Hội nghị sơ kết công tác thí điểm đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên các chương trình đào tạo quốc tế

165

Vào ngày 09/06/2023, Hội nghị Sơ kết công tác thí điểm đánh giá tết quả rèn luyện sinh viên các chương trình Đào tạo Quốc tế đã diễn ra. Buổi làm việc có sự hiện diện của Giám đốc Cơ sở II cùng toàn thể viên chức Ban Đào tạo Quốc tế, Ban Công tác Chính trị & Sinh viên và Trung tâm ICCC.

* On June 9th, 2023, Foreign Trade University – HCM Campus held the Review Conference on the pilot evaluation of International Education programs students’ training results. Joining the conference was the Assoc. Prof. Dr Nguyen Xuan Minh – Director of FTU HCMC City and all staff of the International Education Department, the Department of Political & Student Affairs and ICCC.

Vào ngày 09/06/2023, Hội nghị Sơ kết công tác thí điểm đánh giá tết quả rèn luyện sinh viên các chương trình Đào tạo Quốc tế đã diễn ra.

Thực hiện theo Kế hoạch số 1564/KH-CSII ngày 02/06/2023 của Cơ sở II về tổ chức sơ kết công tác thí điểm đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên chương tình liên kết đào tạo quốc tế tại Cơ sở II, Cơ sở II tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thí điểm đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên chương trình liên kết Đào tạo Quốc tế nhằm đánh giá kết quả triển khai công tác và định hướng cải thiện trong việc sử dụng phần mềm đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hiện hành tại Cơ sở II. 

Hội nghị có sự tham gia của PGS,TS Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc Cơ sở II cùng toàn thể viên chức Ban Đào tạo Quốc tế, Ban Công tác Chính trị & Sinh viên và Trung tâm ICCC. 

Tại Hội nghị, Ban Đào tạo Quốc tế, Trung tâm ICCC và Ban Công tác Chính trị & Sinh viên đã báo cáo kết quả triển khai công tác đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên chương trình liên kết đào tạo quốc tế, trao đổi về những thuận lợi và khó khăn khi triển khai công tác thí điểm đồng thời thảo luận về định hướng ứng dụng phần mềm đánh giá kết quả rèn luyện trong công tác đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên chương trình liên kết đào tạo quốc tế. 

Sau khi đã thông qua báo cáo tổng kết công tác thí điểm đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên chương trình liên kết đào tạo quốc tế tại Cơ sở II TP. Hồ Chí Minh, PGS,TS Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc Cơ sở II đã thống nhất đề xuất tiếp tục triển khai ứng dụng phần mềm đánh giá kết quả rèn luyện trong công tác đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên chương trình liên kết đào tạo quốc tế, đồng thời chỉ đạo các đơn vị trong công tác chuẩn bị nhằm đảm bảo công tác khi ứng dụng sẽ đạt được kết quả tốt nhất.

Các đơn vị đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Cơ sở II và ghi nhận các ý kiến đóng góp của hội nghị để hướng đến chuẩn bị triển khai công tác ứng dụng phần mềm đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên trong công tác đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên chương trình liên kết đào tạo quốc tế. 

BAN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ – Cơ sở II Trường ĐH Ngoại thương tại TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 1900 2727 88

Địa chỉ: Phòng A007, số 15 đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh

Website: http://cs2.ftu.edu.vn/tuyen-sinh/chuong-trinh-dao-tao-quoc-te.html

E-mail: dtqt.cs2@ftu.edu.vn

Fanpage: www.facebook.com/DTQT.FTU2