Hội nghị quán triệt Quy định số 125-QĐ/TW ngày 10/10/2023 của Ban Chấp hành Trung ương, quy định chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập

295

Sáng ngày 06/11/2023, Đảng bộ bộ phận Cơ sở II tổ chức Hội nghị quán triệt Quy định số 125-QĐ/TW ngày 10/10/2023 của Ban Chấp hành Trung ương, quy định chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập do đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Bí thư Đảng bộ bộ phận, Phó Giám đốc Cơ sở II là báo cáo viên.

Tham dự Hội nghị có sự hiện diện của: Đồng chí Nguyễn Xuân Minh – Đảng ủy viên, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Giám đốc Cơ sở II; đồng chí Phạm Thu Thủy – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận, Phó Giám đốc Cơ sở II; đồng chí Trần Quốc Trung – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận, Phó Giám đốc Cơ sở II cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận, Ban Chi ủy các Chi bộ trực thuộc tại Cơ sở II, Thường trực Công đoàn Cơ sở Thành viên – Đoàn Thanh niên Cơ sở II, toàn thể Đảng viên và Trưởng, Phó các đơn vị tại Cơ sở II.

Tại hội nghị, báo cáo viên Hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Bí thư Đảng bộ bộ phận, Phó Giám đốc Cơ sở II đã trình bày, tập trung làm rõ các nội dung trọng tâm, cốt lõi Quy định 125-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương quy định chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập (thay thế Quy định số 97-QĐ/TW ngày 22/3/2004 của Ban Bí thư khóa IX) và liên hệ việc triển khai tại Đảng bộ bộ phận Cơ sở II và các Chi bộ. Để đảm bảo sự chỉ đạo toàn diện và nhất quán của tổ chức Đảng đối với các hoạt động tại đơn vị, các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể, quan tâm đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng quần chúng ưu tú, tạo nguồn phát triển đảng, đặc biệt là các nhân sự thuộc diện quy hoạch.

Đồng thời báo cáo viên trình bày mối quan hệ công tác được nêu tại Quy định số 125-QĐ/TW, qua đó liên hệ thực tế công tác tại Đảng bộ bộ phận Cơ sở II về những vấn đề, nhiệm vụ của Đảng bộ bộ phận, các chi bộ Cơ sở II để thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ trực thuộc trong mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ tại Cơ sở II với Nhà trường, Đảng ủy Khối các Trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội cũng như với các tổ chức Đảng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà đề nghị cấp ủy các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận nắm bắt tình hình công tác tại đơn vị thuộc phạm vi lãnh đạo của Chi bộ nhằm kịp thời chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác theo đúng chức năng, nhiệm vụ đã nêu trong Quy định 125-QĐ/TW. Hội nghị diễn ra thành công tốt đẹp trong không khí nghiêm túc, đảm bảo phổ biến, quán triệt quy định kịp thời, phù hợp tình hình thực tế tại Đảng bộ bộ phận Cơ sở II.

Hình ảnh tại Hội nghị quán triệt:

qui-dinh-125-cua-ban-chap-hanh-trung-uong-1
Báo cáo viên đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Bí thư Đảng bộ bộ phận, Phó Giám đốc Cơ sở II quán triệt Quy định số 125-QĐ/TW ngày 10/10/2023 của Ban Chấp hành Trung ương, quy định chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập
qui-dinh-125-cua-ban-chap-hanh-trung-uong-2
Báo cáo viên đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Bí thư Đảng bộ bộ phận, Phó Giám đốc Cơ sở II cùng các đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận, đảng viên các chi bộ trực thuộc, trưởng phó các đơn vị tại Hội nghị quán triệt