Hội nghị phổ biến một số điểm mới trong Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy định về chế độ làm việc của viên chức và người lao động năm 2022

359

* Training session on new points in the Regulation on internal expenditures and the Regulation on working regime of 2022

In order to help officials promptly grasp the regulations to apply in the process of performing tasks, on April 3rd, 2023, Foreign Trade University – HCMC Campus held a Training session on new points in the Regulation on internal expenditures and the Regulation on working regime of 2022.

Nhằm giúp viên chức và người lao động kịp thời nắm bắt các quy định, quy chế của Nhà trường để vận dụng vào quá trình thực hiện công tác, ngày 03/4/2023 Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tổ chức Hội nghị phổ biến một số điểm mới trong Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy định về chế độ làm việc của viên chức và người lao động năm 2022.

Tham dự hội nghị có sự hiện diện của PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Đảng ủy viên, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Giám đốc Cơ sở II – Báo cáo viên; ThS Phạm Thu Thủy – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận, Phó Giám đốc Cơ sở II; PGS, TS Trần Quốc Trung – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận, Phó Giám đốc Cơ sở II; PGS, TS Phạm Hùng Cường – Chủ tịch Công đoàn Cơ sở thành viên Cơ sở II; Trưởng, Phó các đơn vị cùng toàn thể viên chức và người lao động tại Cơ sở II.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức là một trong các công tác trọng tâm để phát triển nguồn lực, đội ngũ nhân sự tại Cơ sở II. Trên cơ sở đó, Cơ sở II tổ chức hội nghị nhằm giúp viên chức, người lao động kịp thời cập nhật các nội dung mới trong Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy định về chế độ làm việc năm 2022 vừa được Nhà trường ban hành để triển khai, áp dụng vào công tác tại Cơ sở II.

Thay mặt viên chức và người lao động tham gia hội nghị, ThS Phạm Thu Thủy – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận, Phó Giám đốc Cơ sở II tặng hoa cảm ơn, tri ân PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Báo cáo viên của hội nghị.

pho-bien-mot-so-diem-moi-qcctnb-qdcdlv-nguoi-lao-dong-nam-2022-1
ThS Phạm Thu Thủy – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận, Phó Giám đốc Cơ sở II tặng hoa cảm ơn PGS, TS Nguyễn Xuân Minh
Master Pham Thu Thuy – Deputy Director of Foreign Trade University – HCMC Campus gave flowers to Assoc. Prof. PhD. Nguyen Xuan Minh

Tại hội nghị, PGS, TS Nguyễn Xuân Minh đã phổ biến một số điểm mới trong Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy định về chế độ làm việc của viên chức và người lao động năm 2022, cụ thể: mức tiền lương tăng thêm, mức chi tiền Lễ, Tết, đặc biệt là quy định về phúc lợi dành cho con em viên chức và người lao động – đây là một sự quan tâm, động viên và có ý nghĩa lớn mà Nhà trường dành cho toàn thể viên chức và người lao động; một số lưu ý về những việc viên chức, người lao động không được làm, định mức quy đổi thời gian khi giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học; tham gia biên soạn giáo trình, sách, tài liệu tham khảo; đăng bài trên tạp chí khoa học, bài viết tham gia hội thảo khoa học…để viên chức thực hiện có hiệu quả trong quá trình triển khai công tác.

PGS, TS Nguyễn Xuân Minh đề nghị viên chức và người lao động cần nghiên cứu kỹ các nội dung trong quy chế, quy định để đưa ra các ý kiến, đề xuất phù hợp để trình Nhà trường xem xét, hướng tới mục tiêu ngày càng hoàn thiện các quy định của Nhà trường.

pho-bien-mot-so-diem-moi-qcctnb-qdcdlv-nguoi-lao-dong-nam-2022-2
PGS, TS Nguyễn Xuân Minh báo cáo tại Hội nghị phổ biến một số điểm mới trong Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy định về chế độ làm việc của viên chức và người lao động năm 2022
Assoc. Prof. PhD. Nguyen Xuan Minh reported at the Training session on new points in the Regulation on internal expenditures and the Regulation on working regime of 2022