Công đoàn Cơ sở Thành viên CSII tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường

330

On August 27, 2021, The Labour Union of Foreign Trade University, Ho Chi Minh City campus organized a online session named “The propaganda and dissemination of the legal regulations on environmental protection” chaired by Dr. Nguyen Duc Vinh – Lecturer of Foreign Trade University, Ho Chi Minh City Campus to improve knowledge and take the possible orientation tools about the environmental protection.

Nhằm mục đích bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, giúp viên chức nắm rõ những quy định cụ thể về các văn bản pháp luật bảo vệ môi trường, ngày 27/08/2021, Công đoàn Cơ sở thành viên CSII đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề: “Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường” do TS. Nguyễn Đức Vinh – Giảng viên Bộ môn Kinh tế – Luật trình bày bằng hình thức trực tuyến và có sự tham gia đông đủ toàn thể công đoàn viên CSII.

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, báo cáo viên chia sẻ về những vấn đề liên quan đến các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường. Đặc biệt, báo cáo viên nhấn mạnh tầm quan trọng của vấn đề bảo vệ môi trường trong xã hội hiện nay, đồng thời cung cấp những nội dung, quy định trong Luật bảo vệ môi trường năm 2020. Đồng thời, báo cáo viên đã liên hệ các vấn đề có liên quan như tầm quan trọng phải bảo vệ môi trường sống xung quanh chúng ta, liên hệ với thực tiễn hoạt động đầu tư kinh doanh có liên quan, thực trạng vấn đề ô nhiễm môi trường nước, không khí, tiếng ồn,… bên cạnh các quy định pháp luật có liên quan.

tuyen-truyen-pho-bien-cac-van-ban-phaluat-ve-bao-ve-moi-truong

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, công đoàn viên CSII đã thu nhận được những kết quả bổ ích và tham gia thảo luận sôi nổi cùng với báo cáo viên về vấn đề bảo vệ môi trường.