Đảng bộ bộ phận Cơ sở II tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt các nghị quyết của Đảng ủy trường Đại học Ngoại thương

220

Nhằm triển khai, quán triệt, cụ thể hoá và kịp thời tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đảng ủy Trường Đại học Ngoại thương đi vào thực tiễn công tác, ngày 14/8/2023, Đảng bộ bộ phận Cơ sở II đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng ủy Trường Đại học Ngoại thương ban hành ngày 31/07/2023 gồm: Nghị quyết số 56-NQ/ĐU về xây dựng môi trường làm việc tại Trường Đại học Ngoại thương, Nghị quyết số 57-NQ/ĐU về xây dựng cơ cấu tổ chức của Nhà trường phù hợp với Chiến lược phát triển Trường Đại học Ngoại thương và Nghị quyết số 58-NQ/ĐU về luân chuyển cán bộ, chuyển đổi vị trí công tác tại Trường ĐH Ngoại thương đến toàn thể đảng viên các Chi bộ trực thuộc, viên chức, Đoàn viên công đoàn và người lao động tại Cơ sở II.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Minh – Đảng ủy viên, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Giám đốc Cơ sở II đã trình bày khái quát tình hình và nguyên nhân khi ban hành các Nghị quyết 56-NQ/ĐU, 57-NQ/ĐU, 58-NQ/ĐU của Đảng ủy Trường Đại học Ngoại thương; đồng thời, đồng chí Nguyễn Xuân Minh cũng đã triển khai, quán triệt quan điểm chỉ đạo, mục tiêu chiến lược của các Nghị quyết, trong đó nhấn mạnh tại Hội nghị các nội dung cốt lõi như sau:

– Nghị quyết số 56-NQ/ĐU ngày 31/7/2023 của Đảng ủy Trường Đại học Ngoại thương về xây dựng môi trường làm việc tại Trường Đại học Ngoại thương

Nghị quyết nhấn mạnh: Xây dựng môi trường làm việc tại Trường Đại học Ngoại thương là nhiệm vụ hết sức quan trọng, là điều kiện tiền đề để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Nhà trường và các đơn vị; đồng thời, đảm bảo tính đoàn kết, phát huy dân chủ, sức mạnh của Đảng bộ, Nhà trường, các tổ chức đoàn thể, của toàn thể đội ngũ đảng viên, viên chức, người lao động trong việc xây dựng và phát triển chung của Nhà trường. Việc triển khai và xây dựng môi trường làm việc được thực hiện qua các mảng công tác quan trọng như: chính trị tư tưởng, công tác tổ chức – đoàn thể, các hoạt động thi đua khen thưởng, kiểm tra giám sát… Đồng chí Nguyễn Xuân Minh khẳng định việc xây dựng môi trường làm việc trên cơ sở phát huy dân chủ, đi liền với tăng cường các giá trị văn hóa Ngoại thương, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong thực hiện nhiệm vụ của viên chức, người lao động trong Nhà trường nhằm đảm bảo đáp ứng yêu cầu phát triển của Nhà trường gắn liền với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Nhà trường nhiệm kỳ 2020-2025 và Chiến lược phát triển của Nhà trường đến 2030 và tầm nhìn 2040.

– Nghị quyết số 57-NQ/ĐU ngày 31/7/2023 của Đảng ủy Trường Đại học Ngoại thương về xây dựng cơ cấu tổ chức của Nhà trường phù hợp với Chiến lược phát triển Trường Đại học Ngoại thương

Đồng chí Nguyễn Xuân Minh nêu rõ trong thời gian tới, theo quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Nhà trường, việc xây dựng cơ cấu tổ chức phải hợp lý, tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo thực hiện các mục tiêu chiến lược phát triển, ổn định và có lộ trình phù hợp. Đối với Cơ sở II, theo lộ trình đến năm 2024, việc xây dựng, hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Cơ sở II chuẩn bị sẵn sàng cho việc thành lập Phân hiệu được Đảng ủy Nhà trường đặc biệt quan tâm; trong đó, công tác xây dựng quy chế tổ chức hoạt động, xây dựng kế hoạch phát triển các ngành nghề đào tạo của Phân hiệu Trường Đại học Ngoại thương tại TP. Hồ Chí Minh theo hướng tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm phù hợp điều kiện tổ chức và hoạt động của Phân hiệu nhằm đáp ứng các nhu cầu nhân lực chất lượng cao tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam. Cùng với đó là việc tăng cường, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, tài chính và nhân lực sẽ là bước tiến quan trọng cho Cơ sở II trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ này.

– Nghị quyết số 58-NQ/ĐU ngày 31/7/2023 của Đảng ủy Trường Đại học Ngoại thương về luân chuyển cán bộ, chuyển đổi vị trí công tác tại Trường Đại học Ngoại thương

Nghị quyết đã chỉ rõ tình hình thực tế, mục tiêu và sự cần thiết của việc luân chuyển cán bộ, chuyển đổi vị trí công tác; trên cơ sở đó, đưa ra một số phương hướng cụ thể như: ban hành danh mục và thời hạn định kỳ luân chuyển cán bộ, chuyển đổi vị trí công tác trong các đơn vị thuộc Trường Đại học Ngoại thương; xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ, chuyển đổi vị trí công tác tại Trường Đại học Ngoại thương và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức để đảm bảo sau khi luân chuyển, chuyển đổi có thể đảm nhận tốt các nhiệm vụ tại vị trí công tác mới, phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo của Nhà trường, phù hợp với lộ trình thực hiện giai đoạn từ năm 2023-2025.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Minh quán triệt, đề nghị Đảng bộ bộ phận, các chi bộ, các tổ chức đoàn thể – chính trị tại Cơ sở II kịp thời triển khai, thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng ủy Nhà trường đến từng đảng viên, viên chức, người lao động và người học trên cơ sở cụ thể hóa các kế hoạch, chương trình công tác của mỗi đơn vị, đề xuất các giải pháp thực hiện phù hợp, thiết thực, đạt hiệu quả cao.

Thay mặt toàn thể đảng viên, viên chức, người lao động tham dự Hội nghị, đồng chí Phạm Thu Thủy – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận, Phó Giám đốc Cơ sở II đã trao tặng bó hoa tươi thắm thay cho lời cảm ơn trân trọng đến đồng chí Nguyễn Xuân Minh đã dành thời gian để quán triệt, triển khai sâu sắc và toàn diện các nội dung của các Nghị quyết của Đảng ủy Trường Đại học Ngoại thương đến toàn thể đảng viên, viên chức, đoàn viên công đoàn, người lao động tại Cơ sở II. Trên cơ sở mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của các Nghị quyết, tất cả các Chi bộ, đơn vị, cá nhân tại Cơ sở II sẽ vận dụng xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, gắn kết nội dung học tập, nghiên cứu với nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị và bản thân từng đồng chí đảng viên, viên chức, người lao động; từ đó góp phần hiện thực hóa các văn bản của Đảng ủy Nhà trường trong thực tiễn, góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết./.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Hội nghị:

trien-khai-quan-triet-nghi-quyet-cua-dang-uy-truong-dai-hoc-ngoai-thuong-1
Đ/c Phạm Thu Thủy – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận, Phó Giám đốc Cơ sở II tặng hoa cảm ơn Báo cáo viên Đ/c Nguyễn Xuân Minh – Đảng ủy viên, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Giám đốc Cơ sở II

trien-khai-quan-triet-nghi-quyet-cua-dang-uy-truong-dai-hoc-ngoai-thuong-2trien-khai-quan-triet-nghi-quyet-cua-dang-uy-truong-dai-hoc-ngoai-thuong-3

trien-khai-quan-triet-nghi-quyet-cua-dang-uy-truong-dai-hoc-ngoai-thuong-4
Báo cáo viên Đ/c Nguyễn Xuân Minh – Đảng ủy viên, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Giám đốc Cơ sở II cùng toàn thể đảng viên, viên chức, đoàn viên công đoàn, người lao động tại Hội nghị triển khai, quán triệt các Nghị quyết của Đảng ủy Trường Đại học Ngoại thương