Chi bộ Viên chức Hành chính 1 tổ chức sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh

137

Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho đảng viên trong Chi bộ, đồng thời, xem đây là công việc thường xuyên và tự giác của Chi bộ, ngày 04/03/2024 vừa qua, Chi bộ Viên chức hành chính 1 đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề định kỳ tháng 3 với nội dung tìm hiểu bộ sách “Vang vọng lời nước non” – Tập 3 với chủ đề “Đảng cần phải mạnh hơn bao giờ hết”.

Tập thể Chi bộ VCHC1 tham gia buổi sinh hoạt chuyên đề định kỳ về học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh tháng 03/2024

Tại buổi sinh hoạt, Đ/c Nguyễn Thị Huỳnh Giao – Chi ủy viên Chi bộ VCHC1 đã lần lượt trình bày các nội dung của tập 3 “Đảng cần phải mạnh hơn bao giờ hết” trong bộ sách “Vang vọng lời nước non”. Tại tác phẩm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập về Đảng Cộng sản Việt Nam, về sự cần thiết phải có Đảng, vị trí, vai trò và bản chất của Đảng, mục tiêu, lý tưởng của Đảng, phương thức lãnh đạo, nội dung xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh. Những tư tưởng của Người về Đảng Cộng sản Việt Nam là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam, góp phần quan trọng xây dựng Đảng ta xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.

Tác phẩm đã nêu ra, chi bộ phải là động lực của mỗi cơ quan. Bởi vậy, nhiệm vụ của chi bộ là làm sao cho toàn thể nhân viên đều cố gắng thực hiện đầy đủ chính sách của Đảng, của Chính phủ, và hết lòng hết sức phụng sự nhân dân; làm sao cho mọi người thực hành cần, kiệm, liêm, chính; làm sao để tẩy trừ những bệnh quan liêu, hình thức, tham ô, lãng phí, a dua, dối trá, trái luật lệ của Chính phủ, trái kỷ luật lao động. Vạch rõ các khuyết điểm và đề ra cách sửa chữa, không để khuyết điểm nhỏ chồng chất thành khuyết điểm to.

Đ/c Nguyễn Thị Huỳnh Giao – Chi ủy viên Chi bộ VCHC1 báo cáo nội dung của tập 3 “Đảng cần phải mạnh hơn bao giờ hết” trong bộ sách “Vang vọng lời nước non”

Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên Chi bộ VCHC1 đã có những trao đổi, thảo luận tích cực và sôi nổi xoay quanh nội dung chuyên đề. Phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt, Đồng chí Nguyễn Xuân Minh – Bí thư Đảng bộ bộ phận, Giám đốc Cơ sở II đã nhấn mạnh: “Sức mạnh tập thể được tạo nên bởi sự gắn kết giữa sức mạnh của các cá nhân. Vì vậy, mỗi đảng viên cần tự ý thức về vai trò tiên phong của mình để luôn có những hành động gương mẫu; dù ở cương vị nào cũng phải luôn “tự soi, tự sửa, tự rèn” để có thể phát huy vai trò, trách nhiệm ở mọi lúc, mọi nơi, trong mọi công việc; đem hết tinh thần trách nhiệm để thực hiện công việc một cách tự giác khi được giao bất cứ một công việc gì, dù to hay nhỏ, dễ hay khó. Thông qua việc học tập, rèn luyện phải tạo nên sự chuyển biến tích cực về phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân trong đội ngũ viên chức, đảng viên, sinh viên; góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ gìn và phát huy các giá trị đạo đức xã hội tốt đẹp.”

Chi bộ VCHC1 thảo luận sôi nổi tại buổi sinh hoạt

Tiếp theo đó ở nội dung sinh hoạt chuyên đề quý 1 năm 2024, Chi bộ VCHC1 đã cùng tìm hiểu về “Hướng dẫn số 06-HD/ĐU ngày 28/12/2023 của Đảng ủy Nhà trường về một số vấn đề cụ thể tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp đảng viên và quy trình, thủ tục kết nạp đảng viên, công nhận đảng viên chính thức”. Đồng chí Lê Sơn Đại – Đảng viên Chi bộ VCHC1, báo cáo viên của chuyên đề đã lần lượt trình bày các nội dung liên quan nhằm giới thiệu, tìm hiểu và làm rõ một số vấn đề cụ thể tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp đảng viên và quy trình, thủ tục kết nạp đảng viên, công nhận đảng viên chính thức của Hướng dẫn số 06-HD/ĐU.

Đ/c Lê Sơn Đại – Đảng viên Chi bộ VCHC1 báo cáo nội dung “Hướng dẫn số 06-HD/ĐU ngày 28/12/2023 của Đảng ủy Nhà trường về một số vấn đề cụ thể tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp đảng viên và quy trình, thủ tục kết nạp đảng viên, công nhận đảng viên chính thức”

Các đồng chí đảng viên Chi bộ VCHC1 đã chú ý lắng nghe, có những trao đổi, thảo luận tích cực và sôi nổi xoay quanh nội dung chuyên đề, là tiền đề tích cực để mỗi Đảng viên nhận thức được vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện tốt công tác tạo nguồn và phát triển Đảng, xây dựng Chi bộ vững mạnh. Chi bộ xác định rõ việc tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của Chi bộ nói chung và của mỗi đảng viên nói riêng.

Sau đây là một số hình ảnh tiêu biểu tại buổi sinh hoạt:

Đ/c Trần Quốc Đạt – Bí thư chi bộ VCHC1 phát biểu tại buổi sinh hoạt
Tập thể chi bộ VCHC1 tham gia buổi sinh hoạt chuyên đề quý 1 năm 2024