Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tổ chức tập huấn “Hướng dẫn về công tác xây dựng kế hoạch hoạt động và dự toán ngân sách” cho viên chức Cơ sở II

218

*Foreign Trade University-HCM Campus organized a training session on “Guidelines on making operational plans and budget estimates” for officials of HCM Campus.

On May 11th, 2023, Foreign Trade University-HCM Campus held a training session on ” Guidelines on making operational plans and budget estimates ” for officials of departments in order to improve the efficiency of making annual operation plans and budget estimates at the HCM Campus.

Nhằm nâng cao hiệu quả và thực hiện tốt công tác xây dựng kế hoạch hoạt động và dự toán ngân sách hàng năm, đồng thời tăng cường các hoạt động kết nối chuyên môn giữa Cơ sở II với đơn vị chức năng tại Trụ sở chính. Ngày 11/5/2023, Cơ sở II đã tổ chức buổi tập huấn với nội dung “Hướng dẫn công tác xây dựng kế hoạch hoạt động và dự toán ngân sách” cho viên chức Cơ sở II. Buổi tập huấn có sự tham dự của Ban Giám đốc Cơ sở II; Trưởng, Phó các đơn vị; viên chức Phòng KH-TC; Viên chức phụ trách công tác lập kế hoạch hoạt động và dự toán ngân sách của các đơn vị tại Cơ sở II. Báo cáo viên là ThS Trần Thị Mỹ Hạnh – Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính và TS Vũ Kim Ngân – Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính.

huong-dan-ve-cong-tac-xay-dung-ke-hoach-hoat-dong-va-du-toan-ngan-sach-1
Viên chức Phòng KH-TC và Viên chức Cơ sở II tham dự buổi tập huấn
Officers of Finance and Planning Department and Officers of FTU-HCM Campus attended the training session

Mở đầu chương trình tập huấn, ThS Trần Thị Mỹ Hạnh đã trình bày các căn cứ, nguyên tắc khi xây dựng kế hoạch hoạt động và dự toán ngân sách, những nội dung các đơn vị cần lưu ý khi thực hiện lập dự toán ngân sách hàng năm để công tác xây dựng dự toán của đơn vị được hiệu quả, đúng quy định.

huong-dan-ve-cong-tac-xay-dung-ke-hoach-hoat-dong-va-du-toan-ngan-sach-2
Báo cáo viên ThS Trần Thị Mỹ Hạnh – Trưởng phòng KH-TC tại buổi tập huấn
Reporter MSc Tran Thi My Hanh – Head of Finance and Planning Department at the training session

Tiếp theo chương trình, TS Vũ Kim Ngân đã hướng dẫn chi tiết nội dung xây dựng kế hoạch hoạt động và dự toán ngân sách của đơn vị, cụ thể hóa một số công tác của đơn vị chức năng khi đưa vào mẫu biểu chi tiết để đơn vị nắm được khi xây dựng kế hoạch hoạt động và dự toán ngân sách hàng năm. Đồng thời, TS Vũ Kim Ngân cũng nêu những điểm mới về biểu mẫu lập kế hoạch hoạt động và dự toán ngân sách theo năm tài chính 2024 để đơn vị thực hiện.

huong-dan-ve-cong-tac-xay-dung-ke-hoach-hoat-dong-va-du-toan-ngan-sach-3
Báo cáo viên TS Vũ Kim Ngân – Phó Trưởng phòng KH-TC tại buổi tập huấn
Reporter Dr. Vu Kim Ngan – Deputy Head of Finance and Planning Department at the training session

Chương trình tập huấn đã giúp viên chức Cơ sở II được trang bị thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn để hoàn thành tốt công tác xây dựng kế hoạch hoạt động và dự toán ngân sách hàng năm, thực hiện đúng quy định của Nhà trường.

Kết thúc buổi tập huấn, PGS, TS Trần Quốc Trung – Phó Giám đốc Cơ sở II thay mặt toàn thể viên chức Cơ sở II gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc đến Báo cáo viên ThS Trần Thị Mỹ Hạnh và TS Vũ Kim Ngân cùng các viên chức của Phòng Kế hoạch – Tài chính đã dành thời gian hướng dẫn công tác chuyên môn cho viên chức Cơ sở II.

huong-dan-ve-cong-tac-xay-dung-ke-hoach-hoat-dong-va-du-toan-ngan-sach-4
PGS, TS Trần Quốc Trung – PGĐ CSII tặng hoa cho BCV ThS Trần Thị Mỹ Hạnh và TS Vũ Kim Ngân
Assoc. Prof, Dr. Tran Quoc Trung – Vice Director of FTU-HCM Campus presented flowers to MSc. Tran Thi My Hanh and Dr. Vu Kim Ngan