Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tổ chức Chương trình tập huấn Ban Cán sự lớp, học kỳ I năm học 2023-2024

100

In order to improve the quality and effectiveness of the Class Personnel, strengthen the work of capturing ideas, supporting and advising, sharing for the Class Personnel in the process of class management. On November 10th, 2023, Foreign Trade University – Campus II in HCM city organized the Training Program for the Class Personnel, the first semester of the academic year 2023-2024 at Hall B001 with more than 100 students participating.

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của Ban Cán sự lớp, tăng cường công tác nắm bắt tư tưởng, hỗ trợ và tư vấn, chia sẻ cho Ban Cán sự trong quá trình quản lý lớp. Ngày 10/11/2023, Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tổ chức Chương trình tập huấn Ban Cán sự, học kỳ I năm học 2023-2024 tại Hội trường B001 với hơn 100 sinh viên tham gia.

Chương trình tập huấn có sự tham dự của ThS Nguyễn Thị Kim Hằng – Phó Trưởng Ban – Phụ trách Ban Công tác Chính trị và Sinh viên (Ban CTCT&SV), ThS Lê Thị Hồng Diệp – Phó Trưởng Ban Quản lý đào tạo (Ban QLĐT), Quý Thầy, Cô Ban CTCT&SV, Ban QLĐT và sự góp mặt của Ban Cán sự các khóa K59, K60, K61, K62.

Tại chương trình, ThS Nguyễn Thị Kim Hằng – Phó Trưởng Ban – Phụ trách Ban CTCT&SV xác định Ban Cán sự lớp là đội ngũ nòng cốt, quan trọng, đại diện cho tập thể lớp tham gia vào các hoạt động của Nhà trường, đồng thời là cầu nối giữa Nhà trường và sinh viên lớp, truyền đạt thông tin từ Nhà trường, từ các đơn vị chức năng, từ quý thầy cô đến các sinh viên trong lớp kịp thời, nhanh chóng. Đồng thời, ThS Nguyễn Thị Kim Hằng cũng có những chia sẻ, cập nhật về một số quy định mới của nhà trường đến Ban Cán sự lớp, góp phần thực hiện tốt vai trò Ban Cán sự của sinh viên.

Tiếp đó, ThS Lê Thị Hồng Diệp chia sẻ về một số công tác quản lý đào tạo Ban Cán sự cần lưu ý như: Các văn bản có liên quan do Ban QLĐT phụ trách và cách tiếp cận thông tin, quy định về đăng ký học phần, thực tập giữa khóa, về học phần tốt nghiệp, điều kiện xét và công nhận tốt nghiệp sớm, quy định về học phần tốt nghiệp, điều kiện xét và công nhận tốt nghiệp, quy định về việc nhận bằng tốt nghiệp và các giấy tờ có liên quan và giới thiệu các học bổng do doanh nghiệp tài trợ…

Trước khi khép lại buổi tập huấn, Ban Cán sự các khóa lớp đặt ra nhiều câu hỏi để được Ban CTCT&SV và Ban QLĐT giải đáp, trao đổi về các công tác liên quan, nhằm thực hiện tốt vai trò và nhiệm vụ được giao.

Sau đây là một số hình ảnh trong sự kiện:
Below are some pictures of the event:

chuong-trinh-tap-huan-ban-can-su-lop-hoc-ky-i-nh-2023-2024-1
ThS Nguyễn Thị Kim Hằng – Phó Trưởng Ban – Phụ trách Ban CTCT&SV chia sẻ tại chương trình
Master Nguyen Thi Kim Hang – Deputy Manager of Political Education & Student Affairs Department gave a speech in the program
chuong-trinh-tap-huan-ban-can-su-lop-hoc-ky-i-nh-2023-2024-2
ThS Lê Thị Hồng Diệp – Phó Trưởng Ban QLĐT chia sẻ tại chương trình
Master Le Thi Hong Diep – Deputy Manager of Training Management Department gave a speech in the program
chuong-trinh-tap-huan-ban-can-su-lop-hoc-ky-i-nh-2023-2024-3
Sinh viên trao đổi, thảo luận sôi nổi tại chương trình
Students exchanged and discussed actively at the program
chuong-trinh-tap-huan-ban-can-su-lop-hoc-ky-i-nh-2023-2024-4
Ban CTCT&SV, Ban QLĐT và Ban Cán sự các khóa lớp chụp ảnh lưu niệm tại chương trình
Political Education & Student Affairs Department, Training Management Department and Class Personel took souvenir photos at the program