Cơ sở II tổ chức chương trình trao đổi học thuật với TS Anne Cox và ThS Nguyễn Thị Xuân Hương theo chủ đề “The transformation of HR models in Vietnam” dành cho sinh viên tại Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương

221

* Foreign Trade University, Ho Chi Minh City Campus held an academic exchange program with Dr. Anne Cox and Ms. Nguyen Thi Xuan Huong about “The transformation of HR models in Vietnam” for students at Foreign Trade University, Ho Chi Minh City Campus.

On December 4, 2023, in order to implement the policy in enhancing the diversification of international cooperation activities, Foreign Trade University, Ho Chi Minh City Campus welcomed and organized an academic exchange program with with Dr. Anne Cox – Director of Academic, University of Wollongong and Ms. Nguyen Thi Xuan Huong – Country HR Director, Akzonobel Vietnam with the topic “The transformation of HR models in Vietnam”.

Ngày 04/12/2023, nhằm thực hiện chủ trương trong việc tăng cường đa dạng hóa các hoạt động Hợp tác quốc tế, Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương thực hiện đón tiếp và tổ chức chương trình trao đổi học thuật với TS Anne Cox – Giám đốc học thuật Chương trình Quản lý, Quản lý nguồn nhân lực và Kinh doanh quốc tế, Trường Đại học Wollongong và ThS Nguyễn Thị Xuân Hương – Giám đốc Nhân sự, Công ty AkzoNobel Vietnam với chủ đề “The transformation of HR models in Vietnam”.

Nhằm từng bước triển khai chiến lược của Trường Đại học Ngoại thương và thực hiện chủ trương đa dạng hóa hoạt động hợp tác quốc tế của Trường Đại học Ngoại thương, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, Cơ sở II đã phối hợp với TS Anne Cox và ThS Nguyễn Thị Xuân Hương để tổ chức chương trình trao đổi học thuật dành cho sinh viên Cơ sở II.

Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương hân hạnh được đón tiếp TS Anne Cox và ThS Nguyễn Thị Xuân Hương – những chuyên gia trực tiếp trình bày chuyên đề “The transformation of HR models in Vietnam”. Về phía Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương có sự tham gia của PGS, TS Phạm Hùng Cường – Trưởng Ban QLKH-HTQT, cùng hơn 60 sinh viên của Cơ sở II.

TS Anne Cox và ThS Nguyễn Thị Xuân Hương đã chia sẻ những kiến thức có ý nghĩa cho sinh viên thông qua chuyên đề “The transformation of HR models in Vietnam”. TS Anne Cox đưa ra những lý thuyết tổng quan về ngành Nhân sự, và để giúp chuyên đề trở nên gần gũi và sinh động hơn, ThS Nguyễn Thị Xuân Hương đã lấy những ví dụ thực tế về công việc Nhân sự tại Việt Nam, qua khía cạnh các loại hình công ty khác nhau. Những kiến thức TS Anne Cox và ThS Nguyễn Thị Xuân Hương chia sẻ đều mang tính ứng dụng cao, giúp sinh viên có thể tiếp thu được hiệu quả hơn.

Chương trình trao đổi học thuật diễn ra thành công tốt đẹp. Sinh viên đã có cái nhìn tổng quát hơn về ngành Nhân sự, xác định mục đích học tập, định hướng nghề nghiệp trong tương lai và tìm kiếm cơ hội phát triển bản thân.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi trao đổi học thuật:
Below are some pictures at the academic exchange:

co-so-ii-trao-doi-ho-thuat-ts-anne-cox-nguyen-thi-xuan-huong-1
TS Anne Cox trình bày chuyên đề học thuật.
Dr. Anne Cox presented the academic exchange
co-so-ii-trao-doi-ho-thuat-ts-anne-cox-nguyen-thi-xuan-huong-2
TS Anne Cox, ThS Nguyễn Thị Xuân Hương và đại diện Cơ sở II, cùng các sinh viên chụp ảnh lưu niệm
Dr. Anne Cox, Ms. Nguyen Thi Xuan Huong and the representatives of Foreign Trade University, Ho Chi Minh City Campus, along with students took photos