Chi bộ Viên chức Hành chính 1 tổ chức sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tháng 04/2024

59

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2024, ngày 01/04/2024 vừa qua, Chi bộ Viên chức hành chính 1 đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề tháng 4 với nội dung tìm hiểu bộ sách “Vang vọng lời nước non” – Tập 4 với chủ đề “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân”. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sinh hoạt định kỳ của Chi bộ nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và hành động của đảng viên trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tập thể Chi bộ VCHC1 tham gia buổi sinh hoạt chuyên đề định kỳ về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách, Hồ Chí Minh tháng 04/2024

Tại buổi sinh hoạt, Đ/c Huỳnh Tấn Giàu – Đảng viên Chi bộ đã lần lượt trình bày các nội dung của tập 4 “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân” trong bộ sách “Vang vọng lời nước non”.

Tác phẩm đã nêu ra, trong tư tưởng và di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh, có thể nói chữ “dân”, chữ “nước” có giá trị thiêng liêng và bền vững. Trong hàng trăm luận điểm về “dân chủ” của Người thì chữ “dân” là điểm xuất phát (của dân, do dân, vì dân; thực hành dân chủ, thực hành dân vận, thực hành đại đoàn kết toàn dân tộc; dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát,…). Cả cuộc đời cách mạng 79 mùa xuân, Bác chỉ xoay quanh hai chữ “dân” và “nước”. “Yêu nước là phải yêu dân”, đấy chính là triết lý sâu xa mà Bác đã truyền lại cho chúng ta ngày nay như một lẽ sống.

Đ/c Huỳnh Tấn Giàu – Đảng viên Chi bộ VCHC1 báo cáo nội dung của tập 4 “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân” trong bộ sách “Vang vọng lời nước non”

Các đồng chí đảng viên Chi bộ VCHC1 đã có những thảo luận tích cực và sôi nổi xoay quanh nội dung chuyên đề. Thông qua buổi sinh hoạt học tập này, mỗi đảng viên Chi bộ cần phải xác định rõ, trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh mẽ bằng lực lượng đoàn kết của dân. Do đó, cái gì tốt và có lợi cho dân cái đó là chân lý, phục vụ nhân dân là phục tùng một chân lý cao nhất; là đầy tớ, công bộc cho dân là lựa chọn một lẽ sống cao thượng nhất.