Cơ sở II tổ chức chương trình trao đổi học thuật với GS Tim Keeley theo chủ đề “Japanese Management: Difficulties Faced in Working with Local Managers in Overseas Subsidiaries” và “Communicating in Foreign Languages and Cultures: Keys to Success” dành cho sinh viên tại Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương

68

* Foreign Trade University, Ho Chi Minh City Campus held an academic exchange program with Prof. Tim Keeley about “Japanese Management: Difficulties Faced in Working with Local Managers in Overseas Subsidiaries” and “Communicating in Foreign Languages and Cultures: Keys to Success” for students at Foreign Trade University, Ho Chi Minh City Campus.

On April 4, 2024, in order to implement the policy in enhancing the diversification of international cooperation activities, Foreign Trade University, Ho Chi Minh City Campus welcomed and organized an academic exchange program with with Prof. Tim Keeley – Professor Emeritus of International Management, Kyushu Sangyo University with the topic “Japanese Management: Difficulties Faced in Working with Local Managers in Overseas Subsidiaries” and “Communicating in Foreign Languages and Cultures: Keys to Success”.

Ngày 04/4/2024, nhằm thực hiện chủ trương trong việc tăng cường đa dạng hóa các hoạt động Hợp tác quốc tế, Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương thực hiện đón tiếp và tổ chức chương trình trao đổi học thuật với GS Tim Keeley – Giáo sư ngành Quản lý quốc tế, Trường Đại học Kyushu Sangyo (Nhật Bản) với chủ đề “Japanese Management: Difficulties Faced in Working with Local Managers in Overseas Subsidiaries” và “Communicating in Foreign Languages and Cultures: Keys to Success”.

Nhằm từng bước triển khai chiến lược của Trường Đại học Ngoại thương và thực hiện chủ trương đa dạng hóa hoạt động hợp tác quốc tế của Trường Đại học Ngoại thương, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, Cơ sở II đã phối hợp với GS Tim Keeley để tổ chức chương trình trao đổi học thuật dành cho sinh viên Cơ sở II.

Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương hân hạnh được đón tiếp GS Tim Keeley – chuyên gia về ngôn ngữ để trực tiếp trình bày chuyên đề “Japanese Management: Difficulties Faced in Working with Local Managers in Overseas Subsidiaries” và “Communicating in Foreign Languages and Cultures: Keys to Success”. Về phía Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương có sự tham gia của Ban QLKH-HTQT cùng với sinh viên của Cơ sở II.

GS Tim Keeley đã chia sẻ những kiến thức có ý nghĩa cho sinh viên thông qua chuyên đề “Communicating in Foreign Languages and Cultures: Keys to Success”. GS Tim Keeley đưa ra những lý thuyết tổng quan về ngôn ngữ, và hướng dẫn cách để giúp việc học ngôn ngữ trở nên sinh động và dễ dàng hơn.

Chương trình trao đổi học thuật diễn ra thành công tốt đẹp. Sinh viên đã có cái nhìn tổng quát hơn về ngôn ngữ và cách học ngôn ngữ, xác định mục đích học tập, định hướng nghề nghiệp trong tương lai và tìm kiếm cơ hội phát triển bản thân.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi trao đổi học thuật:
Below are some pictures at the academic exchange:

japanese management-keys-to-success-1
GS Tim Keeley trình bày chuyên đề học thuật.
Prof. Tim Keeley presented the academic exchange
japanese management-keys-to-success-2
GS Tim Keeley cùng các sinh viên chụp ảnh lưu niệm
Prof Tim Keeley along with students took photos