Cơ sở II tổ chức báo cáo chuyên đề Một số điểm mới trong Quy chế đào tạo trình độ Đại học của Trường Đại học Ngoại thương

320

*Foreign Trade University, Ho Chi Minh City Campus held the seminar with the topic: Some new points in the Regulation on university training of Foreign Trade University

To help lecturers and officials of FTU-HCMC grasp the contents of the Regulation on university training of Foreign Trade University (Issued together with Decision No. 3188/QD-ĐHNT dated December 21st, 2021) to ensure training operations and related activities following the current Regulation, on April 3rd, 2023, FTU-HCMC organized a seminar with the topic: Some new points in the Regulation on university training of Foreign Trade University.

Hoạt động quản lý đào tạo là một trong những công tác đặc biệt quan trọng, nền tảng quan trọng để thực hiện thành công mục tiêu giáo dục và ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo của Nhà trường. Nhằm giúp giảng viên, viên chức Cơ sở II nắm rõ nội dung Quy chế đào tạo trình độ Đại học của Trường Đại học Ngoại thương (Ban hành kèm theo Quyết định số 3188/QĐ-ĐHNT ngày 21/12/2021 của Hiệu trưởng) và đảm bảo triển khai các nghiệp vụ về đào tạo, các công tác liên quan theo đúng quy định hiện hành, ngày 03/04/2023, Cơ sở II tổ chức báo cáo chuyên đề “Một số điểm mới trong Quy chế đào tạo trình độ Đại học của Trường Đại học Ngoại thương”.

Tham dự chương trình có sự hiện diện của PGS, TS Trần Quốc Trung – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận, Phó Giám đốc Cơ sở II – Báo cáo viên cùng sự tham dự của đại diện Ban Giám đốc CSII, Lãnh đạo các Bộ môn, Lãnh đạo và viên chức Ban QLĐT, Ban CTCT&SV, toàn thể giảng viên và viên chức có quan tâm.

Tại buổi báo cáo, PGS, TS Trần Quốc Trung đã triển khai những nội dung trọng tâm trong Quy chế đào tạo trình độ Đại học của Trường theo Quyết định số 3188/QĐ-ĐHNT ngày 21/12/2021. Đặc biệt, Thầy đã nhấn mạnh những điểm khác nhau giữa Quyết định số 3188/QĐ-ĐHNT ngày 21/12/2021 với Quyết định 409/QĐ-ĐHNT-QLĐT ngày 08/5/2009 và các văn bản khác để các đơn vị phụ trách công tác lưu ý thực hiện đúng theo Quy chế mới. Bên cạnh đó, Thầy cũng chia sẻ kinh nghiệm tổ chức quản lý đào tạo theo Quy chế 3188/QĐ-ĐHNT ngày 21/12/2021, những thuận lợi, khó khăn trong thời gian qua và chỉ đạo các đơn vị, viên chức phụ trách phải nghiên cứu kỹ văn bản và có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác.

Sau phần trình bày của Báo cáo viên, các giảng viên, viên chức tham gia đã có phần trao đổi, thảo luận, chia sẻ đóng góp ý kiến cũng như các vấn đề cần làm rõ xoay quanh nội dung chuyên đề và được PGS, TS Trần Quốc Trung – Phó Giám đốc Cơ sở II giải đáp tận tình, đảm bảo tất cả các giảng viên, viên chức nắm rõ các quy định. Buổi báo cáo chuyên đề đã diễn ra thành công tốt đẹp trong không khí cởi mở, giảng viên, viên chức thực hiện công tác đào tạo đã được phổ biến chi tiết, cụ thể về Quy chế đào tạo trình độ Đại học của Trường Đại học Ngoại thương theo Quyết định số 3188/QĐ-ĐHNT ngày 21/12/2021, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc trong thời gian tới.

Sau đây là những hình ảnh tại buổi báo cáo chuyên đề:
Below are some photos of the seminar:

mot-so-diem-moi-quy-che-dao-tao-trinh-do-dai-hoc-1
PGS, TS Trần Quốc Trung – Phó Giám đốc Cơ sở II trình bày nội dung chuyên đề
Assoc. Prof. Dr. Tran Quoc Trung – Vice Director of FTU-HCMC presented at the seminar
mot-so-diem-moi-quy-che-dao-tao-trinh-do-dai-hoc-2
Toàn thể giảng viên, viên chức tham dự chụp hình lưu niệm cùng Ban Giám đốc
All lecturers and officials attending the seminar took photos with the Board of Directors