Hội nghị Sơ kết hoạt động các CLB – Đội – Nhóm – Cộng đồng trực thuộc Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên học kỳ I, năm học 2022 – 2023

206

Nhằm sơ kết hoạt động của các CLB – Đội – Nhóm – Cộng đồng trong học kỳ I năm 2022 – 2023, nhìn nhận và đánh giá những ưu điểm, mặt hạn chế còn tồn đọng trong công tác triển khai các hoạt động, đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành, tổ chức các chương trình, hoạt động của các Câu lạc bộ – Đội – Nhóm – Cộng đồng. Ngày 27/12/2022, Đoàn Thanh Niên Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động các CLB – Đội – Nhóm – Cộng đồng trực thuộc Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên học kỳ I năm học 2022-2023 theo Kế hoạch số 23-KH/ĐTN ngày 23/12/2022 của Ban Thường vụ Đoàn trường.

To summarize the activities of the Clubs in the first semester of 2022 – 2023, recognize and evaluate the outstanding advantages and disadvantages in the implementation of activities, and simultaneously capture thoughts and aspirations, remove difficulties and obstacles in the process of operating and organizing programs and activities of Clubs. On December 27, 2022, the Youth Union at Campus II of Foreign Trade University held a conference to review Clubs activities under the Communist Youth Union – Students’ Association of FTU2 in the first semester of the school year. 2022-2023 according to No. 23-KH/DTN dated December 23th, 2022 of the Standing Committee of the Youth Union.

hoi-nghi-so-ket-hoat-dong-clb-doi-nhom-cong-dong-doan-thanh-nien-1
Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên và Chủ nhiệm các CLB – Đội – Nhóm – Cộng đồng thể hiện quyết tâm thực hiện chương trình theo kế hoạch năm học trong học kỳ II, năm học 2022 – 2023 (The Executive Committee of Youth Union – Student Association and Board of Directors of Clubs of FTU2 jointly expressed their determination to perform the program according to the school year plan in the second semester, the school year 2022 – 2023)

Tham dự Hội nghị có đ/c Phạm Văn Lực – Bí thư Đoàn trường, đ/c Nguyễn Trần Minh Khôi, Phó Bí thư Đoàn trường, đ/c Trần Đoàn Lina, Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên trường, đ/c Nguyễn Hữu Mạnh – Uỷ viên Ban Thư ký, Chánh văn phòng Hội Sinh viên trường, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn – Hội và toàn thể Ban Chủ nhiệm các CLB – Đội – Nhóm – Cộng đồng.

Mở đầu Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Lực – Bí thư Đoàn trường đã báo cáo tóm tắt kết quả công tác học kỳ I năm học 2022 – 2023 của Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên và 35 CLB – Đội – Nhóm – Cộng đồng tại Cơ sở II, nhận định những ưu điểm, hạn chế, chỉ ra nguyên nhân của hạn chế và hướng triển khai các công tác trong học kỳ II, năm học 2022 – 2023 theo đúng chỉ đạo của Nhà trường, Cơ sở II và chương trình công tác năm học của Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường.

hoi-nghi-so-ket-hoat-dong-clb-doi-nhom-cong-dong-doan-thanh-nien-2
Đ/c Phạm Văn Lực – Bí thư Đoàn trường báo cáo kết quả học kỳ I, năm học 2022 – 2023 tại Hội nghị (Mr. Pham Van Luc – Secretary of Communist Youth Union of FTU2 reported the results of first semester, of 2022 – 2023 at the conference.)

Tiếp nối chương trình là phần trao đổi và thảo luận. Hội nghị đã tập trung thảo luận, cho ý kiến và báo cáo các nội dung mới trong chương trình công tác trong học kỳ II, năm học 2022 – 2023. Tiếp nhận thông tin và đề xuất từ đại diện Ban Chủ nhiệm các CLB – Đội – Nhóm – Cộng đồng, các đồng chí chủ trì Hội nghị đã có những chia sẻ, giải đáp thắc mắc và định hướng công tác, các nội dung thảo luận tập trung vào vấn đề bố trí thời gian tổ chức các hoạt động trọng tâm trong học kỳ II, năm học 2022 – 2023 và những giá trị gia tăng khi tham gia các hoạt động cho sinh viên tại Cơ sở II.

hoi-nghi-so-ket-hoat-dong-clb-doi-nhom-cong-dong-doan-thanh-nien-3
Sinh viên Hàng Ngọc Trâm – Phó Chủ nhiệm CLB Logistics FTU2 phát biểu chia sẻ tại Hội nghị (Student Hang Ngoc Tram- Vice President of Logistics Studying Club of FTU2 shared the statement at the conference)

Sau phần trao đổi và thảo luận sôi nổi, thay mặt đoàn chủ tịch Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trần Minh Khôi – Phó Bí thư Đoàn trường đã triển khai các nội dung, quy định trong triển khai công tác sinh viên theo Hướng dẫn số 4091/HD-CSII ngày 13/12/2022 về triển khai công tác sinh viên tại Cơ sở II dành cho người học từ ngày 01/01/2023, qua đó kịp thời cập nhật các quy định, hướng dẫn mới tại Cơ sở II cho người học, đặc biệt là các CLB – Đội – Nhóm – Cộng đồng tại Cơ sở II. Tiếp đó, đồng chí Trần Đoàn Lina – Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên trường đã phổ biến các sự kiện, chương trình trọng điểm trong học kỳ II để các CLB – Đội – Nhóm – Cộng đồng nắm thông tin và chủ động sắp xếp thời gian tổ chức phù hợp.

Sau gần 02 giờ làm việc sôi nổi và tích cực, Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp, đạt được mục tiêu nhìn nhận, đánh giá khách quan nội dung công tác học kỳ I, rút ra những bài học kinh nghiệm trong phương thức tổ chức và hoạt động, kịp thời nắm bắt thông tin từ sinh viên, từ đó tạo động lực và mục tiêu phấn đấu trong giai đoạn tiếp theo.

hoi-nghi-so-ket-hoat-dong-clb-doi-nhom-cong-dong-doan-thanh-nien-4
Hình ảnh tại Hội nghị (Photos at the Conference)

Loading