành động, từ đó thúc đẩy việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở đơn vị của mình.