Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tổ chức Chương trình tập huấn Ban Cán sự, học kỳ I năm học 2022-2023

237

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của Ban Cán sự lớp, tăng cường công tác nắm bắt tư tưởng, hỗ trợ và tư vấn, chia sẻ cho Ban Cán sự trong quá trình quản lý lớp. Ngày 15/11/2022 vừa qua, Cơ sở II Trường Đai học Ngoại thương tổ chức Chương trình tập huấn Ban Cán sự, học kỳ I năm học 2022-2023 tại Hội trường B001.

In order to improve the quality and effectiveness of the Class Personnel Committee, strengthen the work of capturing ideas, supporting and advising, sharing for the Class Officers in the process of class management. On November 15, 2022, Foreign Trade University – HCMC Campus organized the Training Program for the Class Officers, the first semester of the academic year 2022-2023 at Hall B001.

Có thể nói, Ban Cán sự lớp là đội ngũ nòng cốt, quan trọng, đại diện cho tập thể lớp tham gia vào các hoạt động của Nhà trường, đồng thời là cầu nối giữa Nhà trường và sinh viên lớp, truyền đạt thông tin từ Nhà trường, từ các đơn vị chức năng, từ quý thầy cô đến các sinh viên trong lớp kịp thời, nhanh chóng.

Chương trình tập huấn có sự tham dự của ThS Nguyễn Thị Kim Hằng – Phó Trưởng Ban Công tác Chính trị và Sinh viên; ThS Lê Thị Hồng Diệp – Chuyên viên phụ trách khóa K61 Ban Quản lý Đào tạo, Chị Trần Huỳnh Thế Mỹ – Chuyên viên phòng Truyền thông – Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cùng Quý Thầy, Cô Ban Công tác Chính trị và Sinh viên, Ban Quản lý Đào tạo và đặc biệt là sự góp mặt của Ban Cán sự các khóa K58, K59, K60 và các tân Ban Cán sự lớp khóa K61.

Sau đây là một số hình ảnh nổi bật của chương trình:

co-so-ii-to-chuc-tap-huan-ban-can-su-hoc-ky-i-nam-hoc-2022-2023-1
Ban CTCT&SV trao tặng quà cho Ban Cán sự lớp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
năm học 2021 – 2022
Political Education & Student Affairs Department gave gifts to the Class Officers for successfully completing the tasks for the academic school year 2021 – 2022
co-so-ii-to-chuc-tap-huan-ban-can-su-hoc-ky-i-nam-hoc-2022-2023-2
ThS Nguyễn Thị Kim Hằng – Phó Trưởng Ban CTCT&SV chia sẻ về chức năng,
nhiệm vụ, quyền lợi của Ban Cán sự
Master Nguyen Thi Kim Hang – Deputy Manager of Political Education & Student Affairs Department shared functions, duties and interests of the Class Officers
co-so-ii-to-chuc-tap-huan-ban-can-su-hoc-ky-i-nam-hoc-2022-2023-3
ThS Lê Thị Hồng Diệp có những chia sẻ về một số lưu ý trong hoạt động đào tạo
Master Le Thi Hong Diep shared some notes in training activities
co-so-ii-to-chuc-tap-huan-ban-can-su-hoc-ky-i-nam-hoc-2022-2023-4
Chị Trần Huỳnh Thế Mỹ – chuyên viên phòng Truyền thông – Bảo hiểm xã hội
TP. HCM chia sẻ, giới thiệu, hướng dẫn cài đặt, sử dụng phần mềm BHXH VssID
Ms. Tran Huynh The My – Specialist of Communication – Social Insurance Department of Ho Chi Minh City shared, introduced, guided the installation and use of social insurance software VssID
co-so-ii-to-chuc-tap-huan-ban-can-su-hoc-ky-i-nam-hoc-2022-2023-5
ThS Trương Thị Kim Ngân – Chuyên viên Ban CTCT&SV hướng dẫn sử dụng
phần mềm đánh giá điểm rèn luyện sinh viên và một số lưu ý trong cập nhật
minh chứng rèn luyện
Master Truong Thi Kim Ngan – Specialist of Political Education & Student Affairs Department gave instructions on using the student training score assessment software and some notes in updating training proofs