Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 và biểu dương, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2023

162

Trong không khí vui tươi, phấn khởi mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024, toàn Đảng bộ bộ phận Cơ sở II tham dự Hội nghị tổng kết đánh giá công tác xây dựng Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 do Đảng ủy Trường Đại học Ngoại thương tổ chức vào ngày 31/01/2024 theo hình thức trực tuyến. Đồng thời để động viên, ghi nhận, biểu dương, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên, cùng ngày, Đảng bộ bộ phận Cơ sở II tổ chức Chương trình biểu dương, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2023

Hội nghị tổng kết đánh giá công tác xây dựng Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 có Đồng chí Bùi Anh Tuấn – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các Trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì Hội nghị, cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Trường và toàn thể đảng viên Đảng bộ Trường Đại học Ngoại thương tại Trụ sở chính, Cơ sở II, Cơ sở Quảng Ninh.

hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-xay-dung-dang-nam-2023-1
Tại Trụ sở chính, Đ/c Bùi Anh Tuấn – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các Trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường cùng toàn thể đảng viên tham dự Hội nghị tổng kết đánh giá công tác xây dựng Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-xay-dung-dang-nam-2023-2
Tại Cơ sở II, Đ/c Nguyễn Xuân Minh – Ủy viên BCH Đảng bộ Trường, Bí thư Đảng bộ bộ phận cùng toàn thể đảng viên Đảng bộ bộ phận tham dự Hội nghị tổng kết đánh giá công tác xây dựng Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 bằng hình thức kết nối trực tuyến

Tại Hội nghị, Đ/c Bùi Anh Tuấn thay mặt Đảng ủy Nhà trường trình bày báo cáo tổng kết đánh giá về công tác xây dựng Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Đánh giá về kết quả năm 2023, Đảng bộ Trường đã lãnh đạo, chỉ đạo mọi mặt công tác với tinh thần đổi mới tư duy, cách làm theo hướng khoa học, linh hoạt, phát huy trí tuệ, tinh thần đoàn kết, tích cực, chủ động, sáng tạo của toàn thể đảng viên và người lao động để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn đề ra. Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện công tác tổ chức, xây dựng đảng; công tác củng cố, kiện toàn các chi bộ trong toàn Đảng bộ và thực hiện công tác quy hoạch cấp uỷ theo quy định. Đảng bộ Trường luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; đã cụ thể hoá chủ trương, đường lối của Đảng về kiểm tra, giám sát để chỉ đạo thực hiện phù hợp với đặc điểm hoạt động thực tế tại Trường. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Bên cạnh đó, Đảng ủy Nhà trường luôn quan tâm đến hoạt động của các tổ chức đoàn thể, kịp thời nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, viên chức, người lao động, người học.

Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024, Đảng uỷ Trường Đại học Ngoại thương tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện thắng lợi chương trình công tác và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 như sau: tập trung chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện 03 nghị quyết chuyên đề về cơ cấu tổ chức của Nhà trường, về môi trường làm việc và về chuyển đổi vị trí công tác tại trường Đại học Ngoại thương; xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển của Nhà trường; rà soát và kiện toàn cơ cấu tổ chức phù hợp với định hướng phát triển của Nhà trường; xây dựng mô hình tổ chức của Nhà trường cho phù hợp với từng giai đoạn phát xây dựng và thực hiện chính sách thu hút nhân lực trong xây dựng và phát triển ngành mới; đầu tư phát triển ngành, chương trình đào tạo mới theo chiến lược phát triển ngành và chương trình đào tạo của nhà trường, tăng cường đầu tư các điều kiện đảm bảo chất lượng; đẩy mạnh các hoạt động khoa học công nghệ, các hoạt động hợp tác quốc tế và quan hệ với doanh nghiệp, công tác truyền thông; công tác xây dựng và bảo vệ kế hoạch ngân sách, triển khai thực hiện KPI trong toàn trường; tăng cường đầu tư xây dựng và phát triển hệ sinh thái giáo dục, đào tạo, đổi mới sáng tạo; thực hiện kiểm định các chương trình đào tạo; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng cũng như công tác kiểm tra của chính quyền; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động năm học.

hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-xay-dung-dang-nam-2023-3
Đ/c Bùi Anh Tuấn – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các Trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường Báo cáo tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Thành tựu của Đảng bộ trong năm 2023 đã được ghi nhận và biểu dương. Cụ thể, Đảng bộ Trường Đại học Ngoại thương và Đồng chí Bùi Anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy Nhà trường được Thành ủy Hà Nội tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023; Đảng bộ Trường được Đảng ủy Khối các Trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội tặng Giấy khen đạt tiêu chuẩn Đảng bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2023; 01 đồng chí được tặng Đảng ủy khối tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp công tác kiểm tra và 03 đồng chí nhận Giấy khen của Đảng ủy Khối cho đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 05 năm liền (2019-2023).

Cùng với khen thưởng của các cấp ủy cấp trên, Đảng ủy Trường Đại học Ngoại thương đã ghi nhận và biểu dương Đảng bộ bộ phận và 05 chi bộ đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 141 đồng chí đạt danh hiệu đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-xay-dung-dang-nam-2023-4
Đ/c Nguyễn Xuân Minh – Ủy viên BCH Đảng bộ Trường, Bí thư Đảng bộ bộ phận cùng toàn thể đảng viên Đảng bộ bộ phận trong chương trình biểu dương, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2023 tại Đảng bộ bộ phận Cơ sở II

hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-xay-dung-dang-nam-2023-5
Đồng chí Nguyễn Xuân Minh – đại diện Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Ngoại thương trao Giấy khen Đảng ủy Trường Đại học Ngoại thương cho Đảng bộ bộ phận đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2023

hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-xay-dung-dang-nam-2023-6
Đồng chí Nguyễn Xuân Minh – đại diện Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Ngoại thương trao Giấy khen Đảng ủy Khối cho Đ/c Trần Hải Phú – Bí thư Chi bộ Viên chức hành chính 3, Trưởng Ban Tổ chức – Hành chính về Đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 05 năm liền (2019-2023)

hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-xay-dung-dang-nam-2023-7hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-xay-dung-dang-nam-2023-8

hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-xay-dung-dang-nam-2023-9
Đồng chí Nguyễn Xuân Minh – đại diện Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Ngoại thương trao Giấy khen Đảng ủy Trường Đại học Ngoại thương cho các đảng viên đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2023

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đ/c Bùi Anh Tuấn thay mặt toàn thể Đảng bộ Trường Đại học Ngoại thương bày tỏ quyết tâm về việc trong năm 2024 toàn Đảng bộ Nhà trường sẽ tiếp tục đoàn kết, phấn đấu với quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa; năng động, sáng tạo hơn nữa để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Nhân dịp này, Đồng chí Bùi Anh Tuấn chúc toàn thể Đảng bộ, Trường Đại học Ngoại thương tiếp tục giữ vững thành tích, chúc các đồng chí tham dự Hội nghị sức khỏe, thành công.