Hội nghị quán triệt quy định, quy chế làm việc của Trường Đại học Ngoại thương cho viên chức mới tuyển dụng đợt 01 năm 2024

92

* Training session on working regulations of Foreign Trade University for employees who have been matriculated in the first batch of 2024.

Implementation of the Plan No. 1028/KH-CSII dated April 08th, 2024 of Foreign Trade University – HCMC Campus, on May 02nd, 2024, Foreign Trade University – HCM Campus held a Training session on working regulations of Foreign Trade University for officials who have been matriculated in the first batch of 2024 to support new officials understand the regulations of the Foreign Trade University and equip some skills in using software and online meeting tools to apply in their work.

Thực hiện Kế hoạch số 1028/KH-CSII ngày 08/04/2024 của Cơ sở II, ngày 02/5/2024 Cơ sở II tổ chức Hội nghị quán triệt quy định, quy chế của Trường Đại học Ngoại thương đối với viên chức mới tuyển dụng đợt 1 năm 2024 nhằm hỗ trợ các viên chức mới nắm rõ quy định, quy chế của Nhà trường và trang bị kỹ năng sử dụng các phần mềm, công cụ hội họp trực tuyến để vận dụng, triển khai trong công tác, nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị, các viên chức mới được hướng dẫn, giới thiệu về các quy định, quy chế của Nhà trường, tập huấn về sử dụng phần mềm Smart Office, MS Teams trong công tác, cụ thể như sau:

1. PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc Cơ sở II giới thiệu tổng quan về Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP. Hồ Chí Minh; Chiến lược phát triển Trường Đại học Ngoại thương giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2040; Chế độ làm việc tại các trường đại học công lập và đại học tư thục theo quy định hiện hành và một số đặc điểm của trường đại học công lập tự chủ.

2. PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Giám đốc Cơ sở II hướng dẫn về công tác sinh hoạt Đảng tại Cơ sở II; Giới thiệu một số đặc điểm của sinh viên Trường Đại học Ngoại thương và một số lưu ý trong giảng dạy, giao tiếp.

3. ThS Phạm Thu Thủy – Phó Giám đốc Cơ sở II quán triệt các nội dung trong Quy định về chế độ làm việc của viên chức và người lao động; Hướng dẫn về một số quy trình thực hiện công tác hành chính – tổng hợp tại Cơ sở II.

4. PGS, TS Trần Quốc Trung – Phó Giám đốc Cơ sở II quán triệt các nội dung về Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Ngoại thương; Quy định về giờ giảng, giờ nghiên cứu khoa học, giờ học tập tự bồi dưỡng và nhiệm vụ khác của giảng viên, giới thiệu một số hoạt động hỗ trợ sinh viên trong nghiên cứu khoa học và hoạt động học thuật và Công tác sinh hoạt công đoàn tại Cơ sở II.

5. ThS Trần Hải Phú – Trưởng Ban Tổ chức – Hành chính Cơ sở II quán triệt, hướng dẫn các viên chức mới Quy định về tuyển dụng và ký hợp đồng làm việc tại trường Đại học Ngoại thương; Quy định về đào tạo, bồi dưỡng viên chức và người lao động Trường Đại học Ngoại thương; Quy định về đi nước ngoài của viên chức và một số quy định, quy chế liên quan đến trợ giảng, viên chức hành chính.

6. Viên chức Lại Phước Đức – Admin website Cơ sở II tập huấn, hướng dẫn các viên chức mới cách sử dụng phần mềm MS Teams trong hội họp, tập huấn qua hình thức trực tuyến; Giới thiệu và hướng dẫn thao tác trực tiếp trên phần mềm Smart Office – phần mềm được Cơ sở II dùng trong việc đăng và xem văn bản nội bộ, giao việc, tạo lịch công tác.

Sau mỗi phần trình bày của Báo cáo viên, viên chức mới tham gia trao đổi, thảo luận tích cực để hiểu hơn về môi trường công tác tại Cơ sở II; nắm bắt được các nội dung chính trong quy định, quy chế của Nhà trường và cách thức sử dụng các phần mềm để hỗ trợ công tác tại đơn vị.

Dưới đây là hình ảnh của Hội nghị.
Below is some pictures at the event

quan-triet-quy-dinh-quy-che-lam-viec-cho-vien-chuc-moi-tuyen-dung-dot-01-2024-1
Quý Thầy, Cô Ban Giám đốc, Trưởng và Phó Trưởng các đơn vị cùng toàn thể viên chức trúng tuyển đợt 01 năm 2024 tham gia Hội nghị
Board of Directors, Heads and Deputy Heads of units and staffs who have been matriculated in the first batch of 2024 participated in the Conference