Cơ sở II tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức quản lý tại Cơ sở II

45

*FTU-HCMC Campus held the ceremony to announce and hand over the Appointment and Re-appointment Decision management officials at FTU-HCMC Campus.

Pursuant to Resolution No. 70-NQ/DU dated May 24th 2024 of the Party Committee of Foreign Trade University and Decisions on appointment and reappointment of management officials at FTU-HCMC Campus, on the morning of June 3rd 2024, FTU-HCMC Campus held a ceremony to announce and hand over the Decision to appoint Deputy Head of the Department of International Business and Trade, reappoint the Head of the International Training Department and Head of the Foreign Language Department at FTU-HCMC Campus.

Căn cứ Nghị quyết số 70-NQ/ĐU ngày 24/5/2024 của Đảng ủy Trường Đại học Ngoại thương và các Quyết định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức quản lý tại Cơ sở II, sáng ngày 03/6/2024, Cơ sở II đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng Bộ môn Kinh doanh và Thương mại quốc tế, bổ nhiệm lại Trưởng Ban Đào tạo quốc tế và Trưởng Bộ môn Ngoại ngữ tại Cơ sở II.

Đến tham dự buổi Lễ có sự hiện diện của PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Đảng ủy viên, Thành viên Hội đồng Trường, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Giám đốc Cơ sở II; PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Bí thư Đảng bộ bộ phận, Phó Giám đốc Cơ sở II; ThS Phạm Thu Thủy – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận, Phó Giám đốc Cơ sở II; PGS, TS Trần Quốc Trung – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận, Phó Giám đốc Cơ sở II; ThS Trần Quốc Đạt – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận, Trưởng Ban KT&ĐBCL; PGS,TS Phạm Hùng Cường – Chủ tịch Công đoàn Cơ sở thành viên Cơ sở II, Trưởng Ban QLKH&HTQT cùng Trưởng, Phó các đơn vị và viên chức Ban Đào tạo quốc tế, Bộ môn Ngoại ngữ, Bộ môn Kinh doanh và Thương mại Quốc tế tại Cơ sở II.

Tại buổi Lễ, ThS Trần Hải Phú – Trưởng Ban Tổ chức – Hành chính công bố Quyết định số 1766/QĐ-ĐHNT ngày 30/5/2024 về việc bổ nhiệm lại Trưởng Ban Đào tạo quốc tế; Quyết định số 1769/QĐ-ĐHNT ngày 30/5/2024 về việc bổ nhiệm lại Trưởng Bộ môn Ngoại ngữ và Quyết định số 1765/QĐ-ĐHNT ngày 30/5/2024 về việc bổ nhiệm Phó Trưởng Bộ môn Kinh doanh và Thương mại quốc tế, Cơ sở II Thành phố Hồ Chí Minh

Thừa ủy quyền của Hiệu trưởng, PGS,TS Nguyễn Xuân Minh – Đảng ủy viên, Thành viên Hội đồng Trường, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Giám đốc Cơ sở II đã trao Quyết định bổ nhiệm lại TS Nguyễn Thị Minh Hà giữ chức vụ Trưởng Ban Đào tạo quốc tế; Quyết định bổ nhiệm lại TS Nguyễn Thanh Dương giữ chức vụ Trưởng Bộ môn Ngoại ngữ và Quyết đinh bổ nhiệm TS Lê Thị Thanh Ngân giữ chức vụ Phó Trưởng Bộ môn Kinh doanh và Thương mại quốc tế.

le-cong-bo-va-trao-quyet-dinh-bo-nhiem-bo-nhiem-lai-vcql-co-so-ii-1
PGS, TS Nguyễn Xuân Minh trao Quyết định bổ nhiệm lại Trưởng Ban Đào tạo quốc tế cho TS Nguyễn Thị Minh Hà
Assoc. Prof. PhD Nguyen Xuan Minh presented the Decision to reappoint the Head of International Training Department to PhD. Nguyen Thi Minh Ha

le-cong-bo-va-trao-quyet-dinh-bo-nhiem-bo-nhiem-lai-vcql-co-so-ii-2
PGS, TS Nguyễn Xuân Minh trao Quyết định bổ nhiệm lại Trưởng Bộ môn Ngoại ngữ cho TS Nguyễn Thanh Dương
Assoc. Prof. PhD Nguyen Xuan Minh presented the Decision to reappoint the Head of Foreign Language Department to PhD. Nguyen Thanh Duong

le-cong-bo-va-trao-quyet-dinh-bo-nhiem-bo-nhiem-lai-vcql-co-so-ii-3
PGS, TS Nguyễn Xuân Minh trao Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng Bộ môn Kinh doanh và Thương mại quốc tế cho TS Lê Thị Thanh Ngân
Assoc. Prof. PhD Nguyen Xuan Minh presented the Decision to appoint Deputy Head of the Department of International Business and Trade to PhD.Le Thi Thanh Ngan

Phát biểu tại buổi Lễ, PGS,TS Nguyễn Xuân Minh đánh giá cao sự mẫu mực, nỗ lực trong công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong suốt nhiệm kỳ của TS Nguyễn Thị Minh Hà, TS Nguyễn Thanh Dương; sự phấn đấu, cố gắng trong công tác của TS Lê Thị Thanh Ngân tại Bộ môn. Các Thầy Cô đã luôn tâm huyết trong công việc, phối hợp tốt với các đơn vị và chung vai góp sức cùng Cơ sở II hoàn thành các mục tiêu, chiến lược đã đề ra. PGS,TS Nguyễn Xuân Minh chúc các viên chức quản lý nhận quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trong đợt này nhiều sức khỏe, nhiều thành công trong công tác và luôn là những hạt nhân quan trọng trong sự phát triển của đơn vị nói riêng và Cơ sở II, Trường Đại học Ngoại thương nói chung.

le-cong-bo-va-trao-quyet-dinh-bo-nhiem-bo-nhiem-lai-vcql-co-so-ii-4
PGS, TS Nguyễn Xuân Minh phát biểu tại buổi Lễ
(Assoc. Prof. PhD. Nguyen Xuan Minh delivered a speech at the ceremony)

Đại diện nhóm viên chức quản lý được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, TS Nguyễn Thanh Dương – Trưởng Bộ môn Ngoại ngữ phát biểu cảm ơn Ban Giám hiệu, Ban Giám đốc đã luôn nhiệt tình hướng dẫn, chỉ đạo, có những định hướng sát sao để giúp các viên chức quản lý hoàn thành tốt công việc được giao một cách hiệu quả, thuận lợi và tiếp tục tin tưởng, tín nhiệm trao giữ chức vụ quản lý đối với các viên chức; cảm ơn các viên chức quản lý tại Cơ sở II đã luôn đồng hành, chia sẻ, phối hợp để các viên chức quản lý hoàn thành công việc được giao; cảm ơn các viên chức đã luôn hỗ trợ hết mình để triển khai công tác tại đơn vị một cách hiểu quả nhất. TS Nguyễn Thanh Dương xin hứa sẽ luôn luôn cố gắng, nỗ lực, tận tâm và trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao và kính chúc Quý Thầy, Cô nhiều sức khoẻ, nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống.

le-cong-bo-va-trao-quyet-dinh-bo-nhiem-bo-nhiem-lai-vcql-co-so-ii-5
TS Nguyễn Thanh Dương phát biểu nhận nhiệm vụ
(PhD. Nguyen Thanh Duong delivered a speech accepting his duties)

le-cong-bo-va-trao-quyet-dinh-bo-nhiem-bo-nhiem-lai-vcql-co-so-ii-6
PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Đại diện Đảng ủy, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu, Công đoàn Trường Đại học Ngoại thương tặng hoa chúc mừng cho TS Nguyễn Thị Minh Hà, TS Nguyễn Thanh Dương và TS Lê Thị Thanh Ngân
Assoc. Prof. PhD. Nguyen Xuan Minh – Representative of the Party Committee, University Council, Board of Directors and Trade Union of Foreign Trade University presented flowers to congratulate PhD. Nguyen Thi Minh Ha, PhD. Nguyen Thanh Duong and PhD. Le Thi Thanh Ngan

le-cong-bo-va-trao-quyet-dinh-bo-nhiem-bo-nhiem-lai-vcql-co-so-ii-7
Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận Cơ sở II, Ban Giám đốc, Công đoàn Cơ sở thành viên Cơ sở II, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Cơ sở II tặng hoa chúc mừng cho TS Nguyễn Thị Minh Hà, TS Nguyễn Thanh Dương và TS Lê Thị Thanh Ngân
The Executive Committee of the Party Committee of FTU-HCMC Campus, the Board of Directors, the Trade Union members of FTU-HCMC Campus, the Youth Union – Student Association of FTU-HCMC Campus presented flowers to congratulate PhD. Nguyen Thi Minh Ha, PhD. Nguyen Thanh Duong and PhD. Le Thi Thanh Ngan