Hội nghị tập huấn Hướng dẫn số 55-HD/ĐUK ngày 15/8/2023 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về một số vấn đề cụ thể tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp đảng viên và quy trình, thủ tục kết nạp đảng viên, công nhận đảng viên chính thức

182

Công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhằm bổ sung lực lượng, trẻ hoá đội ngũ đảng viên, bảo đảm tính kế thừa và phát triển của Đảng, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phát triển đảng tại Đảng bộ bộ phận Cơ sở II, sáng ngày 12/9/2023, Đảng bộ bộ phận Cơ sở II tổ chức Hội nghị tập huấn Hướng dẫn số 55-HD/ĐUK ngày 15/8/2023 của Đảng ủy Khối các Trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về một số vấn đề cụ thể tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp đảng viên và quy trình, thủ tục kết nạp đảng viên, công nhận đảng viên chính thức.

Tham dự Hội nghị tập huấn có sự hiện diện của đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Bí thư Đảng bộ bộ phận, Phó Giám đốc Cơ sở II; đồng chí Phạm Thu Thủy – Đảng ủy viên Đảng bộ bộ phận, Phó Giám đốc Cơ sở II; đồng chí Trần Quốc Đạt – Đảng ủy viên Đảng bộ bộ phận, Trưởng ban Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng Cơ sở II, cùng toàn thể Ban chi ủy, đảng viên, quần chúng ưu tú các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận Cơ sở II.

Tại Hội nghị tập huấn, Báo cáo viên đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Bí thư Đảng bộ bộ phận, Phó Giám đốc Cơ sở II đã triển khai, quán triệt các vấn đề cụ thể theo Hướng dẫn 55-HD/ĐUK của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội: các tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục mới so với Hướng dẫn 15-HD/ĐUK ngày 21/11/2016 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội trước đây; báo cáo viên trình bày nội dung cụ thể của Hướng dẫn 55-HD/ĐUK: Phần thứ nhất: tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp Đảng viên; Phần thứ hai: quy trình, thủ tục kết nạp Đảng viên, công nhận Đảng viên chính thức; Phần thứ ba: các mẫu tài liệu về kết nạp Đảng viên, công nhận Đảng viên chính thức; khái quát tình hình thực hiện công tác phát triển đảng tại Đảng bộ bộ phận Cơ sở II trong thời gian qua theo hướng dẫn của Đảng ủy Khối, Đảng ủy Trường Đại học Ngoại thương, đánh giá cao sự cố gắng của Ban Chi ủy, tập thể đảng viên Chi bộ và các tổ chức đoàn thể trong thực hiện công tác phát triển đảng.

Qua các nội dung tập huấn, thông tin và quán triệt Hướng dẫn số 55-HD/ĐUK ngày 15/8/2023 của Đảng ủy Khối các Trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về một số vấn đề cụ thể tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp đảng viên và quy trình, thủ tục kết nạp đảng viên, công nhận đảng viên chính thức, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà đề nghị Ban Chi ủy Chi bộ phối hợp với Bộ phận Công tác Đảng, Văn phòng Đảng – Đoàn thể tiếp tục phát huy, thực hiện tốt công tác phát triển đảng phù hợp với tình hình thực tế tại Cơ sở II đảm bảo thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy trình, thủ tục tạo nguồn, kết nạp Đảng, công nhận đảng viên chính thức theo đúng hướng dẫn của Đảng ủy Khối, Đảng ủy Trường Đại học Ngoại thương.

Dưới đây là một số hình ảnh của Hội nghị tập huấn:

hoi-nghi-tap-huan-huong-dan-55-dang-uy-khoi-1
Báo cáo viên đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Bí thư Đảng bộ bộ phận, Phó Giám đốc Cơ sở II triển khai, quán triệt Hướng dẫn số 55-HD/ĐUK ngày 15/8/2023 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội

hoi-nghi-tap-huan-huong-dan-55-dang-uy-khoi-2
Báo cáo viên đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Bí thư Đảng bộ bộ phận, Phó Giám đốc Cơ sở II cùng đảng viên, quần chúng ưu tú các Chi bộ tại Hội nghị tập huấn