Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Quy định của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

291

Thực hiện Hướng dẫn số 65-HD/BTGTW, ngày 07/7/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Nghị quyết Đảng bộ bộ phận tháng 8/2022, hướng tới chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2022) và Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2022), ngày 08/08/2022, Đảng bộ Bộ phận Cơ sở II tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Tham dự Hội nghị có TS Trần Hải Hà – Giảng viên khoa Lý luận cơ sở Học viện Cán bộ Tp. HCM – Báo cáo viên của chương trình; đồng chí Nguyễn Xuân Minh – Đảng ủy viên, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Giám đốc Cơ sở II; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận Cơ sở II; Ban Chi ủy các Chi bộ, toàn thể các đồng chí đảng viên các chi bộ trực thuộc; Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở Thành viên Cơ sở II; Ban Chấp hành các Công đoàn Bộ phận, BCH Đoàn TN- Hội SV Cơ sở II và Trưởng, Phó các đơn vị tại Cơ sở II.

Tại Hội nghị, TS Trần Hải Hà – Báo cáo viên của chương trình đã trình bày nội dung chính của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bao gồm:

– Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

– Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

– Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

– Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Bên cạnh đó, Báo cáo viên cũng đã trình bày những điểm mới của Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; nội dung Quy định được hệ thống tương đối toàn diện, đầy đủ, cụ thể và bao quát các phương diện trong đời sống xã hội. Các vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên được quy định cụ thể các hành vi và chế tài xử lý làm căn cứ để kỷ luật.

Hội nghị đã giúp mỗi thành viên tham dự, đặc biệt là đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Quy định của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Trên cơ sở đó chi bộ, đơn vị, tổ chức đoàn thể, đảng viên, đoàn viên, viên chức vận dụng sáng tạo vào công tác, đời sống; làm tốt công tác tuyên truyền rộng rãi đến viên chức, người lao động, đoàn viên về các chủ trương, quan điểm của Đảng được đề ra trong Nghị quyết.

Sau đây là một số hình ảnh của Hội nghị:

hoi-nghi-quan-triet-nghi-quyet-lan-thu-5-trung-uong-dang-khoa-xiii-bo-chinh-tri-ve-to-chuc-dang-dang-vien-vi-pham-1
Đ/c Nguyễn Xuân Minh – Đảng ủy viên, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Giám đốc Cơ sở II tặng quà lưu niệm cho Báo cáo viên Trần Hải Hà – Giảng viên khoa Lý luận cơ sở Học viện Cán bộ Tp. HCM
hoi-nghi-quan-triet-nghi-quyet-lan-thu-5-trung-uong-dang-khoa-xiii-bo-chinh-tri-ve-to-chuc-dang-dang-vien-vi-pham-2
Báo cáo viên Trần Hải Hà – Giảng viên khoa Lý luận cơ sở Học viện Cán bộ Tp. HCM triển khai nội dung Hội nghị
hoi-nghi-quan-triet-nghi-quyet-lan-thu-5-trung-uong-dang-khoa-xiii-bo-chinh-tri-ve-to-chuc-dang-dang-vien-vi-pham-3
Báo cáo viên chụp ảnh lưu niệm cùng các Đ/c tham dự Hội nghị