Chi bộ Viên chức hành chính 4 tổ chức sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, sinh hoạt chuyên đề Quý I năm 2024

1393

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc quán triệt, thực hiện các Nghị quyết, văn bản chỉ đạo của cấp trên là nội dung thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ, ngày 06/03/2024, Chi bộ Viên chức Hành chính 4 đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề tháng 3/2024 chủ đề “Đảng cần phải mạnh hơn bao giờ hết” trong tập 3 bộ sách “Vang vọng lời nước non” và sinh hoạt chuyên đề Quý I năm 2024 chủ đề về “Hướng dẫn số 06-HD/ĐU ngày 28/12/2023 của Đảng ủy Trường Đại học Ngoại thương về một số vấn đề cụ thể tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp đảng viên và quy trình, thủ tục kết nạp đảng viên, công nhận đảng viên chính thức”.

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề tháng 3/2024, đồng chí Nguyễn Thị Huế – Báo cáo viên chuyên đề đã chia sẻ những nội dung, tài liệu về tập 3 “Đảng cần phải mạnh hơn bao giờ hết” trong bộ sách Vang vọng lời nước non. Trong nội dung của tác phẩm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập về Đảng Cộng sản Việt Nam, về sự cần thiết phải có Đảng, vị trí, vai trò của Đảng, mục tiêu, lý tưởng của Đảng, phương thức lãnh đạo, nội dung xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh. Những tư tưởng của Người về Đảng Cộng sản Việt Nam là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam, góp phần quan trọng xây dựng Đảng ta xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.

cbvchc4-sinh-hoat-chuyen-de-hoc-tap-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh-1
Các đồng chí đảng viên chi bộ Viên chức Hành chính 4 tham gia sinh hoạt chuyên đề tháng 3/2024 về tập 3 “Đảng ta phải mạnh hơn bao giờ hết” trong bộ sách “Vang vọng lời nước non”
cbvchc4-sinh-hoat-chuyen-de-hoc-tap-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh-2
Đồng chí Nguyễn Thị Huế – Đảng viên chi bộ Viên chức Hành chính 4 – Báo cáo viên chuyên đề tháng 3/2024

Tại buổi sinh hoạt Quý I năm 2024, đồng chí Lê Ngọc Bích – Báo cáo viên của chuyên đề đã trình bày những nội dung trọng tâm trong Hướng dẫn số 06-HD/ĐU ngày 28/12/2023 của Đảng ủy Trường Đại học Ngoại thương về một số vấn đề cụ thể tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp đảng viên và quy trình, thủ tục kết nạp đảng viên, công nhận đảng viên chính thức. Báo cáo viên đã giới thiệu và làm rõ một số vấn đề cụ thể tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp đảng viên và quy trình, thủ tục kết nạp đảng viên, công nhận đảng viên chính thức của Hướng dẫn số 06-HD/ĐU để tất cả đảng viên chi bộ thực hiện đảm bảo đúng hướng dẫn của Đảng ủy Trường. Hướng dẫn 06-HD/ĐU đã chỉ rõ quy trình để các đảng viên hướng dẫn, các đảng viên dự bị và quần chúng ưu tú thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục khi xét công nhận đảng viên chính thức, xét kết nạp đảng. Buổi sinh hoạt chuyên đề quý I năm 2024 là cơ sở để các đảng viên chi bộ thể hiện rõ trách nhiệm trong công tác xây dựng Đảng của chi bộ, tiếp tục quan tâm, tạo nguồn, giới thiệu các quần chúng ưu tú tại các Ban thuộc phạm vi quản lý của chi bộ được giới thiệu phát triển, đứng vào hàng ngũ của Đảng.

cbvchc4-sinh-hoat-chuyen-de-hoc-tap-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh-3
Các đồng chí đảng viên chi bộ Viên chức Hành chính 4 tham gia sinh hoạt chuyên đề Quý I năm 2024 về Hướng dẫn số 06-HD/ĐU ngày 28/12/2023 của Đảng ủy Trường Đại học Ngoại thương
cbvchc4-sinh-hoat-chuyen-de-hoc-tap-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh-4
Đ/c Lê Ngọc Bích – Bí thư chi bộ, Báo cáo viên chuyên đề Quý I năm 2024

Toàn thể đảng viên Chi bộ Viên chức Hành chính 4 đã tham gia sinh hoạt chuyên đề đầy đủ, nghiêm túc, đồng thời tích cực trao đổi, chia sẻ, thảo luận sôi nổi xoay quanh các chủ đề của buổi sinh hoạt chuyên đề. Qua các chuyên đề được báo cáo viên chia sẻ, các đồng chí đảng viên chi bộ nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của chi bộ đảng, chi bộ là gốc rễ của đảng, chi bộ vững mạnh thì mọi chính sách của Đảng và Chính phủ nhất định được thi hành tốt, muốn vững mạnh, thì tất cả đảng viên trong chi bộ phải thật thà, đoàn kết nhất trí. Buổi sinh hoạt chuyên đề tháng 3/2024 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quý I năm 2024 của Chi bộ Viên chức Hành chính 4 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

cbvchc4-sinh-hoat-chuyen-de-hoc-tap-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh-5
Các đồng chí đảng viên chi bộ Viên chức Hành chính 4 trao đổi, thảo luận tại buổi sinh hoạt chuyên đề