Hội nghị tổng kết công tác đào tạo quốc tế: (The 2015-2021 Review Conference – International Education Program of Foreign Trade University )

1026

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

 ____________ 

Chương trình thạc sĩ Luật Kinh doanh quốc tế do Đại học Tours (Pháp) cấp bằng được triển khai năm 2001 tại Trường Đại học Ngoại thương đã đánh dấu hoạt động đào tạo quốc tế đầu tiên tại Nhà trường. Hoạt động đào tạo quốc tế của trường Đại học Ngoại thương đã trải qua hai mươi năm hình thành và phát triển tại Cơ sở Hà Nội và mười năm tại Cơ sở II- TP Hồ Chí Minh. Ngày 17/12/2021, Hội nghị tổng kết công tác đào tạo quốc tế đã diễn ra tại Phòng A901 và trên nền tảng trực tuyến MS Team.

Dưới sự chủ trì của Đoàn chủ tịch gồm PGS, TS Đào Ngọc Tiến- Phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo quốc tế, PGS, TS Hồ Thúy Ngọc- Trưởng khoa Đào tạo quốc tế và TS Nguyễn Thị Minh Hà-Trưởng ban Đào tạo quốc tế- Cơ sở II, Hội nghị đã lắng nghe các trưởng đơn vị báo cáo đánh giá toàn diện hoạt động đào tạo quốc tế với sự phát triển trên mọi mặt của Nhà trường bao gồm công tác nhân sự, hợp tác quốc tế, truyền thông và phát triển mạng lưới doanh nghiệp, phát triển chuyên môn đào tạo và 15 ý kiến trao đổi của các đại biểu tham dự trong hơn 90 phút của phần Thảo luận.

PGS, TS Nguyễn Minh Hằng – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính
báo cáo về công tác đào tào quốc tế với phát triển nguồn nhân lực của Nhà trường

PGS, TS Cao Đinh Kiên – Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế
báo cáo về công tác đào tào quốc tê với phát triển hợp tác quốc tế của Nhà trường

ThS Nguyễn Huyền Minh – Trưởng phòng Truyền thông và QH đối ngoại
báo cáo về công tác đào tào quốc tế với phát triển mạng lưới đối tác doanh nghiệp của Nhà trường

PGS, TS Lê Thái Phong – Trưởng Khoa QTKD
báo cáo công tác đào tạo quốc tế với hoạt động chuyên môn của Nhà trường

TS Hà Công Anh Bảo – Phó Trưởng Khoa PT Khoa Luật
báo cáo công tác đào tạo quốc tế với hoạt động chuyên môn của Nhà trường

Các báo cáo và ý kiến trao đổi đều đánh giá cao những đóng góp của hoạt động đào tạo quốc tế đối với sự phát triển chung của Nhà trước và đặt ra các yêu cầu cụ thể cho hoạt động này trong giai đoạn tới.

TS Nguyễn Bình Minh – Giám đốc Cơ sở Quảng Ninh đóng góp ý kiến

PGS, TS Vũ Hoàng Nam – Trưởng phòng QLKH đóng góp ý kiến

TS Nguyễn Thị Dung Huệ – Trưởng Khoa TATM đóng góp ý kiến

ThS Nguyễn Thanh Dương – Giám đốc trung tâm ICCC đóng góp ý kiến

PGS, TS Lê Thị Thu Thủy- Chủ tịch Hội đồng trường đã chỉ ra những nội dung mà hoạt động đào tạo quốc tế cần thực hiện cho phù hợp với Chiến lược phát triển chung của Nhà trường đến năm 2030.

PGS, TS Lê Thị Thu Thủy – Phó Hiệu trưởng Nhà trường chỉ đạo thực hiện

Cuối cùng, PGS, TS Bùi Anh Tuấn- Hiệu trưởng đã giao 13 nhóm nhiệm vụ quan trọng cho các đơn vị thực hiện hoạt động đào tạo quốc tế của Nhà trường nhằm nâng cao chất lượng của các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài, góp phần đưa thương hiệu của Nhà trường ra khu vực và thế giới, gia tăng các giá trị thặng dư cho sự phát triển của Nhà trường trên mọi phương diện.

PGS, TS Bùi anh Tuấn – Hiệu trưởng Nhà trường giao nhiệm vụ

 

 

 

Tìm hiểu chi tiết các Chương trình Đào tạo quốc tế:

Ban Đào tạo Quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở 2 tại TP. Hồ Chí Minh.

– Hotline:    094 777 1981, 0934 188 428, 0976 098 405, 0978 489 969

– Điện thoại: 028.35127254 (886, 887, 888, 889, 890)

– Địa chỉ: Phòng A007, số 15, đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh.

– website: http://cs2.ftu.edu.vn/tuyen-sinh/chuong-trinh-dao-tao-quoc-te.html

– Email: dtqt.cs2@ftu.edu.vn.

– Fanpage:  https://www.facebook.com/ftu2hcmc

Trung tâm Tư vấn Thương mại Quốc tế (ICCC), Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở 2 tại TP. Hồ Chí Minh.

– Hotline:   0906 888 948 , 0334 580 967, 0975 227 176

– Địa chỉ: Phòng A009, số 15, đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh.

– website:  http://icccftu.vn/

– Email: tuyensinh.ftudaotaoquocte@gmail.com

– Fanpage: https://www.facebook.com/ftudaotaoquocte