Hội nghị sơ kết 10 chương trình công tác trọng tâm của Cơ sở II giai đoạn 2021-2026 trong năm học 2022-2023

130

* Conference to summarize preliminarily the 10 main works of Foreign Trade University – HCMC Campus in the period of 2021-2026 carried out in the school year 2022-2023.

Implementing Plan No. 3131/KH-CSII dated September 6th, 2021 of FTU – HCMC Campus on implementation of the main works of FTU – HCMC in the period of 2021-2026 and Plan No. 2293/KH-CSII dated July 14th, 2022 of FTU – HCMC Campus on implementation of main works of FTU – HCMC in the period of 2021-2026 in the school year 2022-2023, on June 12th, 2023 FTU– HCMC Campus organized a conference to summarize preliminarily the 10 main works of FTU – HCMC Campus in the period of 2021-2026 carried out in the school year 2022-2023.

Thực hiện Kế hoạch số 3131/KH-CSII ngày 06/09/2021 về triển khai các chương trình công tác trọng tâm của Cơ sở II giai đoạn 2021-2026 và Kế hoạch số 2293/KH-CSII ngày 14/7/2022 về triển khai các chương trình công tác trọng tâm của Cơ sở II giai đoạn 2021-2026 trong năm học 2022-2023, ngày 12/6/2023 Cơ sở II tổ chức Hội nghị sơ kết 10 chương trình công tác trọng tâm giai đoạn 2021-2026 đã thực hiện trong năm học 2022-2023.

Tham dự Hội nghị có sự hiện diện của PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Đảng ủy viên, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Giám đốc Cơ sở II; PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Bí thư Đảng bộ bộ phận, Phó Giám đốc Cơ sở II; ThS Phạm Thu Thủy – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ phận, Phó Giám đốc Cơ sở II; PGS, TS Trần Quốc Trung – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ phận, Phó Giám đốc Cơ sở II; Trưởng và Phó các đơn vị thuộc, trực thuộc Cơ sở II.

Tại Hội nghị, ThS Phạm Thu Thủy – Phó Giám đốc Cơ sở II đã trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện 10 Chương trình công tác trọng tâm của Cơ sở II trong năm học 2022-2023 gồm:

– Chương trình 1: Hoàn thiện cơ sở vật chất và khuôn viên.
– Chương trình 2: Hoàn thiện hình thức tổ chức Cơ sở II.
– Chương trình 3: Xây dựng đề án thí điểm thu nhập tăng thêm tại Cơ sở II.
– Chương trình 4: Xây dựng chuyên ngành đào tạo mới. Cơ sở II đã hoàn thành xây dựng chương trình đào tạo cử nhân Chuyên ngành Truyền thông marketing tích hợp (IMC) và bắt đầu tuyển sinh từ khóa 61 năm học 2022 – 2023.
– Chương trình 5: Chuyển đổi số.
– Chương trình 6: Chuyển giao khoa học công nghệ vì cộng đồng và hội nhập quốc tế.
– Chương trình 7: Ứng dụng di động (mobile apps) trong công tác đào tạo và tuyển sinh tại Cơ sở II.
– Chương trình 8: Triển khai hoạt động truyền thông trên nền tảng đa kênh.
– Chương trình 9: Phát triển hệ sinh thái hoạt động phát triển toàn diện người học.
– Chương trình 10: FTUER – HCM – Tỏa sáng vì cộng đồng.

Trong nội dung trao đổi thảo luận, các đơn vị trình bày về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện: khó khăn trong thủ tục mua đất/xin giao đất mở rộng khuôn viên và triển khai xây dựng tòa nhà tại đường D5; một số thủ tục hành chính một cửa đối với người học còn thực hiện bán thủ công gây mất thời gian; việc hợp tác với các doanh nghiệp mở các khoá học phát triển kỹ năng mềm có cấp chứng nhận cho sinh viên còn hạn chế;…Từ đó, các đơn vị đề xuất các giải pháp để triển khai các chương trình trong năm học 2023-2024.

Phát biểu tổng kết Hội nghị, PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc Cơ sở II ghi nhận kết quả đạt được trong năm học 2022-2023 và định hướng các công tác trọng tâm trong năm học 2023-2024 để đảm bảo các chương trình hoàn thành đúng tiến độ; đồng thời lưu ý các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình cần gắn với đổi mới, sáng tạo, có sự khác biệt và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin.

Dưới đây là một số hình ảnh của chương trình Hội nghị:
Below are some pictures at the Conference:

so-ket-10-chuong-trinh-trong-tam-cua-co-so-ii-nh-2022-2023-1
ThS Phạm Thu Thủy – Phó Giám đốc Cơ sở II trường Đại học Ngoại thương trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện
Master Pham Thu Thuy – Deputy Director of FTU-HCMC Campus presented a summary report on the results of implementation.
so-ket-10-chuong-trinh-trong-tam-cua-co-so-ii-nh-2022-2023-2
PGS,TS Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc Cơ sở II trường Đại học Ngoại thương phát biểu tổng kết Hội nghị
Assoc. Prof. Dr. Nguyen Xuan Minh –Director of FTU-HCMC Campus delivered the closing speech at the Conference.
so-ket-10-chuong-trinh-trong-tam-cua-co-so-ii-nh-2022-2023-3
Ban Giám đốc, Trưởng và Phó các đơn vị tham gia Hội nghị
Board of Directors, Heads and Deputy Heads of Departments participated in the Conference.