Hội nghị sơ kết các chương trình công tác trọng tâm của Cơ sở II giai đoạn 2021 – 2026

317

* Conference to summarize preliminarily the main works of Foreign Trade University – HCMC Campus in the period of 2021 – 2026

Implementing Plan No. 3131/KH-CSII dated September 6th, 2021 of FTU – HCMC Campus on implementation of key works of FTU – HCMC in the period of 2021-2026, on June 30th, 2022 FTU – HCMC organized a conference to summarize preliminarily the main works of Foreign Trade University – HCMC Campus in the period of 2021 – 2026 carried out in the school year 2021 – 2022.

Thực hiện Kế hoạch số 3131/KH-CSII ngày 06/09/2021 của Cơ sở II về triển khai các chương trình công tác trọng tâm của Cơ sở II giai đoạn 2021- 2026, ngày 30/06/2022 Cơ sở II tổ chức Hội nghị sơ kết các chương trình công tác trọng tâm giai đoạn 2021 – 2026 đã thực hiện trong năm học 2021 – 2022.

Tham dự Hội nghị có sự hiện diện của PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Đảng ủy viên, Bí thư Đảng bộ bộ phận Cơ sở II, Giám đốc Cơ sở II; PGS,TS Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Bí thư Đảng bộ bộ phận Cơ sở II, Phó Giám đốc Cơ sở II; ThS Phạm Thu Thủy – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ phận Cơ sở II, Phó Giám đốc Cơ sở II; PGS,TS Trần Quốc Trung – Phó Giám đốc Cơ sở II; TS Phạm Hùng Cường – Chủ tịch Công đoàn Cơ sở thành viên Cơ sở II, Bí thư Đoàn thanh niên, Trưởng và Phó các đơn vị thuộc, trực thuộc Cơ sở II.

Thay mặt Ban Giám đốc Cơ sở II, PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc Cơ sở II báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện 10 chương trình công tác trọng tâm của Cơ sở II trong năm học 2021-2022 gồm:

– Chương trình 1: Hoàn thiện cơ sở vật chất và khuôn viên.
– Chương trình 2: Hoàn thiện hình thức tổ chức Cơ sở II.
– Chương trình 3: Xây dựng đề án thí điểm thu nhập tăng thêm tại Cơ sở II.
– Chương trình 4: Xây dựng chuyên ngành đào tạo mới.
– Chương trình 5: Chuyển đổi số.
– Chương trình 6: Chuyển giao khoa học công nghệ vì cộng đồng và hội nhập quốc tế.
– Chương trình 7: Ứng dụng di động (mobile apps) trong công tác đào tạo và tuyển sinh tại Cơ sở II.
– Chương trình 8: Triển khai hoạt động truyền thông trên nền tảng đa kênh.
– Chương trình 9: Phát triển hệ sinh thái hoạt động phát triển toàn diện người học.
– Chương trình 10: FTUER – HCM – Tỏa sáng vì cộng đồng.

Tiếp theo chương trình, Ban Giám đốc trao đổi, thảo luận với các đơn vị về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình công tác trọng tâm của Cơ sở II trong năm học 2021-2022 và kế hoạch triển khai chương trình trong năm học 2022-2023.

Phát biểu kết luận Hội nghị, PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc Cơ sở II ghi nhận kết quả đạt được trong năm học 2021-2022 và chỉ đạo tiến độ thực hiện 10 chương trình công tác trọng tâm trong năm học 2022-2023 để đảm bảo các chương trình hoàn thành đúng tiến độ.

Dưới đây là hình ảnh của chương trình Hội nghị:

Below is a picture at the meeting: