Hội đồng xét chọn thuyết minh Chuyên đề sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2023-2024 (Đợt 2) tại Cơ sở II

63

Implementing Decision No. 1979/QD-ĐHNT dated June 19th, 2024 on the establishment of the Council for selecting proposals on student scientific research projects in the 2023-2024 school year (2nd Phase) includes council No. 9 and council No. 10, the meetings were conducted in a combined online and offline on June 24 and 26, 2024 at Foreign Trade University, HCMC Campus.

Thực hiện Quyết định số 1979/QĐ-ĐHNT ngày 19/6/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương về việc thành lập Hội đồng xét chọn thuyết minh chuyên đề sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2023-2024 (Đợt 2) bao gồm Hội đồng số 9 và Hội đồng số 10, các buổi họp đã tiến hành theo hình thức kết hợp trực tuyến và trực tiếp vào các ngày 24 và 26 tháng 6 năm 2024 tại Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP.HCM.

Các buổi họp hội đồng có sự tham gia của đại diện Phòng Quản lý khoa học, Ban Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế, Khoa và Bộ môn chuyên môn của Nhà trường. Cụ thể Hội đồng số 9 do PGS, TS Trần Quốc Trung – Phó Giám đốc Cơ sở II là Chủ tịch Hội đồng, các Ủy viên bao gồm TS Nguyễn Vân Hà – Giảng viên Khoa Tài chính Ngân hàng, TS Lê Hồng Vân – Trưởng Bộ môn Kinh doanh & Thương mại quốc tế (CSII), TS Lê Thị Vân Dung – Giảng viên Khoa Kế toán – Kiểm toán, Ủy viên – Thư ký là ThS Lê Công Hoàng Sơn – Ban QLKH&HTQT (CSII). Các chuyên đề sinh viên nghiên cứu khoa học tham gia xét chọn thuyết minh thuộc Hội đồng số 9 bao gồm:

1. Chuyên đề “Impact of export diversification in energy intensity: Empirical study and Policy Implications” do sinh viên Nguyễn Thị Ngân Hà làm chủ nhiệm;
2. Chuyên đề “Ứng dụng phương pháp học máy trong dự báo giá cổ phiếu tại Việt Nam” do sinh viên Hoàng Nữ Thanh Tuyền làm chủ nhiệm;
3. Chuyên đề “Tránh thuế và rủi ro trượt giá cổ phiếu: Bằng chứng thực nghiệm từ các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam” do sinh viên Nguyễn Phan Hoàng Bảo làm chủ nhiệm;
4. Chuyên đề “Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định hoàn trả chai nhựa PET của người tiêu dùng phục vụ cho hoạt động tái chế của doanh nghiệp thuộc chương trình trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất” do sinh viên Lê Tiến Đạt làm chủ nhiệm.

Hội đồng số 10 do PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Giám đốc Cơ sở II là Chủ tịch Hội đồng, các Ủy viên bao gồm TS Đặng Thị Minh Ngọc – Giảng viên kiêm nhiệm Thanh tra Pháp chế, ThS Lưu Thị Bích Hạnh – Trưởng Bộ môn Kinh tế – Luật (CSII), TS Nguyễn Minh Thư – Giảng viên Khoa Luật, Ủy viên – Thư ký là ThS Lê Công Hoàng Sơn – Ban QLKH&HTQT (CSII). Các chuyên đề sinh viên nghiên cứu khoa học tham gia xét chọn thuyết minh thuộc Hội đồng số 10 bao gồm:

1. Chuyên đề “Tác động của việc tham gia đi thực tế tại doanh nghiệp đến kỹ năng xã hội của sinh viên chương trình chất lượng cao tại Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương” do sinh viên Nguyễn Xuân Hoa làm chủ nhiệm;
2. Chuyên đề “Merger clause in the sales contract: The case of the US and Viet Nam” do sinh viên Lâm Khang Hy làm chủ nhiệm;
3. Chuyên đề “CISG exclusion during legal proceedings: A comparative perspective from the US, China and Viet Nam” do sinh viên Phạm Hoàng Thục Đoan làm chủ nhiệm;
4. Chuyên đề “The penalty clause in Viet Nam and China laws: A comparative study” do sinh viên Bùi Trần Quốc Đạt làm chủ nhiệm.

Mở đầu các buổi xét chọn thuyết minh chuyên đề, các nhóm sinh viên đã thuyết trình tóm lược và rành mạch các nội dung thuộc chuyên đề nghiên cứu khoa học trước Hội đồng. Trên cơ sở đó, Hội đồng phản biện, cho ý kiến nhận xét mang tính xây dựng về nội dung chuyên đề của các nhóm sinh viên. Bên cạnh đó, Hội đồng tuyên dương các nhóm sinh viên đã có nỗ lực đáng khen ngợi trong việc đăng ký tham gia chuyên đề sinh viên nghiên cứu khoa học, các nhóm đã thể hiện được sự quyết tâm, sáng tạo và tinh thần ham học hỏi tri thức khoa học trong cộng đồng sinh viên của Trường Đại học Ngoại thương. Hội đồng cũng đưa ra những góp ý để động viên các nhóm sinh viên giữ vững niềm đam mê và tiếp tục tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên của Nhà trường trong tương lai.

Dưới đây là hình ảnh của các buổi họp hội đồng xét chọn:
Below are some pictures:

hoi-dong-xet-chon-thuyet-minh-sv-nckh-nh-2023-2024-tai-co-so-ii-1
Hội đồng xét chọn Chuyên đề sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2023-2024 (đợt 2) theo hình thức kết hợp trực tuyến và trực tiếp tại Cơ sở II
The Council for selecting proposals on student scientific research projects in the 2023-2024 school year (2nd Phase) combined online and offline
hoi-dong-xet-chon-thuyet-minh-sv-nckh-nh-2023-2024-tai-co-so-ii-2
Hội đồng xét chọn Chuyên đề sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2023-2024 (đợt 2) và các nhóm sinh viên thực hiện chuyên đề
The Council for selecting proposals on student scientific research projects in the 2023-2024 school year (2nd Phase) and the student teams
hoi-dong-xet-chon-thuyet-minh-sv-nckh-nh-2023-2024-tai-co-so-ii-3
Hội đồng xét chọn Chuyên đề sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2023-2024 (đợt 2) và các nhóm sinh viên thực hiện chuyên đề
The Council for selecting proposals on student scientific research projects in the 2023-2024 school year (2nd Phase) and the student teams
hoi-dong-xet-chon-thuyet-minh-sv-nckh-nh-2023-2024-tai-co-so-ii-4
Hội đồng xét chọn Chuyên đề sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2023-2024 (đợt 2) và các nhóm sinh viên thực hiện chuyên đề
The Council for selecting proposals on student scientific research projects in the 2023-2024 school year (2nd Phase) and the student teams