Cơ sở II trường Đại học Ngoại thương tổ chức hội nghị viên chức và người lao động năm học 2022-2023

428

On October 07, 2022, The Labor Union of Foreign Trade University, Ho Chi Minh City Campus organized the Annual Meeting for the 2021-2022 school year and set the missions for the 2022-2023”. The Meeting had been joined by the participants at Foreign Trade University, Ho Chi Minh City Campus.

Thực hiện Kế hoạch 638/KH-ĐHNT ngày 15/8/2022 của Hiệu trưởng và Công đoàn Trường Đại học Ngoại thương về tổ chức Hội nghị đại biểu viên chức và người lao động năm học 2022-2023 và Kế hoạch số 2968/KH-CSII ngày 13/9/2021 về tổ chức Hội nghị đại biểu viên chức và người lao động tại Cơ sở II năm học 2022-2023,

Ngày 07/10/2022, Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức “Hội nghị viên chức và người lao động tại Cơ sở II năm học 2022-2023” tại hội trường B001.

Hội nghị viên chức và người lao động là một trong những sự kiện quan trọng của Nhà trường, Cơ sở II nhằm tổng kết, đánh giá phong trào thi đua của năm học 2021-2022 và đặt ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm học mới. Đây cũng là dịp để toàn thể viên chức phát huy trí tuệ, đóng góp ý kiến, hoàn thiện các quy định, quy chế của Nhà trường cùng hướng đến mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác.

Chủ trì Hội nghị là PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc Cơ sở II và TS Phạm Hùng Cường – Chủ tịch Công đoàn Cơ sở thành viên Cơ sở II.
Theo phân công của đoàn Chủ tịch, TS Phạm Hùng Cường trình bày dự thảo Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023 của Cơ sở II để viên chức Cơ sở II thảo luận và đóng góp ý kiến.

Tiếp theo chương trình, PGS, TS Nguyễn Xuân Minh trình bày các văn bản dự thảo báo cáo báo cáo của Hội nghị đại biểu viên chức năm học 2022-2023 của Trường Đại học Ngoại thương gồm:

+ Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023 của Trường Đại học Ngoại thương.
+ Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020-2022 và phương hướng công tác nhiệm kỳ 2022-2024.
+ Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2021-2022 và phát động phong trào thi đua năm học 2022-2023.
+ Báo cáo về kết quả giám sát của Hội đồng trường năm học 2021-2022.
+ Bảng tổng hợp đề xuất góp ý sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc năm 2022.
+ Đề xuất sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021.
+ Phụ lục số 1: Đề xuất tăng hệ số trách nhiệm chức vụ quản lý.
+ Phụ lục số 2: So sánh mức thay đổi tiền giảng.

Tại Hội nghị, các ý kiến đóng góp, đề xuất của đại biểu đều được PGS, TS Nguyễn Xuân Minh giải đáp và hướng dẫn đại biểu tham khảo các quy định trong Quy chế Chi tiêu nội bộ, Quy chế làm việc của Nhà trường và phản hồi của Tiểu ban sửa đổi Quy chế làm việc trong Phụ lục số 1, số 2. Hội nghị thống nhất các ý kiến, đóng góp trình Nhà trường xem xét trong Hội nghị đại biểu viên chức và người lao động cấp Trường năm học 2022-2023.

Căn cứ Tiêu chuẩn và phân bổ đại biểu dự Hội nghị đại biểu viên chức và người lao động năm học 2022-2023 của Nhà trường, Hội nghị tiến hành bầu 40 đại biểu tham dự Hội nghị viên chức và người lao động cấp Trường năm học 2022-2023.
Sau gần 03 giờ làm việc nghiêm túc, tập trung và dân chủ, Hội nghị viên chức và người lao động tại Cơ sở II năm học 2022-2023 đã hoàn thành được mục tiêu, nhiệm vụ đề ra và góp phần hoàn thiện các văn bản dự thảo báo cáo báo cáo của Hội nghị đại biểu viên chức năm học 2022-2023 của Trường Đại học Ngoại thương.

Dưới đây là hình ảnh của Hội nghị: hoi-nghi-vien-chuc-va-nguoi-lao-dong-nam-hoc-2022-2023-1hoi-nghi-vien-chuc-va-nguoi-lao-dong-nam-hoc-2022-2023-2hoi-nghi-vien-chuc-va-nguoi-lao-dong-nam-hoc-2022-2023-3