Hội nghị sơ kết 10 chương trình công tác trọng tâm của Cơ sở II giai đoạn 2021-2026 trong năm học 2023-2024

29

Conference to summarize preliminarily the 10 main works of Foreign Trade University – HCMC Campus in the period of 2021-2026 carried out in the school year 2023-2024.

Implementing Plan No. 3131/KH-CSII dated September 6th, 2021 of FTU – HCMC Campus on implementation of the main works of FTU – HCMC in the period of 2021-2026 and Plan No. 2168/KH-CSII dated July 21th, 2023 of FTU – HCMC Campus on implementation of main works of FTU – HCMC in the period of 2021-2026 in the school year 2023-2024, on June 03rd, 2024 FTU – HCMC Campus organized a conference to summarize preliminarily the 10 main works of FTU – HCMC Campus in the period of 2021-2026 carried out in the school year 2023-2024.

Thực hiện Kế hoạch số 3131/KH-CSII ngày 06/09/2021 về triển khai các chương trình công tác trọng tâm của Cơ sở II giai đoạn 2021-2026 và Kế hoạch số 2168/KH-CSII ngày 21/07/2023 về triển khai các chương trình công tác trọng tâm của CSII giai đoạn 2021-2026 trong năm học 2023-2024, ngày 03/06/2024 Cơ sở II tổ chức Hội nghị sơ kết 10 chương trình công tác trọng tâm giai đoạn 2021-2026.

Tham dự Hội nghị có sự hiện diện của PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc Cơ sở II; PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Giám đốc Cơ sở II; ThS Phạm Thu Thủy Phó Giám đốc Cơ sở II; PGS, TS Trần Quốc Trung – Phó Giám đốc Cơ sở II; PGS, TS Phạm Hùng Cường – Chủ tịch Công đoàn Cơ sở thành viên Cơ sở II; Trưởng và Phó các đơn vị, viên chức và sinh viên Cơ sở II.

Tại Hội nghị, ThS Trần Hải Phú – Trưởng Ban Tổ chức – Hành chính đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện các Chương trình công tác trọng tâm của Cơ sở II trong năm học 2023-2024 gồm: Hoàn thiện cơ sở vật chất và khuôn viên; Hoàn thiện hình thức tổ chức Cơ sở II; Chuyển đổi số; Chuyển giao khoa học công nghệ vì cộng đồng và hội nhập quốc tế; Ứng dụng di động (mobile apps) trong công tác đào tạo và tuyển sinh tại Cơ sở II; Triển khai hoạt động truyền thông trên nền tảng đa kênh; Phát triển hệ sinh thái hoạt động phát triển toàn diện người học và FTUER – HCM – Tỏa sáng vì cộng đồng.

Trong nội dung trao đổi thảo luận, ThS Trần Anh Tài – Trưởng Ban Quản trị – Thiết bị trình bày về những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện chương trình công tác “Hoàn thiện cơ sở vật chất và khuôn viên”; TS Nguyễn Minh Hà – Trưởng Ban Đào tạo quốc tế báo cáo về thực hiện chương trình “Ứng dụng di động (mobile apps) trong công tác đào tạo và tuyển sinh tại Cơ sở II; TS Nguyễn Thị Huỳnh Giao – Phó Ban Truyền thông và Quan hệ đối ngoại báo cáo về việc xây dựng fanpage mới của Cơ sở II. Các đơn vị cũng đề xuất các giải pháp để triển khai các chương trình trong năm học 2024 – 2025.

Phát biểu tổng kết Hội nghị, PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc Cơ sở II ghi nhận kết quả đạt được trong năm học 2023-2024 của các đơn vị và định hướng các công tác trọng tâm, chủ yếu để đảm bảo các chương trình hoàn thành đúng tiến độ trong năm học 2024-2025. Đồng thời, PGS, TS Nguyễn Xuân Minh lưu ý các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình cần gắn với đổi mới, sáng tạo, khác biệt và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin.

Dưới đây là hình ảnh của chương trình Hội nghị:
Below is picture at the Conference:

hoi-nghi-so-ket-ct-ct-trong-tam-2021-2026-nh-2023-2024-1
Ban Giám đốc, Trưởng và Phó các đơn vị, viên chức và sinh viên tham dự Hội nghị
Board of Directors, Heads and Deputy Heads of units, officials and students attended the Conference