Hoạt động hưởng ứng lễ Kỷ niệm 30 năm thành lập Cơ sở II

310

* To celebrate the 30th Anniversary of Foreign Trade University – Ho Chi Minh City Campus (1993-2023), the Department of Foreign Languages has composed 30 Business English lessons posted on the website of FTU- Ho Chi Minh City Campus and the fan page of the Department of Foreign Languages.

Nhằm hưởng ứng hoạt động chào mừng Kỷ niệm 30 năm thành lập trường Đại học Ngoại thương cơ sở II (1993-2023), Bộ môn Ngoại ngữ đã xây dựng và tổ chức thực hiện chia sẻ 30 bài giảng kết nối cộng đồng về chủ đề Tiếng Anh thương mại, được chia sẻ trên website của cơ sở II và fanpage của Bộ môn Ngoại ngữ. Đây không chỉ là phong trào thi đua nhằm thúc đẩy công tác tuyên truyền giáo dục, xây dựng đội ngũ viên chức vững mạnh, mà còn là nhiệm vụ quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu và chiến lược phát triển của nhà trường.

Hoạt động được tổ chức và thiết kế dưới sự chỉ đạo và đôn đốc của trưởng, phó đơn vị, cùng sự hỗ trợ của trợ lý bộ môn cũng như sự thảo luận, hợp tác của toàn thể các giảng viên của Bộ môn Ngoại ngữ. Từ đó, hoạt động được triển khai một cách chuyên nghiệp và có hiệu quả, nhận được sự hướng ứng rộng rãi của toàn thể giảng viên, viên chức và sinh viên của tại trường Đại học Ngoại thương cơ sở II.

30 bài giảng được biên soạn và thiết kế theo chủ đề Tiếng Anh thương mại với trình độ từ trung cấp đến nâng cao, phù hợp với các bạn sinh viên đang theo học các chuyên ngành về kinh tế, kinh doanh, thương mại, ngoại ngữ tại trường Đại học Ngoại thương cơ sở II, cũng như các bạn sinh viên từ các trường đại học khác trong khu vực. Ngoài ra, các bạn sinh viên đang theo học các chuyên ngành khác nhưng có hứng thú về chủ đề kinh tế, kinh doanh, thương mại cũng có thể xem đây là một nguồn tài liệu hữu ích giúp các bạn mở rộng tri thức và trau dồi kỹ năng đọc hiểu của mình.

Các tài liệu này không chỉ đóng góp tích cực về mặt học thuật, mà còn khuyến khích hoạt động tự học của sinh viên, nhằm phát triển tinh thần tự học, sáng tạo, thích nghi với môi trường học thuật quốc tế. Bên cạnh đó, hoạt động cũng tạo điều kiện cho giảng viên được trao đổi những kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ của mình, qua đó góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác giảng dạy, đồng thời tạo động lực học tập tốt cho sinh viên. Ngoài ra, giữa giảng viên và viên chức cũng tạo ra các giá trị gắn kết thông qua sự hợp tác làm việc khi triển khai hoạt động này, nhằm hướng đến mục tiêu chung xây dựng một hoạt động phụng sự cộng đồng trong lĩnh vực giáo dục, sáng tạo và chuyển giao tri thức.

Link bài giảng: https://tinyurl.com/30baigiangTATM hoat-dong-huong-ung-le-ky-niem-30-nam-thanh-lap-co-so-ii-1

hoat-dong-huong-ung-le-ky-niem-30-nam-thanh-lap-co-so-ii-2
Tập thể viên chức Bộ môn Ngoại ngữ
Lecturers and staff of Department of Foreign Languages