Chương trình làm việc của Phòng Y tế Cơ sở Hà Nội tại Cơ sở II Tp. HCM

510

Thực hiện chủ trương chung của Nhà trường về kết nối hoạt động chuyên môn giữa các cơ sở, ngày 07/12/2017, Bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Vân – Trưởng phòng Y tế Cơ sở Hà Nội và y sĩ Phạm Thị An Vinh vào Cơ sở II Tp. Hồ Chí Minh và hướng dẫn công tác cho Bộ phận Y tế.
Đây là lần đầu tiên Cơ sở Hà Nội và Cơ sở II chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn về công tác y tế học đường, công tác chăm sóc sức khỏe cho viên chức, sinh viên Cơ sở II.

Trong 02 ngày làm việc, Bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Vân đã tận tình chia sẻ kinh nghiệm, trực tiếp hướng dẫn các công tác chuyên môn và giải đáp các vướng mắc trong công tác chăm sóc sức khỏe cho viên chức, sinh viên Cơ sở II. Đồng thời, Bộ phận Y tế Cơ sở II cũng báo cáo về tình hình và kết quả khám sức khỏe của viên chức, sinh viên trong các năm qua; cách thức triển khai công tác BHYT bắt buộc đối với sinh viên.

Chương trình công tác đã diễn ra thành công tốt đẹp! Đây là cơ hội để Bộ phận Y tế Cơ sở II học tập nâng cao trình độ, kiến thức chuyên môn về công tác y tế học đường tại Cơ sở II.