Hoạt động kết nối chuyên môn với Văn phòng Đảng – Đoàn thể

279

* Connection activity with the Office of Communist Party & Unions Affairs

To increase connection and share experiences in professional work. On June 22nd, 2022, the Department of Communist Party & Unions Affairs cooperated with the Office of Communist Party & Unions Affairs to organize an online connection activity to share experiences with the topics: “Carrying out professional office work related to Party & Unions affairs” and “Advisory and logistics work to serve the leadership and direction of the Party Committee and Executive Committee of mass organizations”.

Thực hiện Kế hoạch số 77/KH-CSII ngày 15/3/2022 về tổ chức hoạt động kết nối với Trụ sở chính, Cơ sở Quảng Ninh.

Nhằm tăng cường hoạt động kết nối, chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác chuyên môn. Ngày 22/6/2022, Ban công tác Đảng – Đoàn thể phối hợp cùng Văn phòng Đảng – Đoàn thể tổ chức hoạt động kết nối thông qua hình thức trực tuyến để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với 02 chuyên đề sau: “Thực hiện nghiệp vụ văn phòng công tác Đảng – Đoàn thể” và “Công tác tham mưu, hậu cần phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và Ban Chấp hành các tổ chức đoàn thể”.

Tham dự buổi sinh hoạt, có sự hiện diện của ThS Phạm Như Quỳnh – Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể, ThS Đào Đức Mạnh – Phó Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể, ThS Lê Ngọc Bích – Trưởng Ban công tác Đảng – Đoàn thể và toàn thể viên chức, người lao động Văn phòng Đảng – Đoàn thể và Ban Công tác Đảng – Đoàn thể để cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm bổ ích trong chuyên môn công tác Đảng – Đoàn thể và tăng cường hiệu quả hơn trong việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

Tại buổi sinh hoạt, ThS Phạm Như Quỳnh – Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể đã giới thiệu sơ bộ về cơ cấu tổ chức, hoạt động và nhân sự hiện đang công tác tại Văn phòng Đảng – Đoàn thể. Đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm thực tế trong công tác chuyên môn như: thực hiện nghiệp vụ văn phòng công tác Đảng – Đoàn thể; công tác tham mưu, hậu cần phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và Ban Chấp hành các tổ chức đoàn thể.

Sau phần trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm của ThS Phạm Như Quỳnh, các viên chức của Văn phòng Đảng – Đoàn thể và Ban công tác Đảng – Đoàn thể đã trao đổi, thảo luận về những thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện công tác chuyên môn để từ đó giúp cho từng viên chức tại Ban công tác Đảng – Đoàn thể có được những thông tin, những kinh nghiệm thiết thực, bổ ích trong mảng công tác được phân công phụ trách.

Hoạt động kết nối với Văn phòng Đảng – Đoàn thể là hoạt động thiết thực và có ý nghĩa trong việc gắn kết giữa viên chức, người lao động của Văn phòng Đảng – Đoàn thể và Ban công tác Đảng – Đoàn thể nói chung, đồng thời cũng là hoạt động bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực công tác chuyên môn để viên chức, người lao động tại Ban công tác Đảng – Đoàn thể nói riêng để thực hiện có hiệu quả hơn trong công tác.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi sinh hoạt:
Below are some pictures at the event:

hoat-dong-ket-noi-chuyen-mon-voi-van-phong-dang-doan-the-1
Viên chức, người lao động Văn phòng Đảng – Đoàn thể và Ban công tác Đảng – Đoàn thể trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với chuyên đề “Thực hiện nghiệm vụ văn phòng công tác Đảng – Đoàn thể”
Officials and employees of Office of Communist Party & Unions Affairs and Department of Communist Party & Unions Affairs shared experiences with the topic “Carrying out professional office work related to Party & Unions affairs”
hoat-dong-ket-noi-chuyen-mon-voi-van-phong-dang-doan-the-2
Viên chức, người lao động Văn phòng Đảng – Đoàn thể và Ban công tác Đảng – Đoàn thể trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với chuyên đề “Công tác tham mưu, hậu cần phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và Ban Chấp hành các tổ chức đoàn thể”
Officials and employees of Office of Communist Party & Unions Affairs and Department of Communist Party & Unions Affairs shared experiences with the topic “Advisory and logistics work to serve the leadership and direction of the Party Committee and Executive Committee of mass organizations”.