Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tổ chức Chương trình tập huấn Ban Cán sự, học kỳ II năm học 2022-2023

261

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của Ban Cán sự lớp, tăng cường công tác nắm bắt tư tưởng, hỗ trợ và tư vấn, chia sẻ cho Ban Cán sự trong quá trình quản lý lớp. Đồng thời, tăng cường phát triển kỹ năng, gắn kết mối quan hệ giữa Ban Cán sự các khóa lớp thông qua các hoạt động, trò chơi đồng đội. Ngày 09/3/2023, Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tổ chức Chương trình tập huấn Ban Cán sự, học kỳ II năm học 2022-2023 tại Hội trường B001 với hơn 100 sinh viên tham gia.

In order to improve the quality and effectiveness of the Class Personnel, strengthen the work of capturing ideas, supporting and advising, sharing for the Class Personnel in the process of class management. At the same time, enhancing skill development, connecting the relationship between the Class Personel of the courses through team games and activities. On March 9th, 2023, Foreign Trade University – Campus II in HCM city organized the Training Program for the Class Personnel, the second semester of the academic year 2022-2023 at Hall B001 with more than 100 students participating.

Chương trình tập huấn có sự tham dự của ThS Nguyễn Thị Kim Hằng – Phó Trưởng Ban Công tác Chính trị và Sinh viên (Ban CTCT&SV), Quý Thầy, Cô Ban CTCT&SV, Ban QLĐT và sự góp mặt của Ban Cán sự các khóa K58, K59, K60, K61.

Mở đầu chương trình, Ban Cán sự các khóa lớp được tham gia một minigame đầy hấp dẫn, thông qua các câu hỏi, giúp sinh viên nắm rõ hơn các quy định tại Cơ sở II về công tác hỗ trợ thủ tục hành chính JOS, công tác đánh giá rèn luyện sinh viên, quyền và nghĩa vụ của Ban Cán sự lớp…

co-so-ii-to-chuc-chuong-trinh-tap-huan-ban-can-su-hoc-ky-ii-nam-hoc-2022-2023-1
Sinh viên hào hứng nhận quà từ minigame khởi động
Students were excited to receive gifts from the Warm-up Minigame

Tại chương trình, ThS Nguyễn Thị Kim Hằng – Phó Trưởng Ban CTCT&SV cho biết Ban Cán sự lớp là đội ngũ nòng cốt, quan trọng, đại diện cho tập thể lớp tham gia vào các hoạt động của Nhà trường, đồng thời là cầu nối giữa Nhà trường và sinh viên lớp, truyền đạt thông tin từ Nhà trường, từ các đơn vị chức năng, từ quý thầy cô đến các sinh viên trong lớp kịp thời, nhanh chóng. Đồng thời, ThS Nguyễn Thị Kim Hằng cũng có những chia sẻ, cập nhật về một số quy định mới trong nhà trường đến Ban Cán sự lớp, góp phần thực hiện tốt vai trò Ban Cán sự của sinh viên.

co-so-ii-to-chuc-chuong-trinh-tap-huan-ban-can-su-hoc-ky-ii-nam-hoc-2022-2023-2
ThS Nguyễn Thị Kim Hằng – Phó Trưởng Ban CTCT&SV chia sẻ tại chương trình
Master Nguyen Thi Kim Hang – Deputy Manager of Political Education & Student Affairs Department gave a speech in the program

Cũng nhân dịp này, ThS Trương Thị Kim Ngân – Chuyên viên Ban CTCT&SV, cũng có những trao đổi cụ thể hơn về công tác đánh giá điểm rèn luyện sinh viên và vai trò của Ban Cán sự trong việc đôn đốc, nhắc nhở sinh viên lớp thực hiện đầy đủ và đúng hạn. Cô Võ Thị Phương Uyên – Chuyên viên Ban QLĐT có những chia sẻ thêm về việc đăng ký tín chỉ dành cho sinh viên trong học kỳ II năm học 2022-2023.

Trước khi khép lại buổi tập huấn, Ban Cán sự các khóa lớp đặt ra nhiều câu hỏi để được Ban CTCT&SV giải đáp, trao đổi về các công tác liên quan, nhằm thực hiện tốt vai trò và nhiệm vụ được giao.

co-so-ii-to-chuc-chuong-trinh-tap-huan-ban-can-su-hoc-ky-ii-nam-hoc-2022-2023-3
Sinh viên trao đổi, thảo luận sôi nổi tại chương trình
Students exchanged and discussed actively at the program

co-so-ii-to-chuc-chuong-trinh-tap-huan-ban-can-su-hoc-ky-ii-nam-hoc-2022-2023-4
Ban CTCT&SV, Ban QLĐT và Ban Cán sự các khóa lớp chụp ảnh lưu niệm tại
chương trình
Political Education & Student Affairs Department, Training Management Department and Class Personel took souvenir photos at the program