Đại hội Công đoàn Cơ sở thành viên Cơ sở II nhiệm kỳ 2023 – 2028 “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển”

227

On the morning of Wednesday, April 5, 2023, the Grassroots Trade Union members of Campus II solemnly held the Congress of Grassroots Trade Union members of Campus II term 2023 – 2028 moving toward to the Congress of Trade Union Delegates of the Foreign Trade University, term 2023-2028

Căn cứ Kế hoạch số 11/KH-CĐ ngày 17 tháng 3 năm 2023 của Công đoàn Trường Đại học Ngoại thương về việc tổ chức Đại hội Công đoàn Trường Đại học Ngoại thương, nhiệm kỳ 2023 – 2028; Sáng thứ Tư, ngày 05 tháng 4 năm 2023, Công đoàn Cơ sở thành viên Cơ sở II (CĐCSTV CSII) trang trọng tổ chức Đại hội Công đoàn Cơ sở thành viên Cơ sở II nhiệm kỳ 2023 – 2028 tiến tới Đại hội Đại biểu Công đoàn Trường Đại học Ngoại thương, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đại hội Công đoàn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ; là ngày hội của cán bộ, đoàn viên và tổ chức Công đoàn, theo phương châm: “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển”

Đến tham dự Đại hội về phía Đảng bộ bộ phận Cơ sở II có sự hiện diện của: PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Đảng ủy viên, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Giám đốc Cơ sở II; PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Bí thư Đảng bộ bộ phận, Phó Giám đốc Cơ sở II; ThS Phạm Thu Thủy – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận, Phó Giám đốc Cơ sở II; PGS, TS Trần Quốc Trung – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận, Phó Giám đốc Cơ sở II; ThS Trần Quốc Đạt – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận. Về phía Công đoàn Trường Đại học Ngoại thương có sự hiện diện của ThS Nguyễn Thị Huỳnh Giao – Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Trường và toàn thể đoàn viên của Công đoàn Cơ sở thành viên Cơ sở II.

Đại hội đã được nghe Chủ tịch đoàn báo cáo tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội CĐCSTV CSII nhiệm kỳ 2019 – 2024, trình bày phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ 2023 – 2028; thảo luận, góp ý kiến cho Dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động của Công đoàn trường nhiệm kỳ 2019 – 2024, phương hướng hoạt động của Công đoàn trường nhiệm kỳ 2023-2028; quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị “về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 17/01/2022 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Đại hội XV Công đoàn Giáo dục Việt Nam; các Nghị quyết, Chỉ thị của cấp ủy Đảng cùng cấp vào Nghị quyết Đại hội. Đại hội cũng là dịp để các đoàn viên Công đoàn nêu lên tiếng nói của mình, phát huy tinh thần dân chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết, nhằm thể hiện ý chí, nguyện vọng của đoàn viên Công đoàn thông qua việc tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Bên cạnh sự quan tâm của Công đoàn Trường, CĐCSTV CSII cũng nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sắc của Đảng bộ phận và Ban Giám đốc Cơ sở II. Phát biểu tại Đại hội, PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Đảng ủy viên, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Giám đốc Cơ sở II đã một lần nữa khẳng định vai trò và trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, bên cạnh đó mỗi cá nhân đoàn viên Công đoàn, đều có nghĩa vụ tham gia, đóng góp nhằm phát triển phong trào Công đoàn góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn phát triển vững mạnh. Nhằm chúc mừng Đại hội Công đoàn Cơ sở thành viên Cơ sở II nhiệm kỳ 2023 – 2028, Đảng bộ bộ phận, Ban Giám đốc, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Cơ sở II đã tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Cũng trong khuôn khổ Đại hội cũng đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở thành viên Cơ sở II nhiệm kỳ 2023 – 2028 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Công đoàn Trường Đại học Ngoại thương khóa XXV, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Tiếp theo đó, Đại hội cũng tiến hành đề xuất các tập thể, cá nhân để đề nghị Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Công đoàn Trường khen thưởng, trong đó có 01 tập thể được đề xuất để đề nghị Công đoàn Giáo dục Việt Nam khen thưởng; 03 tập thể và 12 cá nhân được đề xuất để đề nghị Công Trường khen thưởng. Sau phiên làm việc khẩn trương nghiêm túc, Đại hội đã bầu ra 09 đồng chí tham gia vào Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở thành viên Cơ sở II và bầu ra 10 đại biểu để cùng với 01 đại biểu đương nhiên đi dự Đại hội Đại biểu Công đoàn Trường Đại học Ngoại thương Khóa XXV, nhiệm kỳ 2023 – 2028 dự theo tiêu chuẩn phân bổ Đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Công đoàn Trường Đại học Ngoại thương Khóa XXV, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở thành viên Cơ sở II, đồng chí Phạm Hùng Cường đã phát biểu cảm ơn khi nhận được sự tín nhiệm của toàn thể đoàn viên Công đoàn đối với Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới. Đại diện Công đoàn Trường Đại học Ngoại thương, ThS Nguyễn Thị Huỳnh Giao – Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Trường cũng đã tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở thành viên Cơ sở II nhiệm kỳ mới. Chúc tập thể Ban Chấp hành sớm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn Cơ sở thành viên Cơ sở II nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Dưới đây là một số hình ảnh của Đại hội Công đoàn Cơ sở thành viên Cơ sở II nhiệm kỳ 2023 – 2028:

dai-hoi-cong-doan-cstv-csii-nk-2023-2028-doi-moi-dan-chu-doan-ket-phat-trien-1
Toàn thể Đại hội thực hiện Nghi thức Chào cờ
The entire Congress performed the flag salutation
dai-hoi-cong-doan-cstv-csii-nk-2023-2028-doi-moi-dan-chu-doan-ket-phat-trien-2
Ban Giám đốc Cơ sở II tặng quà cảm ơn Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở thành viên Cơ sở II nhiệm kỳ 2019 – 2024
The Board of Directors of Facility II gave a thank-you gift to the Executive Board of the Grassroots Trade Union members of Campus II, Term 2019 – 2024
dai-hoi-cong-doan-cstv-csii-nk-2023-2028-doi-moi-dan-chu-doan-ket-phat-trien-3
Đồng chí Bí thư Đảng bộ Bộ phận – PGS,TS Nguyễn Xuân Minh phát biểu tại Đại hội
Comrade Party Secretary of the Department – Assoc. Prof. Dr. Nguyen Xuan Minh speaking at the Congress
dai-hoi-cong-doan-cstv-csii-nk-2023-2028-doi-moi-dan-chu-doan-ket-phat-trien-4
ThS Nguyễn Thị Huỳnh Giao đại diện Đoàn Chủ tịch điều hành phiên Bầu cử Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở thành viên Cơ sở II nhiệm kỳ 2023 – 2028
Master Nguyen Thi Huynh Giao on behalf of the Presidium to run the Election for the Executive Committee of the Grassroots Trade Union Members of Campus II, term 2023 – 2028
dai-hoi-cong-doan-cstv-csii-nk-2023-2028-doi-moi-dan-chu-doan-ket-phat-trien-5
Đảng bộ bộ phận, Ban Giám đốc, Đoàn thanh niên tặng hoa chúc mừng Đại hội
Party department, Board of Directors, Youth Union gave flowers to congratulate the Congress
dai-hoi-cong-doan-cstv-csii-nk-2023-2028-doi-moi-dan-chu-doan-ket-phat-trien-6
Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở thành viên Cơ sở II nhiệm kỳ mới ra mắt và nhận hoa chúc mừng của Công đoàn Trường Đại học Ngoại Thương
The Executive Committee of the Grassroots Trade Union members of Campus II new term, was launched and received congratulatory flowers from the Trade Union of Foreign Trade University