Cơ sở II triển khai tập huấn công tác tổ chức Kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc Gia – TP. Hồ Chí Minh đợt 02 năm 2024

30

Foreign Trade University Ho Chi Minh City Campus implements a training session on the organization of the Competency Assessment Exam of the National University of Ho Chi Minh City, Batch 2 in 2024.

Foreign Trade University Ho Chi Minh City Campus organized a training session for nearly 100 officials participating in the organization of The Competency Assessment Examination of The National University of Ho Chi Minh City, Batch 02/2024 on May 28, 2024.

*Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại Tp. Hồ Chí Minh tổ chức tập huấn cho gần 100 cán bộ, viên chức tham gia công tác tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đợt 2/2024 vào ngày 28/5/2024.

Từ năm 2024, Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại Tp. Hồ Chí Minh (Cơ sở II) là địa điểm tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Tiếp nối sự thành công trong công tác tổ chức đợt 1 vào ngày 07/04/2024 vừa qua, nhằm giúp các Thầy, Cô tham gia công tác tổ chức, coi thi Kỳ thi ĐGNL ĐHQG-HCM tại Cơ sở II hiểu rõ và nắm được các quy định, quy trình công tác liên quan, đảm bảo Kỳ thi được diễn ra thuận lợi và đúng quy định, ngày 28/05/2024, Cơ sở II đã triển khai buổi tập huấn cho cán bộ, viên chức tham gia công tác tổ chức kỳ thi theo hình thức trực tuyến.

Tại buổi tấp huấn, các cán bộ, viên chức được thông tin đầy đủ, chi tiết về các quy định, nghiệp vụ coi thi, hướng dẫn sử dụng các biểu mẫu trong kỳ thi, kế hoạch đảm bảo an toàn trong kỳ thi, cách thức xử lý các tình huống phát sinh.

co-so-ii-trien-khai-tap-huan-ky-thi-danh-gia-nang-luc-cua-dhqg-dot-2.2024-1
TS Nguyễn Thị Mai – Phó trưởng Cụm thi 16 Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại Tp. Hồ Chí Minh triển khai các thông tin, hướng dẫn của Hội đồng thi.
Dr. Nguyen Thi Mai – Deputy Head of Examination Cluster 17, Foreign Trade University Ho Chi Minh City Campus, disseminated the information and instructions of the Examination Council

Buổi tập huấn diễn ra nghiêm túc, thành công và nhận được sự tham gia nhiệt tình và tích cực trao đổi của các Thầy Cô. Các cán bộ, viên chức đã được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng cần thiết để coi thi và phục vụ công tác tổ chức thi đúng quy định và hiệu quả vào đợt thi ngày 02/6/2024 sắp tới.

Một số hình ảnh của buổi tập huấn: co-so-ii-trien-khai-tap-huan-ky-thi-danh-gia-nang-luc-cua-dhqg-dot-2.2024-2co-so-ii-trien-khai-tap-huan-ky-thi-danh-gia-nang-luc-cua-dhqg-dot-2.2024-3