Công đoàn Cơ sở Thành viên Cơ sở II tổ chức sinh hoạt chuyên đề và phổ biến các quy định của Công đoàn Việt Nam

234

* The Labour Union of Foreign Trade University – Ho Chi Minh City Campus held a seminar on regulations of Vietnam Trade Union
Implementing the plan for the school year 2022 – 2023, in order to promptly disseminate, propagate and fully grasp the guidelines of the Party, the State’s laws and policies related to the Trade Union, on December 12th, 2022, The Labour Union of Foreign Trade University – Ho Chi Minh City Campus held a seminar on regulations of Vietnam Trade Union

Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2022 – 2023, nhằm kịp thời phổ biến, tuyên truyền, quán triệt đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến tổ chức Công đoàn. Đồng thời, cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp cần thiết để cán bộ Công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ, hướng đến nâng cao chất lượng công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công đoàn viên, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Ngày 12/12/2022, Công đoàn Cơ sở thành viên Cơ sở II đã tổ chức báo cáo chuyên đề và phổ biến các quy định của Công đoàn Việt Nam.

Buổi báo cáo có sự tham gia của PGS,TS Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc Cơ sở II – Báo cáo viên của chương trình, cùng Ban Giám đốc Cơ sở II, Ban chấp hành Công đoàn Cơ sở thành viên Cơ sở II, Ban chấp hành các Công đoàn bộ phận trực thuộc và quý Thầy Cô Trưởng Phó các đơn vị.

Tại buổi sinh hoạt, Báo cáo viên đã trình bày 02 chuyên đề: Một là, Quán triệt về chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của Công đoàn Cơ sở thành viên Cơ sở II, các công đoàn bộ phận theo quy định cập nhật của Công đoàn Việt Nam; Hai là, Hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công đoàn viên theo quy định mới của Công đoàn Việt Nam. Theo đó, cán bộ công đoàn cơ sở được cập nhật những quy định mới nhất liên quan trực tiếp đến hoạt động Công Đoàn như: Luật Công đoàn sửa đổi, Hướng dẫn về tổ chức, hoạt động của Công đoàn cơ sở thành viên; Hướng dẫn thi hành điều lệ công đoàn Việt Nam; Quy định thu, chi, quản lý tài chính, tài sản tại Công đoàn Cơ sở,…

Trên cơ sở các nội dung tuyên truyền nêu trên, báo cáo viên nhấn mạnh đến tính thiết thực trong công tác, vận dụng hiệu quả vào hoạt động thực tiễn của các cấp Công đoàn ở Cơ sở II nói chung, Công đoàn các đơn vị nói riêng.

Sau khi lắng nghe những chia sẻ của báo cáo viên, các thành viên tham dự đã tích cực trao đổi những vấn đề chưa rõ, những hạn chế vướng mắc, bất cập trong hoạt động thực tiễn của mình với tinh thần cầu thị để cùng Báo cáo viên làm sáng tỏ những vấn đề cùng quan tâm.

Sau đây là một số hình ảnh trong buổi báo cáo chuyên đề:
Below are some pictures at the event:

cong-doan-co-so-thanh-vien-co-so-ii-pho-bien-cac-quy-dinh-cua-cong-doan-viet-nam-1
Đại diện Công đoàn Cơ sở Thành viên Cơ sở II tặng hoa cho Báo cáo viên
Representative of The Labour Union of FTU – HCMC Campus gave flowers to the Reporter

cong-doan-co-so-thanh-vien-co-so-ii-pho-bien-cac-quy-dinh-cua-cong-doan-viet-nam-2
PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc CSII, báo cáo viên của chương trình chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên Ban Giám đốc, Trưởng, Phó đơn vị và Ban chấp hành các công đoàn bộ phận
Associate Professor Ph.D Nguyen Xuan Minh – Director of FTU – HCMC Campus – Reporter took a photo with the Board of Directors, Heads, Deputy Heads of Departments and Executive Committees of the trade unions