Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tổ chức Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên đầu khoá dành cho tân sinh viên K62 năm học 2023-2024

236

Từ ngày 11/9 đến ngày 16/9/2023, Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP. HCM đã tổ chức Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên đầu khoá dành cho tân sinh viên K62 năm học 2023-2024 với sự tham gia giảng dạy của PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc Cơ sở II cùng với các Thầy, Cô đại diện Bộ môn, các Ban chức năng tại Cơ sở II.

From September 11th to September 16th, 2023, Foreign Trade University – HCMC Campus organized the first week of civic and student activities for new students K62 for the 2023-2024 school year with the teaching participation of Associate Professor, Dr. Nguyen Xuan Minh – Director of Foreign Trade University – HCMC Campus along with teachers, staff and the Representatives of the subject Department and functional Departments at the Foreign Trade University – HCMC Campus.

Nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của sinh viên trong việc thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quy định, quy chế của Bộ GD&ĐT, Nhà trường; giúp sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của sinh viên, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo và rèn luyện đối với sinh viên. Đồng thời, trang bị cho sinh viên các kiến thức, kỹ năng, định hướng nghề nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, rèn luyện và xã hội; cập nhật cho sinh viên các vấn đề mới về kinh tế, xã hội, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới, sáng tạo.

Trong những buổi học đầu tiên PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc Cơ sở II đại diện Ban Giám đốc gửi lời chúc mừng đến các sinh viên đã chính thức trở thành Tân sinh viên của Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương. Qua đó, Tân sinh viên đã cảm thấy vô cùng phấn khởi khi được lắng nghe PGS, TS Nguyễn Xuân Minh chia sẻ về truyền thống vẻ vang của Trường Đại học Ngoại thương và công tác trọng tâm của Nhà trường năm học 2023-2024. Thầy cũng đã hướng dẫn các sinh viên những kỹ năng cần thiết và phương pháp học tập, nghiên cứu hiệu quả tại trường đại học, xây dựng thương hiệu và phát triển cá nhân gắn với tinh thần, bản lĩnh Ngoại thương.

Tiếp nối các buổi học Tuần sinh hoạt công dân đầu khoá, đại diện các Ban chức năng, Bộ môn, Ban Điều hành Chất lượng cao, BCH Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên đã lần lượt giới thiệu về các nội dung cần thiết cho Tân sinh viên K62. Đây được xem là một trong những hành trang đầu tiên, vô cùng quan trọng được thầy cô Cơ sở II tâm huyết mang đến cho tân sinh viên. Dưới đây là một số hình ảnh tiêu biểu của tuần sinh hoạt công dân đầu khóa:

co-so-ii-to-chuc-tuan-shcd-sv-dau-khoa-tan-sv-k62-1
PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc Cơ sở II chia sẻ, định hướng cho toàn thể Tân sinh viên K62 trong tuần sinh hoạt công dân đầu khóa

co-so-ii-to-chuc-tuan-shcd-sv-dau-khoa-tan-sv-k62-2
Ban Quản lý Đào tạo giới thiệu về chức năng nhiệm vụ Ban QLĐT; các công tác quản lý sinh viên do Ban QLĐT phụ trách; các quy định, quy chế về công tác đào tạo; học bổng khuyến khích học tập; đóng học phí; hướng dẫn sinh viên về các văn bản có liên quan do Ban QLĐT phụ trách và cách tiếp cận thông tin.

co-so-ii-to-chuc-tuan-shcd-sv-dau-khoa-tan-sv-k62-3
Ban CTCT&SV giới thiệu về chức năng nhiệm vụ Ban và một số đơn vị tiếp sinh viên; hướng dẫn về công tác hỗ trợ thủ tục hành chính cho sinh viên JOS; các hoạt động hỗ trợ sinh viên; các quy định có liên quan đến sinh viên; giới thiệu về chính sách vay vốn không lãi suất của Quỹ học bổng Mabuchi; thông tin về chính sách tín dụng cho sinh viên; quy định về công tác Giáo viên chủ nhiệm; các quy định về văn hóa ứng xử, trách nhiệm xây dựng văn minh học đường; hướng dẫn về công tác hỗ trợ sinh viên, tư vấn tâm lý giúp sinh viên đảm bảo an toàn sức khỏe, học tập tốt; công tác phòng, chống dịch bệnh; các quy định, quy trình bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch bệnh của Chính phủ, địa phương và nhà trường.

co-so-ii-to-chuc-tuan-shcd-sv-dau-khoa-tan-sv-k62-4
Các Thầy Cô giảng dạy chuyên đề: Đổi mới sáng tạo – chìa khóa khác biệt hóa để dẫn đầu.

co-so-ii-to-chuc-tuan-shcd-sv-dau-khoa-tan-sv-k62-5
Bộ môn ngoại ngữ giới thiệu thông tin chung về Bộ môn và các hoạt động của Bộ môn; những lợi thế khi học tiếng Nhật tại Cơ sở II; các hoạt động ngoại khóa của sinh viên; giao lưu với học sinh, sinh viên Nhật Bản.

Buổi giới thiệu về Đoàn thanh niên – Hội Sinh viên, Câu lạc bộ – Đội – Nhóm – Cộng đồng, ngày hội việc làm; khuyến khích sinh viên tham gia các hoạt động của Nhà trường, Đoàn thanh niên – Hội Sinh viên, Câu lạc bộ – Đội – Nhóm – Cộng đồng; giáo dục kỹ năng sống, rèn luyện thân thể; tuyên truyền cho sinh viên về mục đích, ý nghĩa trách nhiệm tham gia hoạt động sinh viên tình nguyện.

co-so-ii-to-chuc-tuan-shcd-sv-dau-khoa-tan-sv-k62-7
Ban Thư viện hướng dẫn về các quy định mượn sách, tài liệu tham khảo, giới thiệu về học liệu và khai thác học liệu.

co-so-ii-to-chuc-tuan-shcd-sv-dau-khoa-tan-sv-k62-8
Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng hướng dẫn sinh viên thực hiện khảo sát trực tuyến theo thông báo của Nhà trường và Cơ sở II; các thủ tục và dự kiểm tra đánh giá năng lực Tiếng Anh đầu vào.

co-so-ii-to-chuc-tuan-shcd-sv-dau-khoa-tan-sv-k62-9
Đội Phòng cháy chữa cháy Cơ sở II phổ biến kiến thức phòng cháy chữa cháy.

co-so-ii-to-chuc-tuan-shcd-sv-dau-khoa-tan-sv-k62-10
Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018, Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 và tuyên truyền các nội dung về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam; hình thức và phương pháp đấu tranh giữ vững chủ quyền biển, đảo Việt Nam; tuyên truyền phổ biến về Luật giao thông, Luật An ninh mạng và các quy định của pháp luật về quản lý, khai thác, sử dụng thông tin trên Internet, mạng xã hội; phòng chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh; nâng cao khả năng tự đề kháng trước các thông tin xấu, độc hại, tác động tiêu cực của môi trường mạng, tránh bị lôi kéo tham gia các hoạt động tôn giáo, đa cấp biến tướng, hoạt động gây mất ổn định, ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự…; tuyên truyền, phổ biến Luật hình sự, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội, phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm.

co-so-ii-to-chuc-tuan-shcd-sv-dau-khoa-tan-sv-k62-11
Ban Truyền thông và Quan hệ Đối ngoại trình chiếu các sản phẩm truyền thông về Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương và các chuyên ngành đào tạo; quản lý tài khoản email công vụ, các công tác hỗ trợ kỹ thuật công nghệ thông tin khi nhà trường tổ chức học và thi trực tuyến.

co-so-ii-to-chuc-tuan-shcd-sv-dau-khoa-tan-sv-k62-12
Ban Quản trị thiết bị hướng dẫn kết nối, vận hành các thiết bị tại phòng học, phòng chức năng và cách thức xử lý các tình huống kỹ thuật thường gặp.

co-so-ii-to-chuc-tuan-shcd-sv-dau-khoa-tan-sv-k62-13
Ban Điều hành Chất lượng cao giới thiệu về các chương trình đào tạo tại Cơ sở II, chương trình CLC; các hoạt động ngoại khóa của sinh viên; hướng dẫn, tư vấn tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, hỗ trợ kiến thức về khởi nghiệp cho sinh viên.

co-so-ii-to-chuc-tuan-shcd-sv-dau-khoa-tan-sv-k62-14
Bộ môn Khoa học Cơ bản quán triệt những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ tư, Hội nghị lần thứ năm, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; quán triệt, học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao trách nhiệm nêu gương, xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu và cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị của tỉnh trong sạch, vững mạnh”; tuyên truyền, phổ biến nội dung liên quan đến người học tại Luật Giáo dục đại học; giáo dục chuẩn mực đạo đức cho sinh viên phù hợp với ngành đào tạo, trách nhiệm của sinh viên trong giai đoạn hiện nay.

Cơ sở II tin rằng, với những thông tin và chia sẻ hữu ích từ Giám đốc Cơ sở II và đại diện các đơn vị chức năng, Tuần Sinh hoạt công dân đầu khoá dành cho tân sinh viên K62 sẽ có ý nghĩa rất thiết thực đối với các tân sinh viên, giúp sinh viên định hướng và làm quen với môi trường học tập mới, xây dựng tính độc lập, chủ động, tinh thần trách nhiệm và kế hoạch học tập một cách hợp lý, cân bằng với các hoạt động rèn luyện, vui chơi giải trí. Qua đó, các tân sinh viên có cái nhìn tổng quan về Nhà trường, nắm rõ nội quy, quy chế học tập, hiểu được những việc các sinh viên cần thực hiện, từ đó giúp các sinh viên vượt qua những bỡ ngỡ, băn khoăn và lo lắng để an tâm hơn và tự tin bắt đầu năm học mới hứa hẹn nhiều thành công mới.