Hội nghị phát động thi đua gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2023-2025

135

* Conference launching advanced exemplary emulation of FTU – HCMC Campus in the period of 2023-2025.

Implementing Plan No. 200/KH-ĐHNT dated June 6th, 2023 on the launching and implementation of “Propaganda of advanced exemplary emulation in the period of 2023-2025” of Foreign Trade University;

In order to promtly foster, discover, and replicate advanced examples that are active factors of innovation and creativity, on August 14th, 2023 FTU-HCMC Campus organized Conference launching advanced exemplary emulation of FTU-HCMC Campus in the period of 2023-2025

Thực hiện Kế hoạch số 200/KH-ĐHNT ngày 30/06/2023 về triển khai, thực hiện Đề án “Tuyên truyền gương điên hình tiên tiến giai đoạn 2023-2025” của Trường Đại học Ngoại thương;

Để kịp thời bồi dưỡng, phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến là các nhân tố tích cực đổi mới, sáng tạo trong công tác, ngày 14/8/2023 Cơ sở II tổ chức Hội nghị phát động thi đua gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2023-2025.

Tham dự Hội nghị có sự hiện diện của PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Đảng ủy viên, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Giám đốc Cơ sở II; ThS Phạm Thu Thủy – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ phận, Phó Giám đốc Cơ sở II; Chủ tịch Công đoàn cơ sở thành viên Cơ sở II; Bí thư Đoàn Thanh niên; Trưởng, Phó các đơn vị cùng toàn thể viên chức và người lao động tại Cơ sở II.

Tại Hội nghị, PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc Cơ sở II đã triển khai, phát động phong trào thi đua gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2023-2025 đến toàn thể viên chức và người lao động tại Cơ sở II, cụ thể như sau:

– Nâng cao nhận thức và đẩy mạnh việc phát hiện, lựa chọn những cá nhân có thành tích tiêu biểu, nổi bật để xây dựng điển hình tiên tiến.
– Chủ động, tích cực bồi dưỡng điển hình tiên tiến.
– Đổi mới nội dung, hình thức, phương thức phổ biến, tuyên truyền điển hình tiên tiến.
– Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhân rộng điển hình tiên tiến các đơn vị tại Cơ sở II.
– Trình cấp trên khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến tiêu biểu.

Đồng thời PGS, TS Nguyễn Xuân Minh khuyến khích các đơn vị cần phối hợp tốt trong công tác thi đua gương điển hình tiên tiến nhằm phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo của đội ngũ giảng viên, viên chức và kịp thời ghi nhận đóng góp của tập thể, cá nhân trong quá trình phấn đấu, rèn luyện, qua đó tôn vinh những tấm gương điển hình có nhiều thành tích nổi bật trong việc xây dựng phương pháp, đổi mới trong giảng dạy; có nhiều mô hình, ý tưởng mới trong công tác và các hoạt động chuyên môn đem lại hiệu quả cao giúp viên chức, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chiến lược phát triển chung của Nhà trường và Cơ sở II trong thời gian tới.

Dưới đây là hình ảnh của Hội nghị:

hoi-nghi-phat-dong-thi-dua-guong-dien-hinh-tien-tien-giai-doan-2023-2025-1
Ban Giám đốc, Trưởng và Phó các đơn vị và viên chức Cơ sở II tham gia Hội nghị
Board of Directors, Heads and Deputy Heads of Departments and Officers
of FTU – HCMC Campus participated in the Conference.