Hội nghị báo cáo kết quả đi thực tế của giảng viên Bộ môn Kinh tế – Luật nhằm hướng tới hoạt động giảng dạy chất lượng, hiện đại, hiệu quả năm học 2022 – 2023

182

* Conference “Reports of Lecturers of the Faculty of Economics and Law on the Findings from Field Trips” toward Quality, Modern, and Effective Teaching in the academic year 2022 – 2023.

The Faculty of Economics and Law organized the conference “Reports of Lecturers on the Findings from Field Trips” on May 31, 2023. Lecturers in the Faculty presented their findings from field trips on the issues in their teaching courses.

Nhằm nâng cao khả năng vận dụng kiến thức thực tế vào bài giảng, nâng cao chất lượng công tác hướng đến chuẩn mực, chất lượng quốc tế, hiện đại và hội nhập; đồng thời tăng cường kết nối sâu sắc với doanh nghiệp, và tổng kết, chia sẻ kết quả đi thực tế, ngày 31/5/2023, Bộ môn Kinh tế – Luật đã tổ chức Hội nghị báo cáo kết quả đi thực tế trong năm học 2022 – 2023.

Tại hội nghị có sự tham dự của Ban chủ nhiệm cùng các giảng viên thuộc Bộ môn Kinh tế – Luật. Hội nghị bao gồm 10 báo cáo của các giảng viên với nội dung đi thực tế cụ thể như sau:

STT Họ và tên giảng viên Nội dung đi thực tế
1 Lê Hằng Mỹ Hạnh Tìm hiểu về cung cầu cà phê Công ty cổ phần Intimex Bình Dương
2 Huỳnh Hiền Hải Tìm hiểu về lãi suất huy động và cho vay ở Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam
3 Nguyễn Quỳnh Hương Tìm hiểu về Tỷ lệ an toàn vốn trong Ngân hàng niêm yết trên TTCK trong bối cảnh minh bạch hóa môi trường kinh doanh khi Việt Nam tham gia các FTA thế hệ mới.
4 Đoàn Hồng Phát Tìm hiểu về chính sách hỗ trợ DN giai đoạn hậu Covid
5 Trần Mai Phương Tìm hiểu về thông tin bất cân xứng trong mua bán nguyên liệu nhựa tại Công ty CP – TM – SX – DV Nhứt Thông
6 Trương Bích Phương Tìm hiểu về hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại cổ phần Vietcombank
7 Phạm Văn Quỳnh Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên công ty thiết bị điện Nano Phước Thành
8 Phạm Thị Diệp Hạnh Tìm hiểu các tranh chấp trong kinh doanh thương mại
9 Trần Thanh Tâm Tranh chấp phát sinh từ hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế
10 Nguyễn Đức Vinh Tìm hiểu về tranh chấp Thành viên Công ty

Các báo cáo viên lần lượt trình bày thu hoạch từ việc đi thực tế, liên hệ giữa lý thuyết môn học và thực tiễn tại các đơn vị. Các giảng viên tham gia hội nghị tập trung lắng nghe, đặt câu hỏi, nhiệt tình trao đổi và chia sẻ cùng với các báo cáo viên về các nội dung thảo luận. Sau phần báo cáo đi thực tế của giảng viên, Ban chủ nhiệm Bộ môn Kinh tế – Luật nhận xét chi tiết về báo cáo đi thực tế của từng giảng viên.

Bên cạnh đó, Ban chủ nhiệm Bộ môn Kinh tế – Luật cũng đưa ra nhận xét về chung về kết quả hoạt động đi thực tế của từng giảng viên, đồng thời đặt ra yêu cầu giảng viên cần chi tiết hơn nữa trong việc vận dụng kiến thức đi thực tế vào từng nội dung bài giảng một cách cụ thể, chuyển hóa thành những ví dụ sinh động.

Sau đây là hình ảnh của các hoạt động trong hội nghị báo cáo kết quả đi thực tế 31/5/2023.