Đoàn viên chức và sinh viên Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại Thành phố Hồ Chí Minh tham dự Hội thảo quốc tế sinh viên nghiên cứu khoa học các trường đại học kinh tế và kinh doanh 2023 (SR-ICYREB 2023)

208

*The official and students of Foreign Trade University, Ho Chi Minh City campus attended and presented at International Conference for Young Researchers in Economics and Business in 2023 (SR-ICYREB 2023).

On August 11th, 2023, SR-ICYREB 2023 was held officially opened and immediately started the working sessions of the event at the Academy of Finance. Attending the Conference were leaders of co-organizing schools, and many young experts, scientists, lecturers and students across the country.

Ngày 11/8/2023, Hội thảo quốc tế sinh viên nghiên cứu khoa học các trường đại học kinh tế và kinh doanh 2023 (International Conference for Young Researchers in Economics and Business/SR-ICYREB 2023) đã chính thức khai mạc và bắt đầu ngay những phiên làm việc của sự kiện tại Học viện Tài chính. Tham dự Hội thảo có sự hiện diện của lãnh đạo các trường đồng tổ chức và nhiều chuyên gia, nhà khoa học trẻ, giảng viên, sinh viên đến từ các trường đại học, học viện trên toàn quốc.

SR-ICYREB 2023 là sự kiện khoa học thường niên, được tổ chức luân phiên giữa 10 trường trong khối kinh tế và kinh doanh, bao gồm Trường Đại học Ngoại thương, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Trường Đại học Thương mại, Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội), Trường Đại học Kinh tế (Đại học Huế), Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kinh tế – Luật (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) và Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng).

hoi-thao-quoc-te-sinh-vien-nckh-cac-truong-dai-hoc-kinh-te-va-kinh-doanh-2023-sr-icyreb-2023-1
PGS, TS Đào Ngọc Tiến – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương cùng với đội ngũ viên chức và sinh viên Trường ĐH Ngoại thương tham dự SR-ICYREB 2023

SR-ICYREB 2023 tập trung thảo luận các chủ đề như các chính sách, pháp luật về kinh tế và tài chính tập trung vào kinh tế số, kinh tế chia sẻ, cách mạng công nghiệp 4.0, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tái cấu trúc kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng; kế toán và kiểm toán, quản trị kinh doanh, kinh tế quốc tế, kinh tế công nghiệp, kinh tế địa phương, phát triển và kinh doanh bền vững trong thời kỳ mới; các cách tiếp cận, cơ chế, chính sách, nguồn lực và môi trường hỗ trợ kinh doanh, nghiên cứu về tài chính, nguồn nhân lực, chuỗi cung ứng, đổi mới, khởi nghiệp, nghiên cứu và phát triển…

Hội thảo lần này có hơn 300 bài được gửi về, 235 bài được lựa chọn đăng kỷ yếu đến từ các nhóm nghiên cứu của sinh viên 12 trường đại học, học viện trong cả nước. Trong đó, 86 bài nghiên cứu được chia thành 02 phiên trình bày tại 09 phòng hội thảo chuyên đề.

hoi-thao-quoc-te-sinh-vien-nckh-cac-truong-dai-hoc-kinh-te-va-kinh-doanh-2023-sr-icyreb-2023-2
Đoàn viên chức và sinh viên Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại Thành phố Hồ Chí Minh tham dự SR-ICYREB 2023

Sinh viên Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại Thành phố Hồ Chí Minh đã thể hiện bản lĩnh ở sân chơi học thuật này khi đóng góp 3 trong tổng số 23 bài nghiên cứu được Ban tổ chức lựa chọn trao giải thưởng “Best Paper Award” bao gồm:

1. “Asymmetric information and herding behavior: an empirical analysis from Vietnam” của nhóm tác giả Châu Thuận Phát, Vy Gia Huy, Nguyễn Phạm Ngọc Dũng, Trần Mai Linh;
2. “The impacts of trade liberalization on climate change of asian developing economies” của nhóm tác giả Dương Thùy Linh, Nguyễn Phương Ngân, Trần Minh Anh, Phùng Minh Anh, Trần Mỹ Hiếu;
3. “Employee welfare and stock price crash risk: An empirical evidence from Vietnam” của nhóm tác giả Nguyễn Phan Hoàng Minh, Nguyễn Khoa Nguyên, Phạm Hoàng Duy, Trần Gia Bảo, Võ Phạm Anh Khoa.

Một số hình ảnh của đoàn viên chức và sinh viên Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại Thành phố Hồ Chí Minh tại SR-ICYREB 2023

hoi-thao-quoc-te-sinh-vien-nckh-cac-truong-dai-hoc-kinh-te-va-kinh-doanh-2023-sr-icyreb-2023-3
Sinh viên Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại Thành phố Hồ Chí Minh được khen thưởng tại SR-ICYREB 2023
hoi-thao-quoc-te-sinh-vien-nckh-cac-truong-dai-hoc-kinh-te-va-kinh-doanh-2023-sr-icyreb-2023-8
Nhóm sinh viên nghiên cứu đề tài “Sentiment analysis on vietnamese consumer reviews of online fashion products using neural network” thuyết trình tại SR-ICYREB 2023
hoi-thao-quoc-te-sinh-vien-nckh-cac-truong-dai-hoc-kinh-te-va-kinh-doanh-2023-sr-icyreb-2023-7
Nhóm sinh viên nghiên cứu đề tài “The impact of leaders’ emotional intelligence on employees’ job satisfaction in banking: the mediating role of transformational leadership” thuyết trình tại SR-ICYREB 2023
hoi-thao-quoc-te-sinh-vien-nckh-cac-truong-dai-hoc-kinh-te-va-kinh-doanh-2023-sr-icyreb-2023-6
Nhóm sinh viên nghiên cứu đề tài “Asymmetric information and herding behavior: an empirical analysis from Vietnam” thuyết trình tại SR-ICYREB 2023
hoi-thao-quoc-te-sinh-vien-nckh-cac-truong-dai-hoc-kinh-te-va-kinh-doanh-2023-sr-icyreb-2023-5
Nhóm sinh viên nghiên cứu đề tài “Employee welfare and stock price crash risk: An empirical evidence from Vietnam” thuyết trình tại SR-ICYREB 2023
hoi-thao-quoc-te-sinh-vien-nckh-cac-truong-dai-hoc-kinh-te-va-kinh-doanh-2023-sr-icyreb-2023-4
Nhóm sinh viên nghiên cứu đề tài “The impacts of trade liberalization on climate change of asian developing economies” thuyết trình tại SR-ICYREB 2023