Chuỗi tọa đàm khoa học nội bộ của Bộ môn Kinh doanh và Thương mại quốc tế Học kỳ 2 năm học 2022-2023

254

In the second semester of the academic year 2022-2023, the Department of International Business and Trade successfully organized a series of internal workshops to popularize the new regulations and enhance the sharing of expertise and practical knowledge for lecturers.

Trong học kỳ 2 năm học 2022-2023, Bộ môn Kinh doanh và Thương mại Quốc tế đã tổ chức thành công chuỗi tọa đàm khoa học nội bộ nhằm cập nhật các quy định mới và nâng cao kiến thức chuyên môn của các giảng viên trong Bộ môn.

Nhằm phổ biến và cập nhật những thay đổi trong công tác kiểm tra, đánh giá học phần, vào ngày 30 tháng 3 năm 2023, Bộ môn Kinh doanh và Thương mại quốc tế đã tổ chức buổi Tọa đàm khoa học tháng 3/2023 với chủ đề “Một số điểm mới trong Quy chế kiểm tra, đánh giá học phần” được trình bày bởi TS Trần Nguyên Chất – Trưởng nhóm công tác coi thi của Bộ môn. Trong buổi tọa đàm, các giảng viên thảo luận những quy định mới về các phương pháp kiểm tra đánh giá có thể áp dụng cho từng học phần, những thay đổi và lưu ý trong cách thức tổ chức thi giữa kỳ và cuối kỳ. Các giảng viên đã trao đổi và thống nhất một số cách thức và tiêu chí để đảm bảo tính công bằng và đúng đắn trong việc chấm điểm và xếp loại. Ngoài ra, buổi tọa đàm cũng giúp các giảng viên ở vai trò cán bộ coi thi hiểu rõ hơn về các quy định mới liên quan đến việc giám sát và phát hiện gian lận trong thi cử. Các giảng viên được hướng dẫn cách thức xử lý các trường hợp phát sinh trong quá trình thi cử và được giới thiệu các công nghệ mới nhằm hỗ trợ quá trình giám sát, đảm bảo sự trung thực, minh bạch khi coi thi hết học phần.

Bên cạnh công tác thi cử, một công tác quan trọng khác cũng được triển khai phổ biến trong chuỗi tọa đàm Học kỳ 2 năm học 2022-2023 là hướng dẫn báo cáo thực tập giữa khóa. Ngày 31 tháng 5 năm 2023, đại diện Nhóm Tốt nghiệp, ThS Võ Hoàng Kim An đã chia sẻ “Một số nội dung liên quan đến hướng dẫn và đánh giá báo cáo thực tập giữa khóa cho K59 và K60”. Nội dung chia sẻ tập trung vào những thay đổi về yêu cầu thực tập giữa khoá. Từ K60, điều kiện thực hiện học phần thực tập giữa khoá được thiết kế cho sinh viên chuyên ngành Kinh tế đối ngoại kết thúc 2 năm học hoặc tích lũy được ít nhất 45 tín chỉ. Tại buổi sinh hoạt, các giảng viên còn thảo luận những ưu, nhược điểm của quy trình hướng dẫn và đánh giá học phần này ở các năm học trước nhằm đảm bảo không chỉ công bằng trong đánh giá mà còn tạo được động lực khuyến khích sinh viên chủ động nắm bắt tình hình kinh doanh hoặc quy trình nghiệp vụ tại doanh nghiệp ở một mảng kiến thức chuyên ngành hoặc hiểu được thực tiễn hoạt động, vận hành, kinh doanh của đơn vị thực tập tối ưu nhất.

Cũng trong ngày 31 tháng 5 năm 2023, Bộ môn cũng tổ chức một Tọa đàm khoa học liên quan đến các kiến thức thực tiễn áp dụng cho môn học Marketing căn bản và Chiến lược truyền thông tích hợp. Chủ đề của buổi tọa đàm là “Sử dụng social media tạo ra khách hàng cho sản phẩm mỹ phẩm hữu cơ của công ty Rosa Valley” được trình bày bởi ThS Nguyễn Thị Thu Thảo – Giảng viên phụ trách nhóm các môn học về Marketing chia sẻ. Chủ đề này được Báo cáo viên nghiên cứu chuyên sâu trong một năm học vừa qua và đã thu được nhiều kết quả nghiên cứu có giá trị phục vụ giảng dạy tăng cường tính kết nối với thực tiễn. Dựa trên phần trình bày khá chi tiết từ Báo cáo viên, các giảng viên trong Bộ môn đã cùng nhau thảo luận thêm các nền tảng và cách sử dụng social media như thế nào để đáp ứng đúng giá trị, cách thức social media để có thể tạo ra khách hàng, kể cả các cách viết bài và đăng bài thu hút trên các phương tiện truyền thông.

Kết thúc chuỗi các buổi tọa đàm và sinh hoạt chuyên môn, các giảng viên viên trong bộ môn đã hiểu rõ hơn quy chế thi cử mới và các thay đổi quan trọng trong quy chế này, những thay đổi về nội dung và tiêu chí đánh giá, cách thức hướng dẫn sinh viên cho học phần báo cáo thực tập giữa khoá đối với K59 và K60 trở đi, những kiến thức cập nhật và các ví dụ thực tiễn về social media cho doanh nghiệp. Các buổi tọa đàm cũng tạo điều kiện để các giảng viên chia sẻ cách áp dụng các quy chế về coi thi, hướng dẫn thực tập giữa khoá cho sinh viên một cách đúng đắn và hiệu quả, cũng như tăng cường chia sẻ chuyên môn về thực tiễn giảng dạy các môn marketing và truyền thông marketing tích hợp.

Dưới đây là một số hình ảnh của các buổi sinh hoạt chuyên môn nói trên.

toa-dam-khoa-hoc-bm-kd-tmqt-hk2-2022-2023-1
Báo cáo viên Trần Nguyên Chất trình bày tại buổi tọa đàm
(Ms. Tran Nguyen Chat presented to the lecturers via Teams)
toa-dam-khoa-hoc-bm-kd-tmqt-hk2-2022-2023-2
Báo cáo viên Võ Hoàng Kim An trình bày tại buổi tọa đàm
(Ms. Vo Hoang Kim An presented to lecturers at the workshop)
toa-dam-khoa-hoc-bm-kd-tmqt-hk2-2022-2023-3
Báo cáo viên Võ Hoàng Kim An và giảng viên tham gia tại buổi tọa đàm
(Ms. Vo Hoang Kim An and lecturers at the workshop)
toa-dam-khoa-hoc-bm-kd-tmqt-hk2-2022-2023-4
Báo cáo viên Nguyễn Thị Thu Thảo và giảng viên tham gia tại buổi tọa đàm
(Ms. Nguyen Thi Thu Thao and lecturers at the workshop)